Arbetstillfredsställelsen fortfarande på en utmärkt nivå i Varuboden-Osla


VBO får återigen erkännandet om att vara en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

21.12.2021

Den årliga arbetstillfredsställelseundersökningen (TYT) gjordes 25.10-17.11.2021 och då hade hela personalen möjlighet att berätta sin egen åsikt om bland annat vår arbetskultur, samarbete och ledarskap.

Enligt undersökningen är den totala tillfredsställelsen på alla centrala delområden i undersökningen på en mycket hög nivå och dessutom på en betydligt bättre nivå än vanligt. En allmän standard för Finland från 2021 har använts som extern referensdata på undersökningens huvudplan. TYT-index (det vill säga ett index för gemensamma frågor för alla företag) var 79,2 poäng i år (10,6 poäng högre än Finlands allmänna index, ifjol 80,2). TYT-klassificeringen är på den högsta möjliga nivån i undersökningen dvs. AAA – Utmärkt.

– TYT-undersökningen är ett mycket viktigt verktyg för Varuboden-Osla när vi utvecklar vårt personalarbete. Vi märker att undersökningen också är viktig för medarbetarna. Vi fick totalt 766 svar, 89,8% av vår personal, vilket är fantastiskt – vi får alltså en mycket omfattande och tillförlitlig bild av arbetsgemenskapernas synpunkter, säger personalchef Paula Pajunen.

Faktorer som höjer den totala arbetstillfredställelsen återfinns punkter speciellt på företagsnivå: stark arbetsgivarimage och lednings- och verksamhetskultur. De enskilda saker som fungerar generellt bäst är rättvis belöning,effektivt beslutsfattande och företagets goda framtidsutsikter, vilka ligger på en betydligt bättre nivå än det normala. Baserat på de öppna svaren är det bästa på arbetsplatserna fortfarande de underbara kollegorna. Den viktigaste förbättringen från föregående år har skett i chefens förtroende för sina medarbetare och modet att fritt också uttrycka olika åsikter till sin chef.

Undersökningen genomförs av vår samarbetspartner Eezy Flow, som inte bara garanterar respondenternas anonymitet, utan också möjligheten att jämföra våra resultat med andra handelslag och andra finska företag.