Besvara enkät: vilka önskemål har du för Varuboden-Osla i framtiden?


25.3.2024

Vi har precis börjat förnya vår långsiktiga strategi. I det strategiarbetet vill vi också göra ägarkundernas åsikt. Vilka saker gör vi inom Varuboden-Osla bra just nu, och vilka tjänster skulle ni önska mera av i framtiden?

Du hittar enkäten här:  Webropolsurveys.com. Enkäten är öppen t.o.m. 7.4.

Det tar bara ungefär 5-10 minuter att svara på enkäten. Vi kommer att lotta ut 10 S-gruppens presentkort på 50 euro bland alla som har svarat. Du kan delta i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Vinnarna kommer att meddelas personligen.