Begränsat bränsleutbud på Tenala ABC-station tills vidare