S-gruppens mål är att gå mot att halvera matsvinnet till 2030. År 2023 togs ett språng mot målet och matsvinnet i förhållande till försäljningen i gruppens matbutiker var mindre än 1,3 procent. I och med detta har svinnet i S-gruppens matbutiker minskat med 29 procent jämfört med utgångsläget 2014.

I Varuboden-Osla var andelen svinn i förhållande till försäljningen mindre än 1,2 procent förra året, medan siffran år 2014 fortfarande var över två procent. Detta innebär en minskning med 43 procent av svinnet i förhållande till försäljningen.

Att minska svinnet är ett dagligt arbete som sker till stor del bakom kulisserna, och en betydande del av arbetet görs redan innan produkterna når butikshyllorna. Prognosbaserad beställning, data och mätning syftar till att butikerna alltid har rätt mängd produkter tillgängliga för kunderna.

De bekanta svinnlådorna finns nu i hela Finland

Om datumet för produkten i butiken börjar närma sig minskar vi svinnet på många olika sätt tillsammans med kunderna. De rödmärkta produkterna är förmodligen den mest synliga och välbekanta delen av svinnhanteringen för kunderna. I det stramare ekonomiska läget har rödmärkta produkter blivit ännu mer kända, och S-gruppens färska kundundersökning visar att upp till 67 procent av kunderna föredrar rödmärkta produkter som ett sätt att spara på matkostnaderna. På kvällen förvandlas rabattprocenten –30 % på rödmärkta produkter i många butiker till en kvällsrea på –60 %.

I S-gruppens matbutiker säljs mest rödmärkta produkter i euro inom förpackade fisk-, kyckling- och köttprodukter, såsom kycklingfilé, köttfärs och karelsk stek. Mätt i antal stycken är de mest populära rödmärkta produkterna bageriprodukter och färska färdigrätter, såsom rispiroger, croissanter, färdiga sallader, köttpiroger och rågbitar.

Förutom röda lappar använder butikerna även många andra sätt för att göra svinn till vinn. Till exempel svinnlådorna, som länge använts inom Varuboden-Osla, togs i bruk i alla S-marketar i Finland 2023. Lådorna säljs till ett billigt pris och innehåller frukt- och grönsaksprodukter vars kvalitet redan har minskat något men som fortfarande går att använda. År 2023 lyckades man rädda cirka 2 miljoner kilo frukt och grönt från svinnhotet genom att sälja dessa lådor i S-gruppens matbutiker.

Som en del av S-gruppen deltar handelslaget Varuboden-Osla även i år i MIELI rf:s Mieliband-insamling, som samlar in medel för psykisk hälsa och krishjälp i Finland. Under insamlingsperioden från april till juni kommer alla marketar att sälja gröna Mieliband och andra kampanjprodukter. Årets nyhet, Mieliband-snittbuketten, kommer att säljas i matbutikerna i april.

Alla behöver tröst

Mieliband-kampanjen uppmuntrar människor att prata om psykisk hälsa och psykiska problem och minskar stigmatiseringen av dem. Huvudbudskapet i årets kampanj är: Alla behöver tröst. Stötta, lyssna, var närvarande. Det finns ingen människa på jorden som ibland inte behöver tröst. Genom att delta i MIELI rf:s Mieliband-kampanj är du med och ger hjälp och tröst till dem som behöver det just nu.

Årets Mieliband har designats av Henna Lampinen, vinnare av tävlingen Årets unga designer 2023. Det gröna bandet har en vacker illustration som, med designerns egna ord, betonar vikten av tröst, beröring och gemenskap. Ansiktet utåt för kampanjen i år är singer-songwritern Samu Haber.

Utöver bandet på fyra euro säljs kampanjprodukter, varav en viss andel går till insamling. En nyhet är Mieliband-snittblomsbuketten som säljs 3.4–16.4 i alla Prisma-, S-market- och Sale-butiker, och därefter till 30.4 i Prisma och de största S-marketarna. Vi donerar 20 cent för varje såld bukett till Mieliband-insamlingen. Dessutom finns det några andra kampanjprodukter till salu, bland annat från FAST.

Psykisk hälsa en viktig del av arbetshälsan

Varuboden-Osla har arbetat långsiktigt för att främja medarbetarnas mentala hälsa. I organisationskulturen poängteras öppenhet, jämlikhet och omsorg.

Mental sparring är en av lågtröskeltjänsterna som erbjuds. Tjänsten som har utvecklats i samarbete med Terveystalo består av tre delar. En chatt-tjänst som fungerar dygnet runt och är det första stället där man kan berätta om sina problem. Där kan man reservera en tid till sparring som stöder mentala färdigheter och görs på en videomottagning. Vid behov hänvisas medarbetaren från de digitala kanalerna till företagshälsovården och terapeutisk kortvarig psykoterapi.

Eftersom den offentliga mentalvårdsservicen är så överbelastad, har man i Varuboden-Osla sett det som viktigt att säkerställa att medarbetarna snabbt får vård inom företagshälsovården. Vid behov kan man också ändra på arbetsuppgifter och arbetstider utgående mentala hälsan, det vill säga beakta individuella behov när det gäller återhämtning eller hur belastande arbetsuppgifterna är.

Genom att köpa Mielibandet stöder du finländskt mentalvårdsarbete.

En valfri glass –30 %

En valfri glass med –30 % rabatt. Förmånen gäller 1.4–30.4.2024 i Varuboden-Oslas S-marketar, Sale-butiker och Prisma Kyrkslätt. 1 st./kupong. Förmånen kan inte kombineras med andra förmåner, och den gäller inte i nätbutiken eller i självbetjäningskassan.

 

 

Ett paket toalettpapper –30 %

Ett paket toalettpapper med –30 % rabatt. Förmånen gäller 1.4–30.4.2024 i Varuboden-Oslas S-marketar, Sale-butiker och Prisma Kyrkslätt. 1 st./kupong. Förmånen kan inte kombineras med andra förmåner, och den gäller inte i nätbutiken eller i självbetjäningskassan.

 

 

En valfri ost –30 %

En valfri ost med –30 % rabatt. Förmånen gäller 1.4–30.4.2024 i Varuboden-Oslas S-marketar, Sale-butiker och Prisma Kyrkslätt. 1 st./kupong. Förmånen kan inte kombineras med andra förmåner, och den gäller inte i nätbutiken eller i självbetjäningskassan.

 

Hitta förmåner enkelt i S-mobil

Ladda ner S-mobil och följ med din Bonus, sköt om bank- och försäkringsärenden, granska kvitton, för över pengar, utnyttja förmåner och hitta den närmaste butiken.

 

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor gällande S-mobil

Vi har precis börjat förnya vår långsiktiga strategi. I det strategiarbetet vill vi också göra ägarkundernas åsikt. Vilka saker gör vi inom Varuboden-Osla bra just nu, och vilka tjänster skulle ni önska mera av i framtiden?

Du hittar enkäten här:  Webropolsurveys.com. Enkäten är öppen t.o.m. 7.4.

Det tar bara ungefär 5-10 minuter att svara på enkäten. Vi kommer att lotta ut 10 S-gruppens presentkort på 50 euro bland alla som har svarat. Du kan delta i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Vinnarna kommer att meddelas personligen.

Arbetstillfredsställelsen på Varuboden-Osla har legat kvar på högsta möjliga nivå, ”AAA Utmärkt”, som endast 6 procent av företagen uppnår. Indexet för arbetstillfredsställelse på 77,8 överstiger den finska medarbetarnormen med 8,5 poäng. VBO-anställda rekommenderar också gärna sin arbetsgivare till andra, vilket framgår av rekommendationsindexet eNPS som stigit till 41.

– Personalens engagemang och trivsel har också visat sig påverka kundnöjdheten, och vi får ofta beröm från kunderna för att personalens goda humör märks så fort de kommer in i lokalerna, säger Paula Pajunen, personaldirektör på Varuboden-Osla.

Varuboden-Osla kännetecknas av god laganda och att man hjälper varandra. I enheterna betonas samarbete och fungerade kommunikation teammedlemmar emellan. I handelslaget samarbetar man på ett öppet, ärligt och flexibelt sätt för att gynna människorna omkring.

– Det övergripande temat för 2023 har varit lanseringen av vår femte värdering, som är vår alldeles egna och skapad tillsammans med alla våra medarbetare: vi jobbar tillsammans för varandra. Detta löfte har uppfyllts väl i våra arbetsgemenskaper, och vi har uppnått bättre resultat än den finska normen på nästan alla delområden, men särskilt i samarbetet mellan enheter och i att ta hand om vår personals välbefinnande, säger Paula Pajunen.

Det viktigaste utvecklingsområdet denna gång var introduktionen till arbetet. 

– Vi tog faktiskt genast tjuren vid hornen och lanserade en förnyad modell för vår centraliserade induktion vid årsskiftet. Med introduktionstillfällen som leds av utbildade handledare ser vi till att alla våra nya kollegor får samma goda grund för att lyckas. 

Utmärkelsen Finlands mest inspirerande arbetsplatser återspeglar personalens höga engagemang och en långsiktig och inkluderande utveckling av företagets verksamhet. Priset delas ut årligen till organisationer som deltagit i Eezy Flows undersökning PeoplePower och uppnått exceptionella resultat i medarbetarundersökningen. Undersökningen utfördes i Varuboden-Osla under tiden 16.10–5.11.2023. Listan på de mest inspirerande företagen i Finland publicerades på framtidsseminariet Innostavimmat 19.3.2024.

Vårt handelslag strävar efter att göra det enkelt för våra kunder att återvinna. I de flesta av våra marketenheter finns det redan små återvinningspunkter dit kunderna kan föra avlagda el- och elektronikapparater samtidigt som de kommer för att göra sina uppköp. Dessutom kan du returnera burkar och flaskor med pant och batterier i butiken. På många enheters gårdar finns också ekopunkter där man kan sortera till exempel glas, plast och metall.

På ekopunkterna kan man lämna in kartong, metall, glas och papper. Rinki-insamlingspunkterna tar också emot plastförpackningar.

Den 18 mars firar vi den internationella återvinningsdagen. Visste du att återvinning är något du kan göra samtidigt som du går och handlar? Det är enkelt att återvinna förpackningar när man till exempel går och handlar, eftersom det i närheten av ungefär 20 av våra butiker finns en ekopunkt. På ekopunkterna kan man lämna in kartong, metall, glas och papper.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel ackumulatorer, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare, till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

Personalen i små butiker hänvisar vid behov kunden till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna.

Återvinn flaskor

Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I vårt handelslags Prisma, alla S-marketar, Sale-butiker och ABC-trafikbutiker finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant.

I Kyrkslätt Prisma och S-market Näse finns dessutom Tomras effektiva returmaskiner och med hjälp av dem blir det betydligt snabbare att returnera tomma plastflaskor och burkar eftersom du kan hälla en stor säck med dem på en gång. De här pantmaskinerna är mycket snabbare än vanliga maskiner. I den här returmaskinen kan du hälla alla burkar och plastflaskor på samma gång och du behöver inte längre stå och returnera dem en och en.

Med Tomra R1-pantmaskinen kan inga glasflaskor pantas. Det blir märkbart snabbare att panta flaskor med de här maskinerna eftersom pantandet är fem gånger snabbare än då man matar in förpackningar en åt gången. Det lovas att maskinen som bäst slukar 25 000 flaskor per dag då en vanlig pantmaskin klarar av högst 7 500 flaskor per dag.

Mer än 100 burkar kan hällas i automaten samtidigt.

Förutom att maskinen är snabb är den också på alla sätt kundvänlig. Det enda du behöver göra är att hälla ned alla burkar och flaskor som ska pantas direkt från påsen i maskinen och du behöver inte ens röra i de tomma förpackningarna. När du hällt alla flaskor i maskinen behöver du bara vänta en stund, ta pantkvittot och börja handla.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.

Amarillo-restaurangen öppnas intill Krämaretorget i den tidigare restaurangen Ones lokaler.

– Vi är mycket glada över att kunna öppna nya Amarillo i Borgå. Vi tror att restaurangen blir ett efterlängtat alternativ för Borgåborna och en intressant restaurangdestination för dem som besöker Borgå, säger branschdirektör Laura Koistinen på Varuboden-Osla. Amarillo är känt för sina delikata hamburgare, texmexrätter och fräscha drycker.

Under de senaste åren har restaurangernas roll i människors liv blivit mer betydelsefull, och utöver att äta går folk på restaurang särskilt för att njuta av trevlig samvaro. Samtidigt har förväntningarna på restaurangernas utbud och stämning ökat. Förutom god mat har restaurangerna i uppgift att erbjuda underhållning och att pigga upp i vardagen.

– Vår förhoppning är att Amarillo ska bli ett gemensamt vardagsrum för Borgåborna, ett ställe därman kan titta in med arbetskompisarna efter jobbet eller tillbringa kvällen med partnern, familjeneller kompisgänget, beskriver Laura Koistinen. Amarillo har en avslappnad atmosfär med mat och dryck för alla smaker.

På Amarillo kan du chilla och njuta

Amarillo utmärker sig på restaurangmarknaden som en mångsidig plats att trivas på. Amarillo-restaurangernas miljö har fått ett ansiktslyft under de senaste åren. Den generösa menyn med mexikanska snacks är utformad så att även ett större sällskap kan sätta ihop ett varierat urval av alternativ att dela på. Många väljer Amarillo för dess hamburgare, och den klassiska Amarillo Big Burger är en av kedjans storsäljare. Det finns också veganska rätter på menyn.

Lätt att beställa digitalt

I Borgå Amarillo kan kunderna bekanta sig med menyn och beställa mat och dryck även digitalt.

– Genom att läsa av QR-koden får kunden fram alla rätter på menyn med bilder. Digital beställning underlättar och snabbar upp besöket på många sätt. Kunden kan utforska olika alternativ i lugn och ro och göra sin beställning så snart hen har fattat sitt beslut. Man behöver inte heller stå i kö för att beställa mer, berättar branschdirektör Laura Koistinen.

 

Bekanta dig med menyn: raflaamo.fi/amarillo-borgå

 

 

Nästa sommar kommer handelslaget Varuboden-Osla att anställa över 600 sommarjobbare till sina enheter i östra och västra Nyland och på Åland. Ansökningstiden för sommarjobb började strax efter jul och tog slut den 18 februari. Under den sista veckans slutspurt fick handelslaget in nästan tusen ansökningar. Utanför den egentliga ansökningsprocessen har man också intervjuat och anställt sådana som jobbat i handelslagets tjänst under tidigare somrar eller gjort arbetspraktik på handelslaget under den gångna vintern.

Till exempel i Kyrkslätt fanns det över 700 sökande och i Borgå nästan lika många. Som väntat var det dagligvaruhandeln som fick flest ansökningar, men även andra branscher klarade sig bra.

– Det är glädjande många som har visat intresse för att arbeta inom mer än en bransch, säger Paula Pajunen, personaldirektör på Varuboden-Osla.

Liksom tidigare år kom det in flest ansökningar om sommarjobb på 2–4 veckor som riktar sig till 14–17-åringar. Antalet minderåriga sökande var hela 2 350. Längre sommarjobb på flera månader lockade 601 vuxna sökande. Cirka 2 500 av de sökande meddelade att de också kommer att delta i intervjun.

Alla är välkomna på intervju

Varje sökande har kallats till en gruppintervju som ordnas den 1 och 2 mars i samband med intervjuevenemang på olika orter. Att intervjua två och ett halvt tusen sökande under två dagar är en stor ansträngning som Varuboden-Osla har velat satsa på.

– Vi vill erbjuda alla en möjlighet att berätta om sig själva ansikte mot ansikte, eftersom möten människor emellan är det viktigaste i kundservicearbetet, berättar personaldirektör Pajunen.

– Även om vi inte kan anställa alla kandidater tror vi att det är en värdefull erfarenhet i sig att delta i en arbetsintervju, något som våra sökande förhoppningsvis kommer att ha nytta av när de söker jobb i framtiden.

Under intervjun får de sökande berätta om sig själva, svara på frågor och lösa en fiktiv kundservicesituation tillsammans. Enhetscheferna intervjuar i första hand kandidater till sina egna enheter, men man kan också få jobb på en annan enhet i närområdet.

Om man råkade missa sommarjobbsansökan kan man också skicka en öppen ansökan till handelslaget via blanketten som finns på webbplatsen vbo.fi. Öppna ansökningar gås igenom regelbundet.

Även i år har det kommit in ansökningar till Varuboden-Oslas sommarjobb i rask takt. Fram till tisdag kväll hade det redan kommit in 2 445 ansökningar, varav en stor del är till de kortare sommarjobbsperioderna på 2–4 veckor. Antalet myndiga sökande som sökte längre sommarjobb var 473.

– Nu vill vi uppmuntra särskilt över 18-åriga sökande att söka till oss nästa sommar, säger Paula Pajunen, personaldirektör på Varuboden-Osla.

– Tidigare år har vi kunnat anställa i genomsnitt nästan varannan myndig sökande, så man har goda chanser att bli anställd hos oss. Det går enkelt och snabbt att skicka in en ansökan, och man behöver inte skriva en långrandig berättelse om sig själv.

Sommarjobb är inte bara för unga. Det finns ingen övre åldersgräns för sommararbetare, utan ett sommarjobb kan vara ett lämpligt sätt att få jobb också för andra åldersgrupper. I ett stort hus finns det ofta möjligheter att fortsätta som deltids- eller heltidsanställd även efter sommaren.

Alla sökande får en inbjudan till en intervjutillställning som arrangeras den 1 och 2 mars.

Behov särskilt i restauranger och trafikbutiker

Det är inte bara butikerna som behöver sommarjobbare. Varuboden-Osla driver också tre trafikbutiker och flera restauranger. På ABC blir sommararbetaren en riktig multitalang.

– Vardagen i trafikbutiken är livlig och omväxlande. ABC är en hybrid av en market och en café-restaurang, där man får jobba med lite av allt och lära sig mycket, beskriver personaldirektör Pajunen arbetet i en trafikbutik.

De tre restaurangerna i Borgå söker vuxna restaurangproffs eller kockar och servitörer i slutskedet av sina studier. Säsongsarbetare behövs till exempel till nya Amarillo, som öppnar i Borgå i mars.

Man kan söka sommarjobb på handelslaget Varuboden-Osla fram till söndagen den 18 februari på adressen vbo.fi/sommarjobb.

– År 2023 har varit ett starkt år för oss ekonomiskt, och vi har uppnått tillväxt i alla våra branscher. Detta ger oss möjligheten att satsa alltmer på nätverksutveckling, kundservice och hållbar utveckling, sammanfattar verkställande direktör Mathias Kivikoski.

 

Bakom framgången finns en engagerad och professionell personal

Ett stort tack för det goda resultatet går till personalen. Varuboden-Osla har en utmärkt vi-anda, vilket bland annat syns i medarbetaundersökningen där resultatet återigen nådde högsta möjliga nivå AAA Utmärkt – endast 6 procent av företagen uppnår en så hög nivå.

Den goda vi-andan syns också utåt. År 2023 höjde Varuboden-Osla sina resultat i undersökningen Luottamus ja maine på alla delområden, men särskilt inom arbetsgivarimage och ledarskap.

– Respondenterna anser att Varuboden-Osla är en bra arbetsgivare, men framför allt anser de att vår personal gör ett meningsfullt arbete, konstaterar Mathias Kivikoski.

– Vi strävar efter att ta väl hand om vår personal – förutom fina personalförmåner har vi också ett belöningssystem som omfattar hela personalen. Tack vare det starka resultatet kunde vi i fjol betala ut maximal resultatpremie till hela personalen. För en heltidsanställd betydde det en extra inkomst på hela 2500 euro år 2023, och deltidsanställda fick naturligtvis en motsvarande premie i proportion till antalet arbetade timmar.

 

Investeringarna i servicenätverket fortsätter

Handelslaget har en viktig roll i att trygga befolkningens välfärd och sysselsättning i sin region. Under 2023 gjorde Varuboden-Osla återigen betydande investeringar. Den mest efterlängtade av dessa var den nya S-market Hangö, som började byggas på våren snart efter att bygglovet beviljats.

– Byggnadsarbetet har framskridit galant, och butikens framtida personal ser redan fram emot att fylla hyllorna. Butiken öppnar under slutet av våren. De egentliga försäljningslokalerna är ungefär 1,5 gånger större än i den gamla S-marketen, så det finns plats för både ett utökat produktsortiment och nya tjänster.

På butikssidan kommer man att hitta bland annat Fazers butiksbageri och ett Mattorg. I byggnaden kommer det också att finnas en Hesburger som drivs av Varuboden-Osla. De övriga hyreslokalerna ska inhysa en Subway, optikeraffären och smyckesbutiken M Broman Ab och ett pausrum för lokala taxiföretagare.

En annan stor förändring i Varuboden-Oslas servicenätverk var köpet av Borgårestaurangen ONE:s affärsverksamhet.

– Under hösten fortsatte vi med restaurangens gamla koncept och samtidigt planerade vi nytt. Restaurangen stängs under de närmaste dagarna för renovering, och om en dryg månad öppnas den på nytt som en Amarillo-restaurang. Det är cirka tio år sedan Varuboden-Osla senast drev en Amarillo i Borgå, och nu får staden en ny och förbättrad version av den bekanta platsen.

 

Innovationer för en hållbar framtid

Som en del av S-gruppen har handelslaget Varuboden-Osla förbundit sig till gruppens gemensamma klimatmål. Handelslaget vill även ge sina kunder möjligheten till att göra hållbara val. Till exempel laddningsnätverket för elbilar utvidgades ytterligare i fjol, och för närvarande kan man ladda elbilar på hela 14 verksamhetsställen.

– När vi började bygga laddningsnätverket så visste vi att laddning av elbilar kommer att öka i popularitet i framtiden, men vi hade kanske inte förväntat oss hur snabbt populariteten har ökat, berättar vd Mathias Kivikoski. Vi har fått särskilt beröm för ABC Kungsvägens laddstation, som öppnades förra sommaren och har en totaleffekt på 400 kW. Där finns det gott om ström för flera samtidiga användare. Att laddstationen har ett tak gör det extra bekvämt.

De som laddar sina elbilar berömmer också hur enkelt det är att ladda. Man betalar för laddningen med applikationen ABC-mobil, som många bilanvändare anser vara lätt att använda.

– ABC-mobil är också en utmärkt hjälp vid tankning, eftersom man kan betala inne i en varm bil och behöver gå ut bara under tankningen, konstaterar Mathias Kivikoski.

Redan i flera års tid har Varuboden-Osla tagit i bruk nya innovativa och energisnåla lösningar. Den senaste innovationen är de elektroniska prisetiketterna i S-market Söderkulla.

– Det här är en förändring som både kunderna och personalen har väntat på länge, säger Mathias Kivikoski. Systemet garanterar att kunden alltid får rätt prisinformation. Dessutom stöder elektronisk prismärkning  också miljömålen, eftersom det gör det möjligt för oss att avsevärt minska användningen av papper.

Elektroniska prisetiketter tas i bruk i flera butiker i år.

 

Stöd till närområdet

Också under 2023 har Varuboden-Osla stött invånarna i sin region på många olika sätt.

– Vi sponsrar årligen olika organisationer och samfund som arrangerar verksamhet för barn och unga i vår region med 200 000 euro. Dessutom donerade vi i fjol 10 000 euro till regionala veteranorganisationer, skaffade reflexvästar till daghem i vårt område och stödde verksamheten i Mannerheims Barnskyddsförbunds familjecaféer före jul. Även på det här viset går en del av vår vinst till invånarna i vår region, säger Mathias Kivikoski.

 

Utsikter för 2024

Under våren öppnas alltså en nya Amarillorestaurang i Borgå och en ny S-market i Hangö.

– Utöver dessa kommer vi att fortsätta renovera våra verksamhetsställen. På våren förnyar vi butikssidan på ABC Kungsvägen, och S-market Vårberga får ny och miljövänligare kylutrustning. På hösten står sedan Sale Lappträsk på tur för ett ansiktslyft.

I vår är det också dags för handelslagsval. Mandatperioden för handelslagets fullmäktige går ut i år och nu väljs ett fullmäktige för de följande fyra åren.

– Fullmäktigemedlemmarna representerar Varuboden-Oslas ägarkunder och förmedlar utvecklingsidéer till handelslagets ledning.

I år kommer utvecklingsidéer för framtiden att samlas in också i större utsträckning.

– Vi kommer att starta ett stort strategiprojekt som ska blicka framåt ända fram till 2035. I det här arbetet kommer vi att involvera både vår egen personal och förvaltning men i stor utsträckning också våra ägarkunder, som vi kommer att närma oss bland annat genom en enkät, säger vd Mathias Kivikoski.

 

Nyckeltal 2023:

Skattepliktig försäljning 534 miljoner euro (2022: 503 M€)

Resultat före bokföringsmässiga överföringar och skatter 15,0 miljoner euro (2022: 12,9 M€)

Investeringar 23,7 miljoner euro (2022: 13,6 M€)

Utbetald Bonus 11,3 miljoner euro (2022: 10,1 M€)