De stigande livsmedelspriserna förändrar också köpbeteendet hos vårt handelslags kunder. Butiksbesök planeras omsorgsfullt och priser jämförs noggrant. Allt fler människor tänker mer noggrant på priset på sina matinköp än tidigare och de tvingas banta ned på sina matutgifter. Man kan minska matutgifter till exempel genom att köpa produkter av våra daglivarubutikers egna varumärken. I alla våra matbutiker i vårt handelslag finns det olika produkter från varumärkena Kotimaista, Rainbow och Xtra, både dagligvaror och bruksvaror. Av dessa erbjuder Xtra det billigaste alternativet för nästan 400 produkter.

Matpriserna är av stor vikt för kunderna och från och med idag lovas det en liten lättnad i matkorgarna när priserna på cirka 400 Xtra-produkter sjunker.

– Vårt grundläggande löfte är att erbjuda våra kunder en så prisvärd matkorg som möjligt, och i dag sjunker priserna på nästan 400 Xtra-produkter i alla S-marketar, Sale-butiker och i Prisma Kyrkslätt. I produktserien Xtra ingår många baslivsmedel och under det senaste året har det utökats med många produktnyheter inom bröd, ost och färdigmat. Det är mycket viktigt för oss, särskilt i det här världsläget, att vi genom vår egen verksamhet också kan underlätta våra kunders vardag på olika sätt. Just i våra matbutiker har vi kunnat pruta på täckningen så att vi inte har behövt överföra prisökningarna i sin helhet till konsumentpriserna, säger markethandelns branschdirektör Bengt Vinberg.

Som ägarkund och genom att koncentrera sina inköp får kunderna den största nyttan av att handla i vårt handelslag. Läs mer om våra förmåner och bli ägarkund här.

På Outdoor-avdelningen ett brett sortiment produkter för friluftsliv och camping

Under ett års tid har man nu kunnat köpa frilufts- och campingprodukter från en egen Outdoor-avdelning i Prisma Kyrkslätt. På avdelningen ser man till exempel träelement som avviker från den övriga butikens inredning och som tydligt avskiljer dem till egna helheter. Friluftskläder och -tillbehör som tidigare fanns på olika avdelningar är nu tydligt grupperade under en och samma helhet, vilket gör det lättare för kunderna att hitta det de söker. Outdoor erbjuder ett brett utbud av toppenprodukter från högklassiga tillverkare, med tekniska egenskaper som klarar även de tuffaste väderförhållandena.  Det finns också ett omfattande urval av fiskeprodukter på avdelningen. Trähyllorna och de vackra landskapsbilderna på avdelningen bildar en mycket lockande produktpresentation. Produkterna kommer väl till rätt i de nya hyllorna.

Försäljningen av den här produktgruppen har ökat rätt mycket under de senaste åren, och nu har produkterna lyfts fram tydligt och nya varumärken har lagts till i Prismas sortimentet.  Förutom standardurvalet finns det på Outdoor-avdelningen också separata produktpresentationer för säsongsprodukter och nyheter. På avdelningen finns det också mycket produkter till camping och fiske. Tält, sovsäckar, vandringsryggsäckar, vandringspannor för att nämna några som hör till camping. På Outdoor-avdelningen hittar den som är intresserad av att fiska fiskeutrustning till all slags fiske, spinnbeten, svirvlar, drag, håvar, vågar och krokar.

Hållbarhet som en del av vårt handelslags vardag

Livskraftiga skogar är viktiga livsmiljöer. För oss finländare är skogarna en del av vårt nationallandskap. På tisdag 21.3 firar vi skogar och minns att friska och välmående skogar också för med sig välmående för både jordklotet och oss mänskor. Vårt handelslag jobbar hårt för att vara en ännu hållbarare aktör och vi har som mål att vara koldioxidnegativa redan 2025. Redan nu är den el som används förnybar, främst vind- och vattenkraft. Vi förnyar våra verksamhetsställen för att minska på koldioxidutsläppen och i samband med renoveringar har vi till exempel installerat kylar och frysar med dörrar, och nästan alla belysning är redan nu utbytt till energisnål LED-belysning. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Trevlig internationell skogsdag!

 

Prisma

Änglamark köksspray 1,50€ ( 500ml, 3,00/l) (norm. 2,99 €). Förmånen gäller 20.3-2.4 i Prisma Kyrkslätt med förmånskupongen i S-mobil. Max. 2/ kund. Ett begränsat antal produkter.

S-market

Krukväxter -20% . Förmånen gäller 20.3-2.4 i Varuboden-Oslas S-marketar med förmånskupongen i S-mobil. Max. 2 st./ kund. Ett begränsat antal produkter.

 

Sale

Snittblommor/buketter -20%. Förmånen gäller 20.3-2.4 i alla Sale-enheter i Varuboden-Osla. Max. 2 st./ kund. Ett begränsat antal produkter.

 

Hitta förmåner enkelt i S-mobil

Ladda ner S-mobil och följ med din Bonus, sköt om bank- och försäkringsärenden, granska kvitton, för över pengar, utnyttja förmåner och hitta den närmaste butiken.

 

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor gällande S-mobil

    

Utmaningar med skiftesarbete

På vårt handelslags enheter arbetar man huvudsakligen i skift, vilket innebär morgon-, dags- och kvällsskift. Enligt Arbetshälsoinstitutet har personer som jobbar i skift ofta ett oregelbundet liv, vilket i sin tur innebär många utmaningar när det gäller att ta hand om sig själv och mänskliga relationer. Skiftesarbete är också krävande för hälsan. Generellt sett är arbete som görs kvälls- och nattetid mer påfrestande för kroppen och mer skadligt för hälsan. En dygnsrytm som avviker från det normala påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även det psykiska och sociala välbefinnandet. Den belastning som orsakas av allt det här kan man ändå kontrollera till exempel genom att planera skift. Arbetstidsarrangemangen är en balansgång mellan medarbetarnas kapacitet och enheternas tjänster och behov.

Sömnens och vilans inverkan på mänskans allmänna välbefinnande bör inte underskattas. Sömnbehovet är individuellt, men alla behöver vi sömn. Vitaliteten påverkar en persons förmåga att ta emot, bearbeta och tillämpa information. När man är trött minskar dessutom tröskeln för risktagande och humöret försämras ofta, vilket kan visa sig som irritation eller bristande motivation. När tröttheten ökar är det typiskt att den mentala prestationsförmågan varierar: prestationsnivån kan plötsligt försämras för att sedan tillfälligt återgå till nästan normala nivåer.

Vårt handelslag har i närmare 10 års tid planerat sina enheters skift centraliserat. När experter planerar arbetet kan personalresurserna riktas bättre och skiften kan ordnas så att de stöder arbetstagarnas ork, återhämtning och hälsa.

– Vi övergick till samplanering i vårt handelslag för nästan tio år sedan. Vi började inom marketbranschen och nu planerar vi centraliserat skift för alla våra enheter. Vi har fyra resursansvariga som arbetar med skiftesplanering. De är experter på sitt område, och fikuserar på att att bygga en helhet genom att beakta arbetsskiftsergonomi. De har också en djup kunskap om både arbetstidslagstiftning och kollektivavtal. Planeringen är en helhet där de tar hänsyn till både enheternas personalbehov och personalens individuella önskemål”, säger personaldirektör Paula Pajunen.

Enkelt uttryckt innebär arbetsskiftsergonomi att skift planeras och ordnas på ett sätt som stöder medarbetarens ork, återhämtning och hälsa både i arbetet och på fritiden – man tar hänsyn till arbetsförmågan i arbetsdagarnas längd och att medarbetarna har tid för tillräcklig vila mellan skift.

Mjuka värden

I vår skiftplanering tillämpas också s.k. mjuka värden som företaget själv har fastställt, och som avser bättre regler än de som kollektivavtalet eller lagen fastställer gällande regelbundenhet i arbetsskift, lämplig arbetsmängd under ett skift och arbetsdagars och arbetsperioders och lediga perioders längder. Mjuka värden syftar till att förbättra att medarbetarna orkar på jobbet och att öka arbetstillfredsställelsen. I praktiken innebär det till exempel att medarbetarna har inplanerat minst två lediga dagar i ett sträck under ett tre veckors arbetspass och att det inte planeras över sju dagars arbetspass för att medarbetarna ska kunna återhämta sig från arbetet.

– Våra planerare försöker ta hänsyn till de mjuka värdena i planeringen av skift alltid när det är möjligt. För att stöda återhämtning och välbefinnande i arbetet vill man också undvika enskilda lediga dagar eller skift, eller att kvällsskiftet omedelbart följs av ett morgonskift, varefter arbetstagaren igen återgår till ett kvällsskift, fortsätter Pajunen.

Medarbetarna bör också ta hänsyn till sitt eget välbefinnande genom att ta pauser under arbetsskiftet och att komma ihåg att återhämta sig på fritiden. Återhämtning är också viktig för det allmänna välbefinnandet. På återhämtning inverkar en näringsrik kost, motion, tillräcklig mängd sömn och att man gör något meningsfullt.

 

Enkelt att återvinna

Den 18.3 firar vi den internationella återvinningsdagen. Det är enkelt att återvinna förpackningar när man till exempel går och handlar, eftersom det i närheten av ungefär 20 av våra butiker finns en ekopunkt. Till ekopunkterna kan man föra kartong, metall, glas och papper.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel ackumulatorer, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare, till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

– Vår personal är medveten om miljö- och återvinningsfrågor. Vi har utbildat personalen i små butiker att de ska hänvisa kunder till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna, säger markethandelns branschdirektör Bengt Vinberg.

Återvinn flaskor

Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I vårt handelslags Prisma, alla S-marketar, Sale-butiker och ABC-trafikbutiker finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant.

I Kyrkslätt Prisma och S-market Näse finns dessutom Tomras effektiva returmaskiner och med hjälp av dem blir det betydligt snabbare att returnera tomma plastflaskor och burkar eftersom du kan hälla en stor säck med dem på en gång. Mer än 100 burkar kan hällas i maskinen samtidigt. De här pantmaskinerna är mycket snabbare än vanliga maskiner. I den här returmaskinen kan du hälla alla burkar och plastflaskor på samma gång och du behöver inte längre stå och returnera dem en och en. Med Tomra R1-pantmaskinen kan inga glasflaskor pantas. Det blir märkbart snabbare att panta flaskor med de här maskinerna eftersom pantandet är fem gånger snabbare än då man matar in förpackningar en åt gången. Det lovas att maskinen som bäst slukar 25 000 flaskor per dag då en vanlig pantmaskin klarar av högst 7 500 flaskor per dag. Förutom att maskinen är snabb är den också på alla sätt kundvänlig. Det enda du behöver göra är att hälla ned alla burkar och flaskor som ska pantas direkt från påsen i maskinen och du behöver inte ens röra i de tomma förpackningarna. När du hällt alla flaskor i maskinen behöver du bara vänta en stund, ta pantkvittot och börja handla.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.

 

Återvinn behändigt på samma gång du handlar!

Långsiktigt arbete för personalens trivsel

Varuboden-Osla har redan flera år deltagit i personalundersökningen som genomförs av Eezy Flow. Genom att lyssna till personalens åsikter om vad som är viktigt i vårt handelslag får vi värdefull information som används när vi utvecklar vår verksamhet. Resultaten från undersökningen har för sin del också gett medel för att utveckla handelslagets verksamhetsformer, förbättra personalens välbefinnande och skapa en enhetlig företagskultur. Den årliga arbetstillfredsställelseundersökningen (TYT) gjordes 24.10.–13.11.2022 och då hade hela personalen möjlighet att berätta sin egen åsikt om bland annat arbetskultur, samarbete och ledarskap. Undersökningen visar att den övergripande tillfredsställelsen är hög på alla delområden i undersökningen. Enligt undersökningen om arbetstillfredsställelse utvärderade Varuboden-Oslas medarbetare företagets resultat till 79,1 poäng, med andra ord AAA – Utmärkt. Resultatet är exakt 10,0 poäng över Finlands allmänna norm. Mest nöjda är personalen med att företaget belönar rättvist för prestationer, att beslutsfattandet är effektivt och att företagets framtid är ljus.

– Vi bygger vidare på våra styrkor och gör alltid saker lite bättre – det här är byggstenarna för den höga arbetstillfredsställelse i Varuboden-Osla. Personalens trivsel är ingen tillfällighet, utan vi har i flera år arbetat för personalens välbefinnande. Undersökningen genomförs årligen och några viktiga punkter lyfts alltid fram: vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra. Med hjälp av de här observationerna kan vi försäkra oss om att allt det som redan är bra består. Å andra sidan koncentrerar vi oss högst på några få saker som vi vill utveckla. På basis av förra årets resultat valdes respons som ett utvecklingsområde och i årets resultat var frågorna som berörde respons bland de frågor som medarbetarna hade svarat på mest, säger en glad personaldirektör Paula Pajunen.

Vi lämnar inte kompisen i sticket

Varuboden-Osla kännetecknas av god anda och av att man hjälper sina arbetskompisar. I enheterna betonas samarbete och en god kommunikation inom enheten. Framför allt fungerar hela vårt handelslag genom ett öppet, ärligt och flexibelt teamwork. Undersökningsresultaten förmedlar år efter år på ett mycket positivt sätt enheternas goda sammanhållning och härliga arbetskompisar.  När det på arbetsplatsen råder en bra sammanhållning klarar man också sig ur de svåraste situationer genom att samtala och jobba tillsammans, uppmuntra varandra och lita på framtiden.

Det är viktigt att vara en del av arbetsgemenskapen, medarbetarens egen arbetsinsats är viktigt och med samarbete får man jobbet gjort. I teamet på jobbet uppmuntrar och hjälper man varandra, och man kan lära sig mycket av varandra.

Varuboden-Osla kammade hem silver i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser

I år kammade Varuboden-Osla igen en topplacering och kom på andra plats i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser, vilket är ett tecken på personalens stora entusiasm och vilja att göra sitt bästa för att uppnå viktiga mål för organisationen. Handelslaget Varuboden-Osla har uppnått utmärkta resultat i sin personalundersökning 2022 och är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland 2022. Detta erkännande ges endast till organisationer som har deltagit i Eezy Flows personalundersökning och uppnått de bästa resultaten bland hundratals finländska organisationer.

– Vi är mycket stolta över detta erkännande, säger Paula Pajunen. Vi har flera år målmedvetet jobbat tillsammans i hela organisationen för att medarbetarna ska trivas hos oss och njuta av de otaliga kundmötena i vardagen. Det är endast genom äkta arbetsglädje och arbetstrivsel som vi också kan säkerställa lyckade möten för våra kunder med vår personal och en utmärkt kundservice.

Tack till hela vår personal för det fina resultatet, entusiasmen och viljan att vara med och bygga vår framgångsberättelse! 

 

Kunderna i centrum

Sale Borgnäs utstrålar en äkta bybutiksstämning och är den egna närbutiken för närområdets invånare. Kunderna står i centrum och därför ville man också höra deras åsikter och önskemål under planeringsfasen av renoveringen. Inför renoveringen gjordes en kundenkät och målet med den var att få den nya butiken att motsvara kundernas önskemål allt bättre. De som svarade på undersökningen ville ha ett bredare utbud, framför allt för brödavdelningen, och fler produkter från lokala producenter. I sina enkätsvar berättade kunderna också hur nöjda de var med personalen i butiken och hur tjänstvillig personalen är.

– I undersökningen fick vi mycket värdefull information från våra kunder om vad de önskar till butiken. De lyfte bra upp olika produktönskemål, men största delen av responsen handlade om personalens arbetssätt, som upplevdes som mycket positivt. Jag är verkligen glad och nöjd att det jobb som vi gör för kunderna ses som värdefullt. Jag hoppas också att kunderna ska uppleva det smidigare att göra affärer i vår renoverade butik, och att de hittar många nya produkter när renoveringen i början av sommaren är klar, säger butikschef Reija Hannula.

Vi strävar efter att hålla butiken öppen under hela renoveringen för att kunna betjäna kunderna i deras dagliga butiksärenden. Renovering medför tidvis nya arrangemang, till exempel i produktsortimentet och placeringen av hyllor och diskar. Personalen hoppas också att butiken ska kunna betjäna sina kunder relativt normalt även under renoveringen och ber om ursäkt för eventuella störningar det kan orsaka.

Enligt det nya Sale-konceptet för småbutiker

I butiken kommer alla hyllor och diskar att förnyas, inklusive kassabord. Kylar och frysar som är i slutet av sin livscykel kommer att ersättas med energisnåla i samband med renoveringen. Kylarna och frysarna levereras av Viessmann och de använder sig av det nyaste Easy cool-systemet, som kräver mindre kylmedel än traditionella energieffektiva kylskåp. Väggarna får ett nytt lager färg och lokalerna görs om för att göra butiken rymligare och betjäna kunderna bättre.

I inledningsskedet av renoveringen är arbetet inte så synligt för kunderna, när kontorsutrymmet renoveras och det görs förändringar för den nya kyltekniken på gården. Hela renoveringen beräknas pågå i cirka tre månader, och i juni kommer Sale Pukkila att kunna betjäna sina kunder med ett helt förnyat utseende och ett bredare utbud av produkter.

 

Struktur i vardagen och samhörighet med teamet

Arbetet ger tillfredsställelse och upplevelsen av att lyckas och skapar struktur i vardagen. Att vara en del av personalen är också viktigt, medarbetarens egen arbetsinsats har en betydelse och med samarbete får man jobbet gjort. I jobbteamet uppmuntrar man och hjälper andra och man kan lära sig mycket av de andra. Jaakko Åström, som arbetade i S-market Nickby som butikschef under nästan hela Sakhis första år, anser att det i dag behövs mer mångfald i arbetsgemenskaperna. Medarbetare med olika utgångspunkter är en rikedom för arbetsgemenskapen. De för med sig en positiv fläkt i teamet ökar samtidigt förståelsen för olika bakgrunder och arbetssätt. Saker kan göras på många olika sätt.

Sakhi började sin karriär i S-market Nickby i maj 2022 i och med samarbetet mellan vårt handelslag och specialyrkesläroanstalten Ammattiopisto Live. Sommaren 2022 jobbade det förutom Sakhi flera andra studerande från specialyrkesläroanstalten Live med olika arbetsuppgifter i dagligvarubutikerna i vårt handelslag. I början av anställningen hade Sakhi en personlig handledare, som introducerade honom  till den nya arbetsmiljön och de nya arbetsuppgifterna. Hen handledde Sakhi verkligen bra i de grundläggande arbetsuppgifterna och Sakhi fick en omfattande introduktion för att kunna utföra sina uppgifter. Sakhi jobbar på dryckesavdelningen, där han plockar upp varuleveranser, fyller hyllor och ser till att det är städigt på avdelningen. Sakhi börjar sin arbetsdag klockan sex på morgonen och klockan två på eftermiddagen går han hem. I början var arbetsdagarna kortare, men när arbetsuppgifterna blev mer bekanta och arbetet gick självständigt frågade Sakhi om han kunde jobba mera. Arbetet har gett honom en mening i livet och struktur i vardagen. Det är trevligt att komma till jobbet, och jobbet får honom att känna sig som en del av samhället. Arbetet har inte bara ekonomisk betydelse utan också en djupare betydelse för individer. Genom vårt arbete är vi en del av samhället och vi får en möjlighet att vara en del av en gemenskap. Vikten av arbete betonas också när vi möter andra, till exempel kunder, eftersom vår arbetsidentitet formar vårt jag.

”En viktig del av arbetsgemenskapen”

Det finns säkert rätt jobb och en uppgift för alla. Arbetsplatserna borde se över uppgifter på ett nytt sätt och vara beredda att göra saker annorlunda än vad man är van vid. När arbetsuppgifterna är skräddarsydda blir de lämpliga för varje enskild individ. Allas arbetsinsats är viktig.

– Sakhi är en mycket energisk medarbetare som gör sitt jobb med omsorg. Han inspirerar hela arbetsteamet med det han gör. Han utstrålar en glädje av att få arbeta, vilket i sin tur också smittar av sig på de andra medlemmarna i personalen. Sakhi är ”en av oss” och med sin glada attityd har han blivit en viktig del av vår grupp och responsen från kunderna har också varit mycket positiv. Vi är alla olika med våra styrkor och svagheter och de hör till arbetslivet, säger Jaakko Åström.

Alla medlemmar på arbetsplatsen är viktiga och med den egna arbetsinsatsen skapar man en smidig vardag på arbetsplatsen. I ett arbetsliv som förändras kontinuerligt är ingen fullärd, men alla kan lära sig något nytt och också lära andra. En person som har anpassade uppgifter kan arbeta i en mängd olika uppgifter, men för dem är uppgifterna ofta skräddarsydda efter deras förmågor och styrkor.

I vårt handelslag har vikten av socialt ansvar ökat. Samarbetet med Ammattiopisto Live var därför ett viktigt steg för att öka antalet anställda med anpassade arbetsuppgifter i vårt handelslag. Förutom ansvar är det också en resurs i butikernas vardag i vårt handelslag att anställa personer med anpassat arbete. När arbetsuppgifter anpassas, kan personer bidra med sin egen arbetsinsats på sin egen arbetsplats. Ansökningstiden till vårt handelslags sommarjobb har upphört i början av februari och också i sommar anställer vi i samarbete med specialyrkesläroanstalten Ammattiopisto Live personer med anpassat arbete till dagligvarubutikerna på hela vårt verksamhetsområde.

Glädje, sammanhållning och deltagande

IFK Mariehamn Fotboll rf är en av Ålands största idrottsföreningar. Föreningen har cirka 500 spelare och 80 tränare. I föreningen spelar 20 pojk- och flicklag och ett damlag. Av dessa har fotbollslaget P08 tränat tillsammans redan i åtta år nu. Det finns närmare 20 spelare i laget, och pojkarna som nu är 14-åringar har spelat tillsammans sedan de var sex år gamla. Under denna tid har laget sammansvetsats och på planen delas både glädje och sorg.

– Pojkarna har spelat tillsammans så länge nu att samspelet går som på dans. Här uppmuntrar man alltid varandra och kämpar på för samma mål. Vi uppmuntrar också unga spelare att delta i mångsidig träning och vi vill också ge utrymme för annan slags idrott. På det sättet kan de unga utvecklas i sin egen takt och träna på fysik såväl som andra samarbetskunskaper, säger lagets tränare John Boman.

Laget tränar tillsammans fyra gånger i veckan och på helgerna har de matcher. De tränar utomhus året runt. Laget lotsas av Johan Carlsson, som har huvudansvaret för tränandet, och han får hjälp av Michael Gunell och John Boman. Från måndag till torsdag tränar pojkarna och när vi besökte dem i slutet av maj bestod övningarna av teknikövningar och i slutet spelade de också en match mot varandra. Tränaren Johan delar upp spelarna i grupper med ungefär fyra personer. I grupperna finslipar de olika tekniker och Johan kämpar på hela tiden. Som utomstående ser man bra att de har tränat redan länge tillsammans eftersom samarbetet löper smidigt och om någon skadar sig så finns där genast en annan spelare som tar platsen. På den stora planen tränar också många andra lag på samma gång.

Meningsfull fritidsaktivitet

Föreningens huvudsyfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för pojkar och flickor i en trygg miljö. Här har alla utrymme att växa och utvecklas som spelare i sin egen takt. Träningsverksamheten är indelad i knattefotboll och ungdomsfotboll. Knattefotbollen börjar vanligtvis i 5–6 års ålder som lekar. Då försöker man med hjälp av lekfulla aktiviteter väcka barns intresse för sport och fotboll, samtidigt som de lär sig att ta hänsyn till andra spelare och respektera enkla regler. Förståelse av spelet utvecklas genom övningar och lek. Alla har också rätt till samma mängd speltid oavsett skicklighet. I övergången till ungdomsfotboll fäster man allt mer uppmärksamhet vid teknik. Samarbetsförmåga och respekt för andra som spelare är ändå hela tiden starkt närvarande.  Ju fler äldre spelare det gäller, desto mer erbjuds de också extra träningstid och mer speltid, om det finns en karriär som fotbollsproffs i sikte.

Måttliga prisnivåer med sponsring

Vårt handelslag vill på sitt eget verksamhetsområde vara med och stöda den här typen av verksamhet för barn och unga. Genom sponsring är vi delaktiga i att stöda sådan lokal verksamhet som berör våra ägarkunder och engagerar en så stor skara barn, unga och familjer som möjligt — både inom idrott, kultur och samhällelig verksamhet. År 2022 sponsrade vårt handelslag IFK Mariehamn Fotboll r.f.:s pojklag. Med hjälp av sponsring har träningsrelaterade avgifter kunnat hållas måttliga och man har kunnat skaffa enhetliga träningsdräkter till laget.

 

IFK Mariehamn

Plats: Mariehamn

Grundat: 1919

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Sponsring har möjliggjort måttliga deltagaravgifter

Sportlovets läckerheter enkelt

Februari kommer med mera ljus och ett löfte om våren som nalkas. På fastlagen säger vi adjö till årets mörkaste tid och välkomnar våren. Vi firar fastlag sju veckor före påsk och i år infaller fastlagssöndagen 19 februari och fastlagstisdagen 21 februari. Till fastlagsfirandet hör pulkaåkning och andra vintergrenar, härliga fastlagsbullar och värmande soppa.

Från våra matbutikers mångsidiga sortiment hittar var och en lätt sina egna favoriter till midvintern att plocka ner i kundkorgen.  Ingredienser till mustiga soppor och grytor hittar du enkelt från din närbutik, och av försäljarna på våra Mattorg lönar det sig också att fråga om tips och recept till goda sportlovsrätter.  Vårt handelslag har nio Mattorg i samband med våra S-marketar. I S-marketarna i öst har Lovisa, Näse i Borgå, Nickby och Söderkulla i Sibbo Mattorg och av butikerna i väst finns det Mattorg i Grankulla, Ekenäs, Karis och Ingå. Också i Prisma Kyrkslätt och i Jomala på Åland betjänas kunderna av Mattorget.

Du hittar tips bland de otaliga recept som finns på webbplatsen Yhteishyvä.fi. I vårt handelslags S-marketar, Sale-butiker, Prisma och ABC-stationernas marketar hittar du ett brett sortiment av mat och råvaror till sportlovets goda matstunder. Det finns också gott om enkla mellanmål och snabba luncher för skolelever som tillbringar sportlovet hemma. Om du vill göra mathållningen under sportlovet enklare kan du också beställa mat behändigt på webben. S-gruppens nya matbutik på webben S-kaupat.fi är ett praktiskt alternativ om du vill göra dina inköp bekvämt fast hemma på soffan. De beställda produkterna får man enkelt färdigt plockade och packade från butikens utlämningsställe vid vald tidpunkt. På vårt handelslags område finns det utlämningsställen i S-market i Lovisa, Näse i Borgå, Söderkulla i Sibbo, Ekenäs och Karis, i Prisma Kyrkslätt och Sale Grani. Leveranstiden kan redan bokas och beställningen kan ändras beroende på butik, ännu kvällen innan.

Samvaro och semestrande

På sportlovet har man gott om tid att vara utomhus med familj och vänner. I Prisma i Kyrkslätt finns det ett stort urval pulkor och redskap för olika vintersporter. Av vintersporterna har skidåkningen upplevt ett nytt uppsving de senaste åren, och det har också avspeglats i skidförsäljningen i Prisma Kyrkslätt. De som gillar lite lugnare fart och tycker om att hålla till inomhus finns det i Prisma också mycket läsning och olika sällskapsspel. Nu finns det gott om tid att försjunka i nya äventyr.

Om man inte under sin lediga tid själv orkar stå i köket och laga mat betjänar vårt handelslags restaurang Rosso i Borgå hungriga sportlovsfirare. Finns det något mer underbart än att slå sig ner vid ett dukat bord och njuta av god mat och trevligt sällskap. På Rossos meny finns det härliga italienska rätter och på barnens meny många favoritportioner till de mindre sportlovsfirarna. Under bråda semesterperioder lönar det sig att boka bord till restaurangen i förväg om du har en speciell tidpunkt du vill komma och äta. I Borgå betjänar också det härliga nya kaféet Bacaro Doppio vars utsökta bakverk och varma drycker ger även den som är alldeles utmattad av att åka pulka semesterstämning.

Sportlovsveckan har enligt tradition varit den tid på året då det rör sig mycket mänskor på vägarna. Man kan tanka bilen och på samma gång fylla på sina sista minutens uppköp från marketarna på våra ABC-stationer. Och det bästa är att man kan fortsätta färden med en mätt mage, när man först besöker restaurangen. Var och en hittar säkert något den gillar bland restaurangens många smakliga portioner

 

Glada vinterstunder utomhus och samvaro!