Varuboden-Osla har gjort en donation på 5 000 euro till Mannerheims Barnskyddsförbunds familjekaféverksamhet på handelslagets verksamhetsområde. Donationen kommer användas till familjekaféernas julfester, som ger barnfamiljer möjligheten att samlas och nätverka i julstämning.

Handelslaget Varuboden-Osla strävar aktivt efter att stödja särskilt barns och ungas verksamhet. Att stödja social interaktion är särskilt viktigt efter coronaåren, och julfirandet hjälper barnfamiljer att bygga upp och upprätthålla stödnätverk. Enligt en studie som genomfördes av Mannerheims Barnskyddsförbund år 2020 är det just kamratstödet föräldrar emellan som är mest betydelsefullt i familjekaféernas verksamhet. För barnen erbjuder kaféerna möjligheten att leka och lära tillsammans med sina jämnåriga.

Familjekaféerna samlas varje vecka för att prata och fika, leka och ibland lyssna på gästande experter. Det finns för tillfället familjekaféer i nästan alla kommuner i Nyland. Om det inte finns något familjekafé på orten kan intresserade föräldrar ta kontakt med MLL:s lokalförening.

Hitta närmaste familjekafé (webbsidan är på finska): Perhekahvilat | MLL:n Uudenmaan piiri

Varuboden-Oslas förvaltningsråd delar årligen ut donationer på ungefär 100 000 euro till allmännyttiga ändamål på sitt verksamhetsområde. I höst gjorde handelslaget en donation som både ökar säkerheten och piggar upp gatubilden i regionen. Daghemmen frågades om behovet och intresset av att få reflexvästar och på basis av responsen beställdes cirka 5 500 stycken reflexvästar i fem olika färger.

– Vi i Varuboden-Osla vill stödja barn och unga mångsidigt. Vi delar årligen ut stipendier till skolelever och stödjer barn och ungas hobbyverksamhet på många sätt. I år delar vi åter ut reflexvästar till daghemmen på vårt område, och jag vill tacka dem för ett gott samarbete, säger Leena Munter-Ollus, ordförande för Varuboden-Oslas förvaltningsråd.

Reflexvästar är viktiga i daghemmens vardag, eftersom barnen leker och rör sig ute året runt. Samtidigt är de en stor kostnad för daghemmen. Västarnas anskaffningsvärde var sammanlagt cirka 35 000 euro. Varuboden-Osla gjorde en liknande donation till daghemmen på sitt område 2019.

– Vi strävar efter att rikta stödet brett till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde, fortsätter Munter-Ollus.

Medel från förvaltningsrådets bruksfond doneras årligen till förmån för det egna området och till andra allmännyttiga ändamål. I våras donerade fonden 10 000 euro till krigsveteranerna på VBO:s område. Senare i höst ska handelslaget tillsammans med andra europeiska kooperativ delta i en gemensam donation av generatorer till ukrainska matbutiker.

Barnen i Hanko Pohjoisen päiväkoti visar upp sina nya färgranna reflexvästar för Apsi Apa som hade kommit på besök till daghemmet ända från djungeln.

Sagobackens daghem var ett av de cirka 60 daghemmen som beställde reflexvästar. Här leker barnen med Apsi i sina nya västar en solig fredagsförmiddag.

Glädjen av mångsidig motion

Barns möjligheter till hobbyer har ökat mycket och det finns en massa grenar att välja mellan. Många barn och ungdomar har många olika hobbyer som de tillbringar mycket tid med. Hobbyerna ger nya kompisar och speciellt lagsporter ökar samarbetsförmågan och stöder delaktighet. Den traditionella friidrotten håller ändå sin popularitet vid sidan av nya sporter. IF Raseborg får cirka 250 idrottare, allt från barn under skolåldern till veteraner, att röra på sig i samband med olika friidrottsgrenar. De yngsta idrottarna bekantar sig med olika friidrottsgrenar genom knatteidrott, och när de blir äldre väljer de några grenar som de satsar på. De yngsta tränar ett par gånger i veckan, och 16–17-åringar och äldre har träningar upp till fem gånger i veckan. Från maj till slutet av september hålls träningarna utomhus, till exempel på Ekenäs centralplan och Karis idrottsplats. Vintersäsongen tränar man inomhus.

-Vår förening strävar efter att finnas till för alla som är intresserade av friidrott – oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Vi erbjuder mycket aktiviteter för barn och unga. Vi har också elitidrottsverksamhet för idrottare som strävar efter framgång på både nationell och internationell nivå, för att inte glömma motionsidrott för vuxna. På så sätt vill vi erbjuda friidrott till så många som möjligt och erbjuda möjligheten att uppleva glädjen av mångsidig motion, säger träningschef Tommy Högström.

I knatteidrott håller utbildade tränare träningar för ungdomar som är intresserade av idrott. Träningarna börjar med en gemensam uppvärmning, till exempel olika tafattlekar är populära bland barnen. Barnen introduceras till olika friidrottsgrenar på ett lekfullt sätt, och de får lära sig mångsidiga motoriska färdigheter, att arbeta i grupp och att röra på sig på ett roligt sätt.

 

Mångsidig idrott med företagsstöd

Föreningens verksamhet är beroende av olika bidrag för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter inom friidrott, men också mer målinriktad träning inför tävlingar. Sponsring stöder ungdomsverksamhet, med sponsring finansieras också idrottarnas tävlingsresor och träningsläger och tränarstipendier. Klubben har en egen arbetsgrupp för sponsring, som har som uppgift att skaffa sponsorer till verksamheten.  IF Raseborgs traditionella sponsorjippon inkluderar också Ärevarvet, där man springer eller går runt en bana i en timme och deltagarna har egna sponsorer som sponsrar sin adepter med en klumpsumma eller en summa för varje varv. Klubben får 85 procent av det belopp som samlas in vid evenemanget, och resten riktas till distriktet och Finlands friidrottsförbund. Utöver det här behövs det också andra sponsorer som kan stöda klubbens verksamhet.

-Till exempel inomhusträningar kostar en del när vi delar träningstider med andra idrotter och hobbyer, och för att säkerställa ändamålsenliga träningar hyr vi också träningstider i Kisakeskus Idrottsinstitut i Pojo. Vi är väldigt tacksamma för all sponsring som möjliggör målinriktad träning också under vintersäsongen, säger Tommy Högström.

Genom sponsringen vill Varuboden-Osla vara med och stöda sådan lokal verksamhet som involverar en så stor grupp barn, unga och familjer som möjligt på sitt verksamhetsområde. Vårt handelslag stöder i synnerhet sådana lokala föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga och det är också särskilt viktigt för oss att den verksamhet vi sponsrar medför glädje för så många som möjligt. I IF Raseborg har många barn upplevt träningsglädje och trevliga stunder inom friidrott och även deltagit i tävlingar.

 

IF Raseborg

Plats: Raseborg

Grundat: 2009

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Med sponsring kan deltagaravgifterna hållas låga när sponsringsbidrag täcker till exempel hallhyror och inköp av träningsredskap.

 

Aktiv klubb sedan 1966

Alpinföreningen som redan är nästan sextio år, har under årens lopp tränat många unga i slalomåkning i Kokonbackarna i Borgå. Under vintersäsongen tränar man aktivt i hemmabacken alltid när snösituation tillåter. Föreningen har ca 100 medlemmar och cirka 50 av dem är aktiva slalomåkare. Varje vardagskväll ordnas det träningar i backen och då tränar man till exempel olika tekniker. Det viktigaste är ändå att ha roligt i backen och att bli van med backen. De yngsta slalomåkarna är i huvudsak 6–7 år gamla. För att kunna börja träna i Slalom66 måste man klara av att åka hissarna utan hjälp och att komma ner för backen själv. Grupperna är ganska stora och det tränar ungefär 30 barn och unga samtidigt. För så här stora grupper behövs det också mycket tränar- och undervisningsresurser. Det finns alltid 5–6 tränare på plats En av dem är Zacharias ”Zache” Wickholm, som har varit tränare nu i ungefär ett par år.

– Jag har ingen tävlingsbakgrund, men jag gillar att åka slalom och det är verkligen skoj att träna, när man får vistas utomhus i den friska luften tillsammans med entusiastiska slalomåkare. Vi vill erbjuda barn och ungdomar en trevlig idrottsform via vår förening och om de vill satsa på tävlingar stöder vi dem också med det. Huvudsaken är ändå att vi kan bjuda på något trevligt och roligt att göra, säger Zache.

Förutom hemmabacken i Kokon åker man också två gånger i året till Lappland eller mellersta Finland på slalomläger. Lägren ordnas på hösten i början av säsongen och tidigt på våren. Mellan lägren tränar man varje vecka och de som vill kan också delta i olika tävlingar.

Slalom ES-Cup-tävlingen i hemmabacken

Tävlingen ES-Cup i slalom ordnandes 12 februari i Kokonbacken. Tävlingen hade närmare 170 deltagare främst från södra Finland och de yngsta tävlingsåkarna var 5-åringar. Tävlingen, som pågick hela dagen har också involverat en stor skara föräldrar och andra talkodeltagare, och Kokon skidcentrums medarbetare har jobbat hårt med tävlingsbacken så att den är i utmärkt skick för tävlingen. Från föreningen Slalom66 deltog 23 åkare  tävlingen. En av dem var femåriga Stella Forssell, som har redan varit med i föreningen i två år och också tävlat tidigare.

-Det är roligt att tävla och hemma har jag redan 8 medaljer från andra tävlingar. Min bror åker också slalom och jag tycker att det här är roligt, säger Stella efter sitt eget åk.

Zaches egen dotter Vilda har också slalom som hobby och hon deltog också i tävlingen. Nioåriga Vilda har åkt slalom i alpinföreningen Slalom66 i ungefär tre år. Hon har träningar två gånger i veckan och har också deltagit i tävlingar.

-Det är roligt att tävla när man får ge sitt allt och man får en bra fiilis av det, summerar Vilda fördelarna med att tävla.

 

Nya, snygga skidjackor

Inom sitt eget verksamhetsområde, dvs. i östra och västra Nyland och på Åland, vill vårt handelslag vara starkt närvarande i de lokala aktörernas och människornas vardag. Vi delar ut cirka 200 000 euro per år genom sponsring till lokala aktörer inom idrott, kultur och social verksamhet. Med sponsring vill vi möjliggöra barns och ungas hobbyverksamhet och Slalom66 är en av de föreningar som vi sponsrar den här säsongen. Föreningar är tacksamma för sponsring, så också alpinföreningen i Borgå.

-Ofta uppfattas slalom som en mycket dyr hobby, men vi strävar efter att hålla hobbyavgifterna rimliga. Genom sponsring kan slalomåkarna till exempel skaffa skidjackor till ett subventionerat pris och på så sätt har alla en möjlighet att skaffa vår snygga klubbjacka, säger Zache.

Sponsring är mycket viktigt för föreningar för att de ska kunna erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter till en så stor skara som möjligt. Mer om vårt handelslags sponsorverksamhet och övriga föreningar som vi sponsrar finns på vår hemsida på vbo.fi/sponsring.

 

Slalom66

Plats: Borgå

Grundat: 1966

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Glädje, sammanhållning och deltagande

IFK Mariehamn Fotboll rf är en av Ålands största idrottsföreningar. Föreningen har cirka 500 spelare och 80 tränare. I föreningen spelar 20 pojk- och flicklag och ett damlag. Av dessa har fotbollslaget P08 tränat tillsammans redan i åtta år nu. Det finns närmare 20 spelare i laget, och pojkarna som nu är 14-åringar har spelat tillsammans sedan de var sex år gamla. Under denna tid har laget sammansvetsats och på planen delas både glädje och sorg.

– Pojkarna har spelat tillsammans så länge nu att samspelet går som på dans. Här uppmuntrar man alltid varandra och kämpar på för samma mål. Vi uppmuntrar också unga spelare att delta i mångsidig träning och vi vill också ge utrymme för annan slags idrott. På det sättet kan de unga utvecklas i sin egen takt och träna på fysik såväl som andra samarbetskunskaper, säger lagets tränare John Boman.

Laget tränar tillsammans fyra gånger i veckan och på helgerna har de matcher. De tränar utomhus året runt. Laget lotsas av Johan Carlsson, som har huvudansvaret för tränandet, och han får hjälp av Michael Gunell och John Boman. Från måndag till torsdag tränar pojkarna och när vi besökte dem i slutet av maj bestod övningarna av teknikövningar och i slutet spelade de också en match mot varandra. Tränaren Johan delar upp spelarna i grupper med ungefär fyra personer. I grupperna finslipar de olika tekniker och Johan kämpar på hela tiden. Som utomstående ser man bra att de har tränat redan länge tillsammans eftersom samarbetet löper smidigt och om någon skadar sig så finns där genast en annan spelare som tar platsen. På den stora planen tränar också många andra lag på samma gång.

Meningsfull fritidsaktivitet

Föreningens huvudsyfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för pojkar och flickor i en trygg miljö. Här har alla utrymme att växa och utvecklas som spelare i sin egen takt. Träningsverksamheten är indelad i knattefotboll och ungdomsfotboll. Knattefotbollen börjar vanligtvis i 5–6 års ålder som lekar. Då försöker man med hjälp av lekfulla aktiviteter väcka barns intresse för sport och fotboll, samtidigt som de lär sig att ta hänsyn till andra spelare och respektera enkla regler. Förståelse av spelet utvecklas genom övningar och lek. Alla har också rätt till samma mängd speltid oavsett skicklighet. I övergången till ungdomsfotboll fäster man allt mer uppmärksamhet vid teknik. Samarbetsförmåga och respekt för andra som spelare är ändå hela tiden starkt närvarande.  Ju fler äldre spelare det gäller, desto mer erbjuds de också extra träningstid och mer speltid, om det finns en karriär som fotbollsproffs i sikte.

Måttliga prisnivåer med sponsring

Vårt handelslag vill på sitt eget verksamhetsområde vara med och stöda den här typen av verksamhet för barn och unga. Genom sponsring är vi delaktiga i att stöda sådan lokal verksamhet som berör våra ägarkunder och engagerar en så stor skara barn, unga och familjer som möjligt — både inom idrott, kultur och samhällelig verksamhet. År 2022 sponsrade vårt handelslag IFK Mariehamn Fotboll r.f.:s pojklag. Med hjälp av sponsring har träningsrelaterade avgifter kunnat hållas måttliga och man har kunnat skaffa enhetliga träningsdräkter till laget.

 

IFK Mariehamn

Plats: Mariehamn

Grundat: 1919

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Sponsring har möjliggjort måttliga deltagaravgifter

Laganda på topp

Ishockeyföreningen Porvoo Hunters har funnits förtjänstfullt redan i 25 år och under denna tid har många barn och ungdomar i Borgå haft möjlighet att spendera tid i rinken tillsammans med andra som gillar ishockey. Idag spelar både barn, ungdomar och vuxna i Hunters. Våren 2022 ordnade klubben också en ringetteskola för flickor födda 2014–2019 och det var en riktig succé. Ringetteskolan fick fortsättning, och på hösten fortsatte många av flickorna sin ringettehobby. Gemensamt för hockey och ringette är att de är lagsporter och att de tränar på samarbetskunskaper och sociala färdigheter. Som ett lag jobbar man tillsammans och uppmuntrar varandra. När vi våren 2022 besökte Hunters U12/U13-lagets träningar lyfte alla pojkar som vi intervjuade upp lagandan och spelkompisarna som det viktigaste i ishockeyspelandet.

– Det bästa med ishockey är att få vara på isen med bra typer och vår laganda, säger Elmo Kuusela, som spelar som ytter och back.

Laget tränar 3–4 gånger i veckan och vid sidan av det har många av dem också andra hobbyer såsom innebandy och fotboll. Under seriesäsongen, från oktober till mars, är det ungefär 30 matcher, så då år det självklart att man tillbringar mycket tid med sitt lag och sammansvetsas. Före seriesäsongen spelar man också matcher i olika rinkar.

Involverar över 400 personer

Ishockey som hobby involverar inte bara barn och ungdomar, utan även ett stort antal frivilliga och föräldrar som hjälper till. Barnens hobby förenar föräldrar, och på matcherna behövs de bland annat i funktionärsuppgifter och för att sköta cafeterian. Föräldrarna följer också med på spelresor. Att arbeta tillsammans skapar inte bara laganda, utan också ömsesidig respekt och uppskattning. Barn och föräldrar spelar också ibland tillsammans, t.ex. vid jul när vi tävlar mot varandra i en gemensam match.

Man kan börja spela hockey redan i treårsåldern, då Hunters hockeyskola introducerar barnen till skridskoåkning genom lek och gemensamma aktiviteter. De flesta börjar ändå spela vid fyra eller fem års ålder. Det första laget är för barn under 8 år och från det kan man fortsätta sin hobby ända till proffsspelare.

Förutom att spela ishockey ingår det också mycket annan fysisk träning. De tränar man muskelstyrka och olika rörelser som stöder skridskoåkning. Hunters vill också uppmuntra sina spelare att prova på andra sporter och ha olika hobbyer. Andra former av motion stöder de färdigheter som behövs på isen. Ishockeyär ett snabbt och fysiskt spel, men framför allt är det ett lagspel som kräver taktik och skicklighet.

Sponsring möjliggör barns och ungas hobbyverksamhet

Inom sitt eget verksamhetsområde, dvs. i östra och västra Nyland och på Åland, vill vårt handelslag vara starkt närvarande i de lokala aktörernas och människornas vardag. Vi delar ut cirka 200 000 euro per år genom sponsring till lokala aktörer inom idrott, kultur och social verksamhet. Ishockeyklubben Hunters i Borgå är en de föreningar som vi sponsrar. Gemensamt för all den verksamhet vi sponsrar är att verksamheten riktar sig till barn och unga på vårt handelslags område.

Också Hunters är beroende av sponsring. Med hjälp av vårt handelslags sponsring täcker de en del av sina isavgifter. I ishockey slukar utrustning, spelavgifter och isavgifter en stor summa och därför är det mycket välkommet med sponsring med tanke på verksamheten.

 

 

Porvoo Hunters

Plats: Borgå

Grundat: 1997

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

För många familjer kan barnets hobby också annars vara en jättestor ekonomisk investering, och alla barn och unga har inte jämlika möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Därför har det varit speciellt viktigt för vårt handelslag att stöda de aktörer som ordnar hobbyverksamhet som riktar sig till barn och unga. Vi strävar efter att rikta stödet till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka på barns och ungas välmående på verksamhetsområdet. Vi sponsrar många idrottsföreningar, scoutorganisationer, musik- och teaterföreningar.

Vi hoppas att vi med våra sponsringar kan stöda barn och ungas jämlika möjligheter att ha hobbyer, vara del av en grupp och få uppleva trevliga stunder med idrott och kultur. Att stöda barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av arbetet för att förebygga problem med den mentala hälsan, och att ge barn och unga råd och verktyg inför framtiden.

Trevlig barnkonventionens dag.

Läs mer om vår sponsring här.

På gröngräset nästan året runt

Ingå fotbollsklubb IIF Fotboll rf har 10 lag som tränar på det fina konstgräset som lades 2016, och under vintermånaderna på den intilliggande Ingå Nylund Arenan. Hallen byggdes med talkokrafter för ungefär tio år sedan. I och med hallen är det möjligt att hålla träningar året runt. Utomhusträningarna kan man vanligtvis börja med redan i april, och i slutet av oktober flyttar man in i hallen för att träna. Våren 2022 fick vi följa med juniorlaget P12:ans träningar. I laget spelar flickor och pojkar som är födda 2012. Tre gånger i veckan tränar de under huvudtränaren Jonas Påtts ledning. Vårt handelslag har deltagit med att finansiera nya speljackor till laget den här säsongen.

– Samhörigheten är viktig i vårt lag. Vi vill erbjuda alla en trygg miljö där de kan spela och utvecklas. Laget har ett gemensamt mål som de siktar mot. Speljackor bidrar också till att höja lagandan. Vi tränar tre gånger i veckan och en gång i veckan har vi match, berättar lagledaren Andrea Landers.

Förutom spelarna involverar verksamheten ett stort antal frivilliga. Allt som allt hjälper ungefär 50 vuxna och unga till med att träna och med diverse uppgifter i bakgrunden. Många föräldrar är också engagerade i sina barns fotbollshobby när barnen till exempel ska köras till träningar.

Fotboll förenar

Fotboll är en mycket populär hobby bland barn och unga i Ingå. Det finns också spelare från grannkommunerna Lojo och Sjundeå, och för tränare ordnas det bland annat gemensamma träningar med Ekenäs och Karis.

Laget är tvåspråkigt och träningarna hålls alltid på svenska och finska. Spelarna kommer från många olika skolor och via fotbollen knyter man många nya vänskapsband. Längre spelresor, som fotbollsturneringen Alandia cup på Åland, svetsar samman spelarna ännu mer. Att spela i ett lag ger barn och unga många värdefulla samarbetsförmågor.

– Motiverade spelare utvecklas spelmässigt genom träning, men kanske en av de viktigaste aspekterna i en sådan här lagsport är att kunna fungera tillsammans med andra. Fotbollen ger samarbetsförmåga för framtiden och även för arbetslivet. Här kan man också se hur spelarnas samarbete finslipas genom åren, många börjar sin hobby redan i knatteligan och fortsätter ännu en lång tid framöver, fortsätter Andrea.

Sponsring möjliggör barns och ungas hobbyverksamhet

År 2022 sponsrade vårt handelslag många organisationer och föreningar. IIF Fotboll Fotboll rf. är en av de föreningar vi sponsrar. Gemensamt för all den verksamhet vi sponsrar är att verksamheten riktar sig till barn och unga på vårt handelslags område.

Också fotbollslaget P12 i fotbollsföreningen IIF Fotboll rf. är beroende av sponsring. Med vårt handelslags sponsring har de skaffat nya speljackor till hela laget. Fotbollsutrustning, spelavgifter och planavgifter slukar en stor del av finansieringen och därför är det mycket välkommet med sponsring med tanke på verksamheten.

 

IIF Fotboll Fotboll rf.

Plats: Ingå

Grundat: 2013

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Med sponsringen har laget fått likadana speljackor

Vi gör tillsammans det egna området till godo

Vårt handelslag vill på sitt verksamhetsområde vara med och stöda speciellt verksamhet riktad till barn och unga. Varuboden-Oslas förvaltningsråd har redan många år ordnat kampanjen Det egna området till godo och nu är det femte året i ordningen. Vi strävar efter att rikta stödet till ett brett spektrum av föreningar och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka välmående för barn och unga i området. Årets donation, 100 000 euro delas ut till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Ansökningstiden pågår som bäst och ansökningar ska skickas senast den 18 september.

Genom sponsring är vi med och stöder sådan verksamhet på vårt eget område, som berör våra ägarkunder och aktiverar en stor skara barn, ungdom och familjer – både inom idrott, kultur och inom samhälleliga sektorn.

Donationer för goda ändamål

Förutom sponsring och donationer i kampanjen Det egna området till godo har vårt handelslag velat delta i välgörenhetsinsamlingar som har hjälpt dem som lever i svåra situationer. Senast donerade vi tio euro per medarbetare i vårt handelslag till Finlands Röda Kors och S-gruppens gemensamma insamling för ukrainare i nöd. De insamlade medlen gick via Finlands Röda Kors katastroffond till Ukraina. Med hjälpen tryggades mänskornas grundläggande behov. I sådana kriser hoppas biståndsorganisationer ofta på särskilt ekonomiskt stöd, eftersom det är lättare att samordna biståndet på ett enhetligt sätt än att lagra och leverera varudonationer.

Kring jul donerade vårt handelslag totalt 5 000 euro till välgörenhet istället för att dela ut julklappar till våra förtroendevalda eller skicka olika julhälsningar. Med den här summan kunde vi stödja familjer i en utmanande tid, och framför allt barn och unga som löper risk för utslagning. Genom att delta i insamlingen Jul i sinnet och Rädda barnen rf:s julinsamling möjliggjorde vi bland annat matpresentkort på 50 euro till hushåll som har det ekonomiskt svårt, och stödde barn och unga som löper risk för utslagning bland annat genom att stöda deras studier och hobbyer.

Som ett lokalt handelslag vill vi i synnerhet vara med och stöda behövande på vårt område.  Tillsammans kan vi hjälpa mer

 

Mathjälp i mer än tio år

Nästan 90 procent av vårt handelslags matbutiker skänker produkter, som ännu duger som livsmedel men inte kan säljas, till lokala välgörenhetsorganisationer. Mest mathjälp ges till församlingar och Finlands Röda Kors, som i sin tur delar ut det till behövande. Det frivilliga samarbetet med välgörenhetsorganisationerna har gått smidigt.   Vi har gett livsmedel till mathjälp redan över tio år.

– Via välgörenhetsorganisationerna riktas hjälpen jämlikt till dem som verkligen behöver den. På vårt breda verksamhetsområde finns otaliga samarbetspartners. Till mathjälp doneras sådana livsmedel som ännu är fullt konsumtionsdugliga till sitt bäst före-datum, men som av en eller annan orsak riskerar att inte bli sålda under sin hållbarhetstid, berättar Vinberg.

Vi delar ut mathjälp till lokala välgörenhetsorganisationer på hela vårt verksamhetsområde. I större enheter är mängderna givetvis lite större och i dem går det att frysa in produkter som går ut samma dag enligt hur stora fryslagren är om de inte kan hämtas direkt – då hämtas de djupfrysta. Vilka dagar produkterna hämtas och hur många gånger i veckan varierar beroende på enhet.

Mest ges det bort mejeriprodukter och färdigmat och bröd till välgörenhet. Nästan alla köttprodukter säljs redan med 60 procent rabatt, och det blir verkligen lite kvar att ge till välgörenhet. Frukt- och grönsaksavdelningens svinnprodukter säljs däremot med hjälp av svinnlådor och därför blir väldigt lite frukter och grönsaker osålda.

Barn har energi

Barns möjligheter till hobbyer har ökat mycket och det finns en massa grenar att välja mellan. Många barn och ungdomar har många olika hobbyer och de tillbringar mycket tid vid sidan av skolan med de här aktiviteterna. Hobbyerna ger nya kompisar och speciellt lagsporter ökar samarbetsförmågan och stöder delaktighet. För många familjer kan barnets hobby ändå vara en mycket stor ekonomisk investering och alla barn och unga har inte samma möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Redan under tre läsår har Tolkis Bollklubb ordnat hobbyverksamhet för svensk- och finskspråkiga elever i årskurs 1–2 i Tolkis. En gång i veckan tränar eleverna olika bollspel före skoldagens början. Allt det här är gratis för barnen och med donationen från vårt handelslags kampanj Det egna området till godo har man till exempel köpt redskap.  Verksamhetens mål är att möjliggöra en gratis hobby åt alla och å andra sidan öka att barn och unga rör på sig.

– Vi har redan i många år ordnat träningar för barn genast efter skoldagen. Familjer lever mitt i en hektisk vardag och de har varit tacksamma för den här möjligheten, eftersom det underlättar rumban med transporter när barnen går på träningar direkt efter skolan. Jag håller en bollklubb för två grupper en gång i veckan och båda grupperna har ungefär 15 deltagare. Under året tränar vi olika typer av bollspel både inomhus och utomhus, berättar tränaren Johnny Holmström.

Enligt uppskattningar är det bara 10–20 procent av barn under skolåldern som rör sig tillräckligt med tanke på deras hälsa. Barn själva skulle nog ofta ha tillräckligt med energi att röra på sig, men till exempel enligt en studie från Jyväskylä universitet är det hur barn rör på sig ofta beroende av vuxnas val. Arbetslivets belastning och brådska i vardagen leder ofta till att det inte finns tid att gå med i barnets lek. Ofta är det enklaste sättet att få ett barn att trivas och vänta i fred att sätta hen framför en smartphone eller surfplatta. Liknande hobbyverksamhet som Tolkis Bollklubb ordnar är därför också viktiga ur denna synvinkel. I hobbyklubben har tränare tid och möjligheter att vägleda barn också personligen, även om det är en lagsport.

Basket, handboll, volleyboll…

I Eklöfska skolan, som ligger cirka tio kilometer från Borgå centrum, samlades läsåret 2021-2022 en grupp ivriga elever till bollklubbens träningar alltid på måndagsmorgnar innan den egentliga skoldagen började. Barnen går i årskurs 1–2 och det finns klubbar för både finsk- och svenskspråkiga och elever. Morgonens idrottsstund med olika bollspel får fram svetten i pannan och ger samtidigt energi så man orkar med dagens skolarbete. Gruppen består av både pojkar och flickor och upp till 15 elever kan delta i grupperna. Under skolåret är tränarens roll mer att peppa barnen att prova på nya bollsporter och att leda samarbetet i laget.

– Det har varit ett nöje att se barnens glädje när de får vara med och planera det vi spelar. Som tränare är det också viktigt att ha tid att lyssna på barnen, i det här arbetet betonas sociala färdigheter tillsammans med den pedagogiska biten. Det kan ofta vara lättare att berätta för sin tränare om saker man grubblar på än till exempel de vuxna där hemma. En känsla av samhörighet med de andra i gruppen är också av största vikt för barn i den här åldern, fortsätter Johnny Holmström.

Genom åren har man provat på diverse bollsporter, mest kanske fotboll och innebandy, men också basket, volleyboll och handboll har varit populära bland eleverna. Under coronan spelade de innebandy till och med ute i snödrivorna. År 2021 fick Tolkis Bollklubb en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Pengar från kampanjen användes för att köpa utrustning som fotbollar, västar och käglor. Dessa har använts flitigt under det senaste läsåret.

– Med hjälp av donationen kan vi ordna aktiviteter så att skolelever har möjlighet att röra på sig och erbjuda dem en möjlighet till en hobby i anknytning till skoldagen. Jag uppmuntrar andra föreningar att söka olika bidrag och utveckla sin verksamhet med hjälp av dem. Barn och unga förtjänar meningsfulla fritidsaktiviteter och även att vara tränare ger mycket glädje när man ser hur viktigt det är att ha en hobby, säger Johnny Holmström.

Tolkis Bollklubb har redan under flera år erbjudit välmående, roliga aktiviteter, nya kunskaper och kompisar via hobbyklubben. Verksamheten fortsätter också det här läsåret. I år delar vårt handelslag igen 100 000 euro till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Mer om de här donationsmottagarna nästa år.

Tolkis Bollklubb

Plats: Tolkis, Borgå

Grundat: 1956

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Donationen användes för att köpa utrustning främst för utomhussporter som fotbollar och västar