ABC Hangö stängs tills vidare

30.6.2020

Miljötillståndet för ABC-stationen i Hangö upphör på tisdag 30.6.2020 och stationen stängs tills vidare. Det har gjorts en ansökan om förlängning av tillståndet, men myndigheterna har inte hunnit fatta beslut i ärendet innan det gamla tillståndet upphör, så stationen måste stängas.

De närmaste ABC-stationerna finns i Ekenäs, Tenala och Karis.