Mielekästä sisältöä ja kokemusta työelämästä

Työtoiminnan tavoite on tuoda vajaakuntoisille mielekästä sisältöä ja kokemusta työelämästä. Työn kautta tulee onnistumisia ja päivärytmi, joka on tärkeä osa arkielämää. Osuuskauppamme eri yksiköissä työskentelee monia henkilöitä työtoiminnan kautta erilaisissa tehtävissä. Suurin osa heistä auttaa tuotteiden purkamisessa ja hyllyttämisessä. Niin myös 26-vuotias Jani Öhman, joka herättyään ja suoritettuaan aamutoimensa Kepa-kodissa, Pornaisissa, jossa asuu, suuntaa askeleensa lähistöllä sijaitsevaan Saleen. Jani on jo työskennellyt pidemmän aikaa Salessa ja hän täyttelee hyllyjä yhdessä ohjaajansa kanssa. Kaupassa työskentely on Janille tuttua puuhaa koska hän on aikaisemmin myös työskennellyt S-market Näsissä. Jani käy Salessa töissä joka keskiviikko aina aamupäivän. Iltapäivällä on luvassa viriketoimintaa, jolloin käydään esimerkiksi uimassa.

Pornaisten Kepa-kodissa asuu 20 henkilöä ja työtoimintaa koordinoi Marikki Kokkinen. Hän on yhteydessä työpaikkoihin löytääkseen jokaiselle asukkaalle sopivan työpaikan, jossa suorittaa työtoimintaa.

– Pornaisten Salessa meidän yksiköstämme on töissä kaksi henkilöä. He käyvät yhden aamupäivän viikosta työskentelemässä kaupassa yhdessä ohjaajansa kanssa. Työtehtävät ovat useimmiten tuotteiden hyllyttämistä ja Jani purkaa juomakuormia hyllyyn. Työn kautta tulee onnistumisia ja päivärytmi, joka on osa arkielämää. Näin päivät ja viikot rytmittyvät ja samalla he saavat sosiaalisia kohtaamisia, Marikki Kokkinen sanoo.

Kaikilla mahdollisuus työntekoon

Suomessa on noin 30 000 työikäistä vajaakuntoista henkilöä. Vain pieni osa heistä käy palkkatöissä. Monet heistä työskentelevät työtoiminnan kautta työpaikoilla tai työkeskuksissa. Osuuskauppamme ruokakaupoissa työtoiminnan kautta työskentelee henkilöitä hyllytystöissä. He auttavat kaupan arjessa vakituista henkilökuntaa ja tutustuvat samalla työelämään.

– Jani on ollut meillä Pornaisten Salessa töissä jo pidemmän aikaa ja arvostamme hänen työpanostaan täällä. Hän purkaa keskiviikkoisin juomakuormia hyllyihin. Olemme iloisia siitä, että pystymme tarjoamaan monipuolisesti työkokemuksia ja räätälöimään työtehtäviä tekijöiden mukaan, myymäläpäällikkö Jenna Myllynen kertoo.

Erilaisuus ja monimuotoisuus myös tuovat työelämään inhimillistä työotetta ja lisäävät luovia ratkaisuja. Työtoiminnassa oleville heille räätälöidyt työtehtävät tuovat mielekästä sisältöä ja opettavat uusia taitoja.

Jani on jo tuttu kaupassa asioiville. Hän hoitaa työnsä ahkerasti ja on avuksi kaupan arjessa. Janille itselleen vapaa-aika on myös tärkeä osa elämää ja ajatuksissa siintääkin jo kuukauden kesäloma. Silloin kierretään kirppiksiä ja toivon mukaan päästään käymään konserteissa.

– Pidän musiikin kuuntelusta todella paljon ja ole musiikin suhteen kaikkiruokainen. Katselen myös elokuvia. Odotan todella paljon heinäkuuta, jolloin saan lomailla, Jani Öhman kertoo.

Osuuskauppamme on painottanut sponsoroinneissaan ja muissa lahjoituksissaan työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nuoret ja heidän hyvinvointinsa on myös satsaus tulevaisuuteen, suuri osa näistä henkilöistä siirtyy jossain vaiheessa työelämään ja haluamme kannustaa jo aikaisessa vaiheessa positiiviseen asenteeseen ja haluun auttaa muita. Olemme jälleen tänä vuonna mukana tukemassa stipendien jakoa kouluissa ja lahjoitamme lähes 30 000 euron edestä stipendejä osuuskaupan toimialueella oleville kouluille. Stipendit jaetaan oppilaille S-ryhmän lahjakorttien muodossa.

Stipendit menevät oppilaille, jotka koulumenestyksestä riippumatta omaavat positiivisen asenteen. Stipendejä jaetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa osuuskaupan toimialueella, itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla. Stipendit ovat tärkeä ja hieno asia varsinkin niiden saajille ja tämä kevätjuhlien hieman jännittävä ja ylpeä hetki, jolloin saa stipendin ja tunnustusta omasta toiminnastaan, muistetaan yleensä vielä pitkään. Myös opettajat arvostavat stipendien jakoa. Osuuskaupallemme on ollut tärkeää olla mukana kannustamassa lapsia ja nuoria positiiviseen toimimiseen. Tämä on vähintään yhtä tärkeä asia kuin arvosanat. Osuuskaupassamme stipendienjaolla on pitkät perinteet ja jakokriteerit ovat säilyneet lähes muuttumattomina vuosien varrella.

– Meille on tärkeää korostaa positiivisuutta ja kannustaa palveluhenkisyyteen. Olemme perinteisesti jakaneet stipendit viimeisten luokkien oppilaille, joilla on positiivinen asenne elämän eri alueilla. Tämä on tulevaisuutta ajatellen yhtä tärkeä asia kuin arvosanat, osuuskaupan hallintojohtaja Anne Schneider sanoo.

Stipendejä jaetaan tänä keväänä 167:lle ammattikoululle, suomen- ja ruotsinkieliselle lukiolle ja ylä- ja alakoululle osuuskaupan toimialueella, eli itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Stipendejä lahjoitetaan lähes 30 000 euron edestä.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Anne Schneider, puh. 010 762 6615

Aurinkopaneeleilla sähköä yksikön tarpeisiin

S-ryhmän ja osuuskauppamme tavoitteena on, että toiminta on hiilinegatiivista vuoteen 2025 mennessä. Yksi keino päästä tähän tavoitteeseen on käyttää enemmän uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, esimerkiksi aurinkosähköä. Osuuskaupassamme olemmekin viime vuosina ahkeraan asentaneet aurinkopaneeleja yksiköidemme katoille. Nyt vuorossa on isoin yksikkömme Prisma Kirkkonummi. Tänne aurinkopaneelit toteutetaan maavaraisina. Asennustyöt ovat jo alkaneet ja Prisman läheisyyteen asennetaan maahan kaikkiaan 480 aurinkopaneelia.

Aurinkosähkössä nähdään potentiaalia ja toimipisteiden paneelit tuottavat sähköä kiinteistöjen omaan käyttöön. Eniten sähköä kulutetaan kesällä, jolloin energiaa tarvitaan erityisesti kylmälaitteisiin ja jäähdyttämiseen. Parhaimmillaan kaikki kiinteistön kuluttama sähkö voi aurinkoisina kesätunteina tulla auringosta. Vuositasolla laskettuna aurinkosähkön osuus on noin 10 prosenttia koko kiinteistön käyttämästä sähköstä.

– Osuuskaupassamme on jo kymmeneen yksikköön asennettu aurinkopaneeleita ja olemme tyytyväisiä niistä saamaamme hyötyyn. Olemme osuuskaupassamme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian käyttöä tulevina vuosina. Jo nyt merkittävä osa käyttämästämme sähköstä on omalla tuulivoimalla tuotettua, ja sen lisäksi aurinkosähkön käyttö on kasvanut, kehitysjohtaja Jukka Pöyhönen kertoo.

Aurinkovoiman hyödyntäminen on nykyään helppoa ja taloudellisesti kannattavaa kiinteistöissä, joissa on paljon sähkönkulutusta päiväsaikaan, jolloin aurinkoenergian tuotanto on parhaimmillaan. Aurinkovoima on kestävä ja vastuullinen valinta vuosikymmeniksi eteenpäin. Prisma Kirkkonummen aurinkopaneelit toimittaa Oomi Oy.

Osuuskauppamme on sitoutunut parantamaan liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa, ja näihin asioihin kiinnitämme erityistä huomiota niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa. Remonttien yhteydessä vaihdamme myös kylmäkalusteet hiilidioksidilla toimiviin kalusteisiin, jotka säästävät energiaa peräti 40 prosenttia.

Käytämme myös enemmän uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, esimerkiksi aurinkosähköä ja tuulivoimaa. S-ryhmän suurin tuulivoimainvestointi Simon Sarvisuolla ja sen tuulipuiston 27 tuulivoimalaa tuottavat yksinään noin puolet koko S-ryhmän vuotuisesta sähköntarpeesta.

Varuboden-Osla omistaa osaltaan S-ryhmän yhteistä S-voima Oy:tä, jonka tehtävänä on hankkia omistajilleen mahdollisimman hiilineutraalia sähköä kustannustehokkaasti. S-voiman myymästä sähköstä yli 60 prosenttia oli tuotettu uusiutuvalla energialla. Varuboden-Osla ostaakin lähes kaiken tarvitsemansa sähkön S-voiman kautta.

 

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Jukka Pöyhönen, puh. 010 765 9302

Fyysinen ja psyykkinen työympäristö

Työterveyskulttuurin tulisi joka puolella maailmaa olla sellainen, että se kunnioittaa yksilön oikeuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Suomessa työnantajalla on velvollisuus järjestää työ sekä fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Myös osuuskaupassamme on viime vuosien aikana psyykkisen hyvinvoinnin merkitys korostunut. Hyvinvoiva henkilökunta ja avoin ja keskusteleva työympäristö luovat pohjan sujuvalle työnteolle.

– Turvallinen työpaikka on jokaisen etu, niin työntekijöiden kuin työnantajan. Meillä on avoin ilmapiiri, jossa työturvallisuusasioita tehdään yhdessä, jotta jokaisen työarki sujuisi paremmin. Kulttuuri on mennyt siihen suuntaan, että työsuojeluvaltuutettu on yhteistyökumppani, jonka kanssa yritetään puuttua asioihin ja korjata ne, jotka voivat olla työturvallisuusriski, kertoo Varuboden-Oslan työsuojeluvaltuutettu Taina Alatalo.

Toiminta perustuu riskien arviointiin

Työpaikalla vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida, jotta työntekijöiden terveys ja turvallisuus ei vaarannu. Osuuskaupassamme osallistutaan viranomaistarkistuksiin, joissa joka viides vuosi arvioidaan vaaroja ja joka kolmas vuosi laaditaan työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto käy toimipaikoilla arvioimassa niiden terveysvaaroja sekä tekee tarvittaessa erilaisia mittauksia. Apuna he voivat käyttää myös erilaisia henkilöstölle suunnattuja kyselyitä.

– Yksiköissä tarkistetaan, että puitteet ja laitteet ovat kunnossa. Pitkäaikaisella seurannalla voidaan työoloja parantaa merkittävästi. Yhteistyössä työntekijöiden kanssa löydetään yksiköiden työturvallisuuspuutteet ja voidaan korjata ne. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rikkinäiset ovet tai sellaiset laitteet, jotka useammassa yksikössä ovat voineet aiheuttaa vaaratilanteita. Meillä esimerkiksi myymälöiden tasokärryt on varustettu varoitustarroilla tämän työn tuloksena, Taina Alatalo jatkaa.

Jokainen työntekijä on myös itse velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita ja ottamaan huomioon vaaratekijät. Havaituista puutteista tulee ilmoittaa omalle esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Osuuskauppamme turvakävelyt

Osuuskaupassamme on myös käytössä omat turvakävelyt, jotka tehdään neljä kertaa vuodessa jokaisessa yksikössä. Turvakävelyiden tarkoituksena on katsoa läpi toimintaohjeita hätätilanteiden varalle ja esimerkiksi tarkistaa hätäsulut. Työsuojeluvaltuutettu Taina Alatalo on mukana vähintään kahdessa näistä yksiköiden turvakävelyistä. Turvakävelyjen avulla yksiköiden puutteisiin voidaan puuttua suhteellisen nopeasti, ennen kuin tapaturmia pääsee tapahtumaan.

Varuboden-Oslan työsuojelutoimikunta koostuu kuudesta henkilöstä ja siinä on mukana niin työnantajan kuin työntekijöidenkin edustajia. Toimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja siinä käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn liittyviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi työolojen kehittäminen ja työsuojelukoulutuksen järjestäminen.

Työturvallisuuden parantaminen ja paremman työilmapiirin luominen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Mukavaa työturvallisuuspäivää toivottaa Varuboden-Oslan työsuojelutoimikunta

 

 

 

 

Kaupunkipyörät osana katukuvaa

Porvoossa kaupunkipyörät ovat jo osa jokakesäistä katukuvaa, onhan niillä voinut hurauttaa näppärästi paikasta toiseen jo vuodesta 2019, jolloin ne tulivat kokeilumielessä kaupunkiin. Pyörät ovat olleet hyvin suosittuja ja paljon vuokrattuja niin paikallisten kuin paikkakunnalla vierailevien turistienkin keskuudessa. Suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja kaupunkipyörät ovat osoittautuneet hyväksi ja turvalliseksi tavaksi liikkua paikasta toiseen.

Pyöräilykausi alkaa jo 1. huhtikuuta Porvoossa. Pyöräasemat on sijoitettu ympäri kaupunkia ja ovat samat kuin aikaisempina kesinä. Asemaverkosto on suunniteltu asiakkaiden palautteiden mukaan ja on nyt hyvässä kattavuudessa etenkin keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Suosituimpia asemia keskustan tuntumassa ovat olleet Taidetehdas, Lundi ja S-market Näsi, ja hieman kauempana keskustasta Gammelbackan ja Kevätkummun ostarit. Raaseporissa pyöräilykausi tulee myös käynnistymään aikaisemmin kuin viime keväänä. Pyörän voi Raaseporin alueella vuokrata lähempänä toukokuun alkua.

Suosittu liikkumismuoto

Kaupunkipyörät ovat olleet osa Porvoon katukuvaa jo kolme kesää. Osuuskauppamme yhteistyö pyöriä vuokraavan KaaKau Oy:n kanssa jatkuu myös tänä kesänä ja viime keväänä alkanut yhteistyö Raaseporin kanssa saa jatkoa tänäkin kautena. Kaupunkipyörillä ajettiin Raaseporissa pilottikautena 1509 matkaa ja ajotunteja kertyi yli 2032. Tänä kesänä niillä voi liikkua näppärästi paikasta toiseen Raaseporin kesämaisemissa.

– Osuuskaupassamme vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat osana kaikkea tekemistä. Teemme mielellämme yhteistyötä sellaisten asioiden tiimoilta, jossa voimme olla mukana mahdollistamassa kaupunkilaisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. Tämän lisäksi haluamme myös kannustaa ihmisiä liikkumaan ja olemaan omalta osaltaan mukana tekemässä työtä ympäristön puolesta, sanoo toimialajohtaja Mikko Ala-Huikku Varuboden-Oslasta.

Pyöräasemat löytyvät helposti Donkey Republic -applikaatiosta, ja samaa sovellusta voi käyttää esimerkiksi Berliinissä, Pariisissa ja Köpenhaminassa. Pyöräilykautena 2021 ehdittiin Porvoossa kaupunkipyörillä tehdä huikeat 12 470 matkaa ja pyöräiltyjä tunteja kertyi yli 5000.

– Kautta 2022 odotetaankin suurella innolla. Kaupunkipyörät tarjoavat erinomaisen edullisen ja ekologisen vaihtoehdon liikkua nykyisessä tilanteessa. Liikkumisen tarve tulee myös varmasti kasvamaan pandemiarajoitusten vihdoin hellittäessä ja työelämän sekä opiskelujen palatessa takaisin lähemmäs vanhaa normaalia, sanoo KaaKau Oy:n operatiivinen johtaja, Antti Lääperi.

 

Lisätietoa

Antti Lääperi, operatiivinen johtaja, KaaKau Oy puh. 040 5622154

Mikko Ala-Huikku, toimialajohtaja, Osuuskauppa Varuboden-Osla puh. 010 7659303 

 

 Kun haluat ottaa käyttöön kaupunkipyörän, toimi näin:

  1. Lataa Donkey Republic -applikaatio sovelluskaupastasi.
  2. Rekisteröi maksutietosi
  3. Paikallista vapaa pyörä
  4. Nauti pyöräilystä
  5. Palauta pyörä haluamallesi asemalle

Lisätietoja: kaakau.fi

Mielinauhalla tukea mielenterveystyölle

Osuuskauppamme on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Mielinauha-kampanjassa ja mielenterveystyötä voi tukea ostamalla marketkaupan yksiköistämme 4 euron arvoisen Mielinauhan 1.4.–30.6.2021 välisenä aikana. Mielinauha-kampanjan viesti on tänä vuonna ”Haloo mieli! Pidetään susta huolta. Yhtäkään mieltä ei ole tehty kestämään yksin.”.

Varsinkin korona-aika on kuormittanut suomalaisten mielenterveyttä ja tuen sekä avun tarve on kasvanut kaikenikäisillä. Tämän hetken maailmantapahtumat kuormittavat mieltä ja kuka tahansa Ukrainan tilannetta seuraava voi tuntea tapahtumista huolta ja ahdistusta. Uutisvirta tuo eteemme päivittäin kuvia sodan keskellä kamppailevasta kansasta. Huoli ja ahdistus ihmisistä sodan kourissa, mutta myös pelko ja turvattomuus omassa arjessa kuormittavat. Apua ja tukea tarvitaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Yksinäisyys, oma jaksaminen ja huoli läheisistä koettelevat mieltä. Nykytilanteessa positiivista on kuitenkin se, että mielenterveyden sairauksille on annettu kasvot ja mielen hyvinvoinnista uskalletaan puhua enemmän ja myös pyytää apua.

Osuuskaupassamme mielen terveys tärkeää hyvinvoivan työyhteisön kannalta

Osuuskaupassamme on pitkäjänteisesti tehty töitä työntekijöiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Viime vuonna mielenterveyden poissaolot vähenivätkin meillä 7 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Osuuskaupassamme kaikki on lähtenyt organisaatiokulttuuristamme, jossa painotamme avoimuutta, tasa-arvoisuutta ja välittämistä.

– Erityisesti esihenkilötyö ja työyhteisöjen toimivuus ovat tärkeitä työntekijöiden hyvinvoinnin varmistamisessa. Esihenkilöt ovat avainasemassa ohjatessaan omaa työporukkaansa ja siksi olemme jo useamman vuoden ajan panostaneet esihenkilöiden hyvinvointiin erilaisin hyvinvointipoluin, esimerkiksi Auntie-palvelun tarjoaman sparrauksen ja työpsykologin ohjauksen avulla, kertoo henkilöstöpäällikkö Paula Pajunen.

Henkilöstölle on suunniteltu paljon tukikeinoja muun muassa varhaisen tuen malli. Yksi matalan kynnyksen palveluistamme on Mielen Olkapää ja sparri. Yhteistyössä Terveystalon kanssa kehitetty palvelu koostuu kolmesta osasta. Vuorokauden ympäri toimiva chat-palvelu on ensimmäinen tilaisuus purkaa mieltä. Sieltä varataan aika videovastaanotolla tapahtuvaan, mielen taitoja vahvistavaan sparriin. Tarpeen mukaan työntekijä ohjataan digikanavista työterveyteen ja hoidolliseen lyhytpsykoterapiaan. Koska julkiset mielenterveyspalvelut ovat niin ruuhkautuneita, osuuskaupassamme on nähty tärkeäksi varmistaa nopea hoitoon pääsy työntekijöillemme työterveyshuollon piirissä. Työtehtäviä ja työaikoja voidaan myös tarpeen mukaan muokata mielenterveysperustein, eli huomioiden yksilöllisiä tarpeita muun muassa palautumisen ja työtehtävien kuormittavuuden perusteella.

Mielinauha-kampanja alkaa 1.4. ja jatkuu 30.6.2022 asti. Kampanjalla tuetaan mielenterveystyötä ja kriisiauttamista. Mielinauha-keräykseen voi osallistua ostamalla neljän euron arvoisen Mielinauhan osuuskauppamme marketyksiköistä tai lahjoittamalla rahaa. Tietoa osallistumismahdollisuuksista löytyy keräyksen verkkosivuilta mielinauha.fi.

Moderni ABC-konseptin mukainen latausasema

Osuuskauppamme kolmannen ABC-konseptin mukaisen sähköautojen latausaseman rakentaminen aloitettiin alkuvuodesta, ja maanantaista 28. maaliskuuta alkaen se palvelee sähköautoilevia asiakkaita. Sähköautonsa voi näppärästi jättää lataukseen kauppareissun ajaksi. Latausmaksu hoituu ABC-mobiilin kautta. Söderkullan S-markettia remontoidaan tällä hetkellä ja uudistuvan kaupan yhteyteen haluttiin tuoda enemmän palveluita asiakkaille. Söderkullan latausasemalta löytyy kuusi latauspistettä: kaksi peruslatauspistettä ja neljä teholatauspistettä, joissa maksimiteho on 100 kW. Peruslatauspisteisiin kytketään auton mukana tuleva latauskaapeli, kun taas teholatauspisteissä on kiinteät latauskaapelit.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme laajemmat palvelut ja helpottaa heidän kiireistä arkeaan. Nyt sähköauton saa nopeasti ladattua samalla kun käy kaupassa ostamassa perheen ruokatarpeet. Söderkullaan oli luonnollista rakentaa latausasema kaupan remontin yhteydessä. Kokonaisuudessaan tavoittelemme kymmenien latausasemien verkostoa vuoteen 2024 mennessä, toimialajohtaja Mikko Ala-Huikku Varuboden-Oslasta kertoo.

Maksu vain ladatusta energiasta

Monet autoilijat ovat tottuneet käyttämään ABC-mobiiliapplikaatiota tankatessaan, ja myös sähköauton lataus maksetaan ABC-mobiilin kautta. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita. Varuboden-Oslan ABC-latausasemilla on käytössä kilowattitunteihin perustuva hinnoittelu, eli asiakas maksaa vain lataamastaan sähköstä.

Hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, joten siinä on alueellisesti vaihtelua, kuten on myös polttonesteiden hinnoissa. Hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia, ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

ABC-mobiili-sovelluksella näkee lähimmän latausaseman lisäksi myös latausaseman vapaat latauspaikat, niiden suurimman lataustehon ja latauksen hinnan, mikä auttaa asiakasta lataustauon suunnittelussa.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

Varuboden-Oslan ja koko S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

Kierrättäminen helpoksi

Tänään 18.3. vietetään kansainvälistä kierrätyspäivää. Pakkausten kierrättäminen sujuu helposti, vaikka kauppareissun yhteydessä, sillä lähemmäs 20 myymälämme läheisyydestä löytyy ekopiste. Ekopisteisiin voit tuoda kartonkia, metallia, lasia ja paperia. Erityisen ahkerasti asiakkaat kierrättävät pantillisia pulloja ja tölkkejä. Osuuskauppamme Prismassa, kaikissa S-marketeissa, Saleissa, ja ABC-liikennemyymälöissä on pantillisten muovipullojen ja tölkkien palautuspiste. Yleensä automaatit vastaanottavat myös pantittomia pulloja ja tölkkejä. Kirkkonummen Prismassa ja S-market Näsissä on lisäksi käytössä tehokkaat Tomran palautusautomaatit, joiden myötä palauttaminen nopeutuu merkittävästi, sillä tyhjiä muovipulloja ja tölkkejä voi kaataa laitteeseen suuren säkillisen kerrallaan.

Osa jätteistä on erityisen haitallisia ympäristölle. Siksi on tärkeää, etteivät ne päädy sekajätteeseen. Tällaisia jätteitä ovat muun muassa akut ja paristot sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Asiakkaamme voivat palauttaa kauppoihin vapaasti pieniä, alle 25 senttimetriä ulkomitoiltaan olevia sähkö- ja elektroniikkalaitteita eli esimerkiksi energiansäästölamppuja, loisteputkia, hiustenkuivaajia ja kahvinkeittimiä. Poikkeuksena ovat pienet, alle 1 000 neliön ruokakaupat. Pienet kaupat eivät ota vastaan laitteita, koska esimerkiksi käytöstä poistettuja energiansäästölamppuja ei voi turvallisesti tai hygieenisesti säilyttää elintarvikehuoneistossa.

– Henkilökuntamme on valveutunutta ympäristö- ja kierrätysasioissa. Pienten myymälöidemme henkilökuntaa on koulutettu ohjaamaan asiakkaat lähimpään tuottajien tai kunnan ylläpitämään aluekeräyspisteeseen tai suurempaan kauppaan, joka ottaa laitteita vastaan, marketkaupan toimialajohtaja Bengt Vinberg kertoo.

Pakkausuudistukset – säästöä luonnolle

Pakkausuudistuksia tehdään jatkuvasti koko S-ryhmässä mikä edesauttaa osuuskauppamme asiakkaiden lajittelu- ja kierrätystyötä. Pakkausuudstuksilla pyritään esimerkiksi parantamaan pakkausten kierrätettävyyttä, vähentämään pakkauksissa käytettävää muovia ja lisäämään kierrätysmateriaalien käyttöä. S-ryhmän tavoitteena on, että kaikki sen omien merkkien tuotepakkaukset ovat kierrätettäviä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Olennaista pakkausuudistuksissa on myös se, että pakkauksen tulee suojata tuotetta ja edistää sen säilyvyyttä ja minimoida hävikin määrää. Uusissa pakkauksissa pyritään myös käyttämään entistä enemmän kierrätysmateriaaleja. Viimeisimpänä Kotimaista-tulppaanien muovikääre vaihtui paperiseksi ja tämän myötä muovia säästyy vuodessa yli 6000 kiloa. Kaikkien uudistusten lisäksi kaikkiin S-ryhmän omien tuotemerkkien pakkauksiin lisätään aina selkokieliset lajitteluohjeet, jotka helpottavat asiakkaiden työtä, kun he lajittelevat pakkauksia kierrätykseen.

Yksiköiden työ ympäristömme parhaaksi

Kaupan arjessa kierrätys ja hävikin vähentäminen kuuluu olennaisena osana kaupan jokapäiväisiin rutiineihin. Pakkausjäte ja muu toiminnasta syntyvä jäte kierrätetään asianmukaisella tavalla ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä tämä on yhtenä osa-alueena.

Kaupoissa hävikkiä syntyy ja siksi sen vähentämiseksi on tehty paljon töitä. Hävikin vähentäminen on päivittäistä seurantaa päiväysten ja etenkin helposti pilaantuvien tuotteiden osalta. Hyllytystekniikan perusperiaate, uudet tuotteet taakse ja vanhemmat eteen, on edelleen ohjenuorana hävikin vastaisessa kamppailussa. Tämän rinnalla mietitään myös tuotepaikkoja ja mikä paikka hyllyssä myy parhaiten. Tuotteiden säilytykseen kiinnitetään huomiota, oikea valo ja lämpö vaikuttavat tuotteiden säilymiseen.

– Meille hävikinhallinta on luonteva ja tärkeä osa arkisia rutiineja. Valikoiman kehittäminen kysynnän mukaan, modernit tilausmäärien ennustejärjestelmät, vanhentuvien tuotteiden alennuskäytäntö ja jatkuvasti lisääntyvä ruokalahjoitusyhteistyö pitävät ruokahävikin määrän hallinnassa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme hävikin pienentämiseksi. Tavoitteenamme on saada biojätemäärät nollille, Bengt Vinberg toteaa.

 

Kierrättää kätevästi kauppareissulla!

Aurinkosähkö on ykkönen

Osuuskauppamme on ahkerasti yhteistyössä S-ryhmän kanssa asentanut aurinkopaneeleja yksiköidemme katoille ja muutamiin yksikköihimme myös maavaraisia paneeleja keräämään aurinkoa. Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana merkittävästi. Aurinkosähkön käyttöä kehitetään osuuskaupassamme jatkuvasti ja varsinkin kauppojen suuria kattoja, joita ei ole hyödynnetty mihinkään ovat oivallisia paneelien sijoitukselle. Toimipisteiden katoille asennettavat paneelit tuottavatkin sähköä kiinteistöjen omaan käyttöön ja aurinkosähkön tuotanto on sääolojen ansiosta korkeimmillaan kesäkuukausina.

– Myymälämme kuluttavat sähköä eniten kesällä, jolloin energiaa tarvitaan erityisesti kylmälaitteisiin ja jäähdyttämiseen. Aurinkoisina kesätunteina parhaimmillaan kaikki kiinteistön kuluttama sähkö voi tulla auringosta. Vuositasolla aurinkosähkön osuus on noin 10 prosenttia kiinteistöjen käyttämästä sähköstä, Jukka Pöyhönen jatkaa.

Aurinkovoiman hyödyntäminen on nykyään helppoa ja taloudellisesti kannattavaa kiinteistöissä, joissa on paljon sähkönkulutusta päiväsaikaan, jolloin aurinkoenergian tuotanto on parhaimmillaan. Aurinkovoima on kestävä ja vastuullinen valinta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Suomen suurimmat tuulivoimalat tuottavat sähköä S-ryhmälle

S-ryhmän tavoitteena on, että ryhmän toiminta on hiilinegatiivista vuoteen 2025 mennessä. Yksi keino päästä tähän tavoitteeseen on käyttää enemmän uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, esimerkiksi aurinkosähköä ja tuulivoimaa. S-ryhmän suurin tuulivoimainvestointi Simon Sarvisuolla on jo lähes täydessä tuotantokunnossa. Tuulipuiston 27 tuulivoimalaa tuottavat yksinään noin puolet koko S-ryhmän vuotuisesta sähköntarpeesta.

Varuboden-Osla omistaa osaltaan S-ryhmän yhteistä S-voima Oy:tä, jonka tehtävänä on hankkia omistajilleen mahdollisimman hiilineutraalia sähköä kustannustehokkaasti. S-voiman myymästä sähköstä yli 60 prosenttia oli tuotettu uusiutuvalla energialla. Varuboden-Osla ostaakin lähes kaiken tarvitsemansa sähkön S-voiman kautta.

– Olemme osuuskaupassamme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian käyttöä tulevina vuosina. Jo nyt merkittävä osa käyttämästämme sähköstä on omalla tuulivoimalla tuotettua. Näemme myös aurinkosähkössä potentiaalia, kehitysjohtaja Jukka Pöyhönen kertoo.

Vastuullisuus keskiössä

Osuuskauppamme on sitoutunut parantamaan liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa, ja näihin asioihin kiinnitämme erityistä huomiota niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa. Remonttien yhteydessä vaihdamme myös kylmäkalusteet hiilidioksidilla toimiviin kalusteisiin, jotka säästävät energiaa peräti 40 prosenttia.

Osuuskauppamme on myös ruokahävikin pienentämisessä eturivin toimija, tuomalla mm. punalaputetut tuotteet kaikkiin myymälöihin jo vuosia sitten ja lanseeraamalla ensimmäisenä toimijana hedelmien ja vihannesten Hävi-laatikot ja Leipis-pussit, joilla toisaalta tuotetaan etuja asiakasomistajille ja toisaalta toimitaan ympäristön kannalta vastuullisesti.

 

Sota Ukrainassa on järkyttänyt meitä kaikkia. Me osuuskauppa Varuboden-Oslassa päätimme lahjoittaa kymmenen euroa jokaista henkilöstömme jäsentä kohti Suomen Punaisen Ristin ja S-ryhmän yhteiseen keräykseen.

Tuemme näin hädän keskellä olevia ukrainalaisia.

Myös sinä voit halutessasi auttaa ja lahjoittaa yhteiseen keräykseen. Tuellasi Punainen Risti toimittaa vettä, ruokaa, suojaa ja terveyspalveluita Ukrainan kriisialueelle.

SPR:n ja S-ryhmän keräys: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/s-ryhma

Kerättävät varat ohjataan SPR:n katastrofirahaston kautta Ukrainaan. Avulla turvataan ihmisten perustarpeita. Avustusjärjestöt ovat toivoneet kriisin tässä vaiheessa erityisesti rahallista tukea, sillä avun koordinointi alueelle yhtenäisesti on helpompaa kuin tavaralahjoitusten varastointi ja toimittaminen.