Ägarkundsförmåner


Med ägarkundsförmånerna sparar du varje dag: avgiftsfria tjänster, prisförmåner på inköp och t.om. pengar för att du betalar med S-Förmånskortet. För att inte glömma Bonus. Dina familjemedlemmar kan också åtnjuta av förmånerna då de har egna S-Förmånskort. Aktuella förmåner finns alltid på S-kanava, Oma S-kanava, i S-mobil, i ägarkundsposten och i tidningen Samarbete.

Betalningssättsförmån

När du betalar med S-Förmånskortet får du utöver Bonus ännu 0,5 procent betalningssättsförmån. På så sätt kan den totala återbetalningen stiga upp till 5,5 procent. Förmånen får du med S-Bankens debit- och credit-kort. 

Betalningssättsförmånen är handelslagets sätt att återbetala de personer som använder S-Förmånskortet den inbesparning som uppstår då man betalar med kortet i fråga. Betalningssättsförmånen betalas på samma sätt som Bonus: på huvudmedlemmens konto i S-Banken innan den 10:e följande månad. 

 

Läs mer om betalningssättförmånen