Den här veckan firas den redan traditionella spillveckan i Finland. Spillveckan är en kampanj som ordnas av Konsumentförbundet, och med den vill man få finländarna att diskutera matsvinn och att visa större uppskattning för mat.

Under Spillveckan kommer Svinnlådorna, som har sålts i Varuboden-Oslas butiker redan i flera års tid, att komma till alla S-marketbutiker i hela landet.

– Hos oss på Varuboden-Osla är varje vecka spillvecka, konstaterar distriktschef Annina Kallinen. Hos oss är det en del av de vardagliga rutinerna att plocka ihop Svinnlådor och Brödispåsar.

I Svinnlådorna hamnar sådana grönsaker och frukter, som inte längre ser så bra ut, men som fortfarande är fullt ätbara.

– Svinnlådorna är väldigt populära hos oss, och de hinner inte stå framme länge, innan de har hittat ner i kundvagnarna.

Av produkterna i Svinnlådorna kan man tillreda många olika slags delikatesser till ett verkligt förmånligt pris. Var och en kan hitta sin egen inneboende mästerkock, när hen funderar över vilka delikatesser produkterna i lådan kan användas till.

– På Åland fungerar vi som huvudsponsor för Skördefesten. Tillsammans med dem har vi två gånger ordnat en matdemonstration under namnet Svinnspiration, där kunderna har fått tips på hur de kan använda svinnprodukter – både sådana som man köpt i butiken och sådana man hittar hemma i kylskåpet. Vid Svinnspirationerna har man bland annat lagat olika purésoppor och japansk omelett med delikata fyllningar.

 

Recept på purésoppa

 

Recept på omelett

I samband med renoveringen av Sale Pukkila förnyades kylar och frysar och kylanläggningen, som genomfördes med ESyCool green – systemet. Systemet är mycket energisnålt och garanterar en god avkastning på investeringen.

Kyltekniken den huvudsakliga energiförbrukaren i en livsmedelsbutik

ESyCool green-systemet passar perfekt till VBO:s krav. ESyCool tar hand om kylning och uppvärmning av fastigheten, inklusive kyl och frys, kylrum och frysaggregat miniCO2. Det förbrukar mindre energi, vilket gör butiken mer energieffektiv. Det naturliga kylmedlet i värmepumpsmodulerna är miljövänligare. Spillvärmen från kylprocessen används för att värma upp byggnaden.

– I Varuboden-Osla har vi alltid haft som utgångspunkt att öka energieffektiviteten när vi har renoverat våra olika fastigheter, säger fastighetsdirektör Mikko Ala-Huikku. Den här energilösningen är alldeles ny och lämpar sig väl för byggnader i storlek med Sale.

Med ESyCool green-systemet  uppnås det mycket jämna produkttemperaturer och det har en mycket bra verkningsgrad: energisnål kylning och uppvärmning i samma paket. Värmepumpsystemet som installeras utomhus är modulärt uppbyggt, vilket gör det enkelt att bygga ut. Det är också ett tyst system som är enkelt att underhålla för servicebolag.

– Det gick bra att ta i bruk det första ESyCool-systemet med tanke på att butiken var öppen hela den tid det togs i bruk. Systemet togs i bruk i två skeden. I det första skedet togs alla frysar och ungefär hälften av kylarna i bruk. Frysrummet och kylrummen tog också i bruk i det här skedet. I det andra skedet togs den övriga kylutrustningen i bruk, säger Viessmanns projektchef Lasse Huutola.

Det här tog en vecka. På måndagen monterades de gamla kylarna och frysarna ner och på tisdagen levererades nya till butiken. På fredagen kunde personalen redan plocka fram produkter i de nya kylarna och frysarna och kunderna fick plocka sina inköp från dem.

 

Tilläggsinformation:

Lasse Huutola, projektchef, Viessmann Kylsystem, tfn 019 537 8000, lasse.huutola@viessmann.com

Panu Lammi, Manager Refrigeration Solutions, Viessmann Kylsystem, tfn 019 537 8000, panu.lammi@viessmann.com

 

Mikko Ala-Huikku, fastighetsdirektör, Varuboden-Osla, tfn 010 765 9303, mikko.ala-huikku@sok.fi

Mängden medarbetare i vårt handelslag nästa fördubblas till sommaren

Det jobbar ungefär 860 personer i olika arbetsuppgifter i vårt handelslag på hela vårt verksamhetsområde. I och med sommarjobbarna fördubblades nästan antalet medarbetare, eftersom vi kunde anställa ungefär 700 sommarjobbare. Vi anställde sommarjobbare bland annat som försäljare, trafikbutiksanställda och som kockar. Sommarjobbarna är oerhört viktiga för oss. Utan dem skulle vår kundbetjäning inte löpa under den tid våra fastanställda har semester. På enheterna planeras semestrarna så att det alltid finns både fastanställda med lång erfarenhet av arbetsuppgifterna såväl som nya sommarjobbare på plats. De första sommarjobbarna började redan i början av april och den största ruschen av sommarjobbare som börjar är i början av juni. I synnerhet ungdomar som är anställda via sommarpraktiken Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna börjar sina jobb flexibelt under sommaren.

I sommar kommer vår största enhet, Prisma Kyrkslätt, att anställa närmare 30 sommarjobbare och 30 unga via sommarpraktiken Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna. Vi ordnade också i vår en separat rekrytering, där vi följde en positiv särbehandling, när vi tillsammans med yrkesinstitutet Live gör det möjligt för partiellt arbetsföra unga att få ett sommarjobb. Arbetsuppgifterna skräddarsys för att passa varje persons arbetsförmåga. Två ungdomar kommer att börja sina sommarjobb i Prisma Kyrkslätt via den här kanalen.

– Varje sommar kommer sommarjobbarna som en frisk fläkt och är en stor hjälp i vårt dagliga arbete, medan vår fastanställda personal är på sommarsemester. Det är också roligt att vara med och hjälpa unga in i arbetslivet och ge dem råd på vägen inför framtiden, säger Miia Haka, som var med i rekryteringsprocessen i Prisma Kyrkslätt.

Varierande sommarjobbsuppgifter

Vårt handelslag erbjuder ett brett utbud av olika sommarjobb, både inom markethandeln och på våra andra verksamhetsområden så som restauranger, kaféer, trafikstationer och trädgårdsbutiker. I butikerna omfattar arbetsuppgifterna främst att plocka upp varor på hyllor, kundbetjäning och kassaarbete, och på restauranger och i trafikstationer naturligtvis också servering och/eller matlagning. Majoriteten av sommarjobbarna i Prisma Kyrkslätt arbetar i kassan och med dagligvaror. De som deltar i praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna jobbar mest med att plocka upp varor på hyllor. För många är sommarjobbet i vårt handelslag den första kontakten till arbetslivet och det kan ha en inverkan på hur den framtida karriären lyckas. Vi har satsat på introduktion av nya medarbetare. Det har gjorts ett omfattande introduktionsmaterial till stöd för cheferna, och hela personalen är med och skapar en bra start på karriären för de nyanställda. Förutom introduktion till arbetsuppgifter bekantar sig de nya medarbetarna med hjälp av distansutbildning med till exempel vårt handelslags gemensamma arbetsformer, kundbetjäning och olika system som de behöver i sitt arbete. Vi har också utsedda handledare på våra enheter och de har huvudansvaret för introduktionen av sommarjobbare. De som deltar i praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna har sina egna handledare och i princip görs arbetet alltid tillsammans med någon, så att det alltid finns stöd och hjälp nära till hands.

– Naturligtvis tar hela enheten hand om introduktionen av sommarjobbarna och ser till att det är trevligt för alla att komma på jobb och att de känner sig som en del av arbetsgemenskapen, fortsätter Miia.

Nästan 20 procent har tidigare sommarjobbat i vårt handelslag

Det finns många nya ansikten bland sommarjobbarna, men ett stort antal av medarbetarna är också sådana som återvänder på jobb till oss igen för sommaren mellan sina egna studier. I år har upp till en femtedel av alla våra sommarjobbare redan arbetat hos oss under tidigare somrar, antingen på samma enhet där de arbetar i sommar eller på en annan enhet.

Många sommarjobbare fortsätter också att arbeta som timanställda efter sommarjobbet eller återvänder till oss igen under julsäsongen. Visste du förresten att många av våra fastanställda också har börjat sin karriär i vårt handelslag som sommarjobbare?

Välkomna och trevliga stunder med sommarjobbet, önskar vi alla våra sommarjobbare!

 

I slutet av april publicerades Varuboden-Oslas nya, egna värde, när enheternas chefer och biträdande chefer samlades för att fira den traditionella dagen för chefer och biträdande chefer. Arbetet med att formulera ett eget värde hade påbörjats redan ett år tidigare i strategidiskussioner i Varuboden-Oslas ledning.

– När vi diskuterade grunderna för vår verksamhet konstaterade vi att de gemensamma grunderna för hela S-gruppen, verksamhetsidé, mission, vision och värderingar också fungerar för oss, men dessutom uppstod också en fråga om vi vill formulera ett eget värde utöver S-gruppens gemensamma värderingar, säger personaldirektör Paula Pajunen. Vi kom fram till att vi ställer frågan till personalen och att vi lyfter upp frågan under hösten på varje verksamhetsställes och enhets strategidiskussioner.

Från alla strategidiskussioner samlades förslag på vårt handelslags eget värde. Några nyckelord som jämlikhet och jämställdhet, välbefinnande, gemenskap och lokala aspekter framträdde tydligt. Nästan alla våra enheter ansåg att värderingarna inte tidigare återspeglade hur mycket man i Varuboden-Oslas vardag satsar på personalens välbefinnande.

– Vi bildade ytterligare en liten arbetsgrupp för att gå igenom förslagen. Arbetsgruppen bestod av våra medarbetare från olika branscher och dessutom också representanter från bland annat förvaltningsrådet. I arbetsgruppen gick vi igenom de förslag som vi hade fått och så småningom utkristalliserades diskussionen till att vi bestämde oss för att föreslå ett värde som lyfter fram vår personal och den gemenskapskänsla som kännetecknar vårt handelslag, berättar Paula Pajunen om arbetsgruppens arbete.

– Vårt förslag ”Vi jobbar tillsammans för varandra” godkändes av styrelsen, som också berömde det sätt på vilket vi involverade hela personalen.

Nästa steg är att göra hela personalen medveten om det nya värdet.

– I maj kommer alla enheter att göra en video om hur våra värden återspeglas i deras vardag, säger Paula Pajunen. Det är viktigt att alla i vårt handelslag känner till våra värden, jobbar enligt dem och framför allt att de kan omfatta dem.

 

Vårt handelslag vill vara med och stöda olika organisationer och projekt på vårt eget verksamhetsområde och på så sätt bidra till att människorna i området kan dra nytta av det goda som affärsverksamheten medför. I enlighet med handelslagets stadgar överförs 100 00 euro årligen till Varuboden-Oslas förvaltningsråds bruksfond och medlen används enligt förvaltningsrådets beslut till förmån för det egna området.  Vi strävar efter att rikta stödet brett till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde.

I början av 2023 fanns det nästan 3 000 veteraner i vårt land, och deras medelålder är redan över 97 år. Vår styrelse donerar nu 10 000 euro till krigsveteranerna på vårt område. Med detta belopp kan föreningarna till exempel skaffa servicesedlar för sina medlemmar. Servicesedlar underlättar vardagen eftersom man med dem får hjälp med vardagssysslor som till exempel städning eller att gå och handla.

Som ett lokalt handelslag vill vi i synnerhet vara med och stöda behövande på vårt område.  Tillsammans kan vi hjälpa mer.

Trevlig nationell veterandag.

 

 

 

 

 

Arbetsgemenskapen och kunderna – arbetets salt

Allt fler personer i pensionsåldern fortsätter att arbeta ännu efter att ha uppnått pensionsåldern. Attityderna har också förändrats under årens lopp, och medan människor tidigare väntade på att få gå i pension och inte längre arbetade efter pensioneringen, vill många nu fortsätta att arbeta. Arbetet ger vardagen meningsfull sysselsättning, och arbetsgemenskapen och att vara en del av den är något som motiverar att fortsätta arbeta. Även Auli Backman och Paula Käyhkö, som arbetar på S-market Näse i Borgå, tycker att teamet och kunderna, förutom de meningsfulla arbetsuppgifterna, är saltet i jobbet och var det som inspirerade dem att fortsätta arbeta som pensionärer.

Auli har en lång karriär inom butiksbranschen. Hon började arbeta i Näse S-market år 2007, men hade redan före det här hunnit jobba i butik över 20 år när hon jobbade i Valintatalo i Vårberga i Borgå. I Näse S-market har hon haft många olika arbetsuppgifter, men främst ändå bland bruksvaror.

– Jag är en social person och har alltid gillat att arbeta med kundservice. Här i Näse S-market har jag främst jobbat på bruksvaruavdelningen och ibland också i kassan, vilket har varit trevligt. När jag jobbar på avdelningen får jag prata med kunderna, vilket definitivt är ett av det bästa i jobbet, säger Auli.

Auli gick i pension hösten 2021, men eftersom hennes arbete hade varit meningsfullt frågade hon sig själv om hon kunde fortsätta att arbeta ännu efter det. Aulis kollega på bruksvaruavdelningen var Paula, som gick i pension sex månader efter Auli. Vid det laget hade Auli redan tipsat Paula om den här fina möjligheten att fortsätta arbetandet.

– Jag började min karriär på VBO 2010. Före det arbetade jag som städerska och efter att jag slutade med städjobbet gick jag en kurs i lärcentret Edupoli och i kursen ingick det en praktikperiod på en månad. Jag gjorde min praktik i S-Garden och i och med det fick jag också möjligheten att komma hit till S-market. Mer än tio år har gått och då och då har jag också haft möjlighet att göra skift i S-Garden. Det här har varit en utmärkt möjlighet för mig, vars favorithobby är blomsterodling, säger Paula.

Flexibelt arbete

Man kan få omväxling till traditionella pensionärsdagar genom att jobba några dagar i veckan. Man kan jobba flexibelt och komma överens om arbetstiderna med sin chef. Både Auli och Paula gör en tvådagarsvecka, men de berättar att de rätt så flexibelt också kan ta tilläggsskift som erbjuds. För båda är tvådagarsveckan en trevlig omväxling till vardagen. Aulis fritid fylls med motion och bakning, och att sköta sina barnbarn är också mycket viktigt för henne. Paula i sin tur läser, gör korsord, sköter blommor och träffar sina barnbarn när hon inte plockar upp varor på hyllorna i Näse S-market. Av bådas prat framgår det hur viktig del jobbet också är av den egna identiteten och en hur viktig del det fortfarande är ännu som pensionärer. När man fortfarande är i gott skick och orkar är det trevligt att kunna fortsätta arbeta.

För närvarande arbetar cirka 10 personer i vårt handelslag som pensionärer. Timmarna i arbetsavtalet är smidigt skräddarsydda för var och en. Det finns många arbetsuppgifter inom handelsbranschen och betydelsen av proffs som har en lång arbetshistoria ökar i takt med utmaningar i tillgång på arbetskraft.

– Vi är glada över att vårt arbete i handelslaget är meningsfullt och att människor vill fortsätta arbeta även efter pensioneringen. Många av dem har redan en lång karriär inom butiksbranschen och de har mycket kunskap som de kan dela med sig av till nyare anställda. Det här är också en rikedom för arbetsgivaren, säger personaldirektör Paula Pajunen.

Det finns många olika slags arbetsuppgifter i vårt handelslag och vi anställer också gärna pensionärer som är intresserade av att fortsätta sin karriär och som inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet från Varuboden-Osla eller ens inom handelsbranschen. Vi har en omfattande introduktion i vårt handelslag och då blir arbetsuppgifterna och enheten bekanta.

När man går i pension kan man arbeta så mycket man vill.  Förutsättningen är att den anställning man hade före pensioneringen har avslutats. Om man vill fortsätta arbeta för samma arbetsgivare under pensioneringen måste man skriva ett helt nytt arbetsavtal. För Auli och Paula gick det rätt så smidigt att övergå till det nya avtalet.

– Det kändes nog lite vemodigt när jag först måste avsluta mitt gamla arbetsavtal. Jag hade ju varit i huset redan så pass länge. Det här var ju en del av processen, men det kändes lite konstigt att säga upp sig först, säger Auli.

Paula Pajunen säger också att det kan komma som en överraskning för många att man först måste avsluta sitt gamla anställningsavtal innan man kan skriva under ett nytt avtal om att arbeta under sina pensionsdagar. Annars är själva processen att fortsätta jobba efter pensioneringen smidig och enkel och Varuboden-Oslas och S-gruppens utmärkta personalförmåner fortsätter utan avbrott.

 

 

 

 

På Outdoor-avdelningen ett brett sortiment produkter för friluftsliv och camping

Under ett års tid har man nu kunnat köpa frilufts- och campingprodukter från en egen Outdoor-avdelning i Prisma Kyrkslätt. På avdelningen ser man till exempel träelement som avviker från den övriga butikens inredning och som tydligt avskiljer dem till egna helheter. Friluftskläder och -tillbehör som tidigare fanns på olika avdelningar är nu tydligt grupperade under en och samma helhet, vilket gör det lättare för kunderna att hitta det de söker. Outdoor erbjuder ett brett utbud av toppenprodukter från högklassiga tillverkare, med tekniska egenskaper som klarar även de tuffaste väderförhållandena.  Det finns också ett omfattande urval av fiskeprodukter på avdelningen. Trähyllorna och de vackra landskapsbilderna på avdelningen bildar en mycket lockande produktpresentation. Produkterna kommer väl till rätt i de nya hyllorna.

Försäljningen av den här produktgruppen har ökat rätt mycket under de senaste åren, och nu har produkterna lyfts fram tydligt och nya varumärken har lagts till i Prismas sortimentet.  Förutom standardurvalet finns det på Outdoor-avdelningen också separata produktpresentationer för säsongsprodukter och nyheter. På avdelningen finns det också mycket produkter till camping och fiske. Tält, sovsäckar, vandringsryggsäckar, vandringspannor för att nämna några som hör till camping. På Outdoor-avdelningen hittar den som är intresserad av att fiska fiskeutrustning till all slags fiske, spinnbeten, svirvlar, drag, håvar, vågar och krokar.

Hållbarhet som en del av vårt handelslags vardag

Livskraftiga skogar är viktiga livsmiljöer. För oss finländare är skogarna en del av vårt nationallandskap. På tisdag 21.3 firar vi skogar och minns att friska och välmående skogar också för med sig välmående för både jordklotet och oss mänskor. Vårt handelslag jobbar hårt för att vara en ännu hållbarare aktör och vi har som mål att vara koldioxidnegativa redan 2025. Redan nu är den el som används förnybar, främst vind- och vattenkraft. Vi förnyar våra verksamhetsställen för att minska på koldioxidutsläppen och i samband med renoveringar har vi till exempel installerat kylar och frysar med dörrar, och nästan alla belysning är redan nu utbytt till energisnål LED-belysning. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Trevlig internationell skogsdag!

 

Utmaningar med skiftesarbete

På vårt handelslags enheter arbetar man huvudsakligen i skift, vilket innebär morgon-, dags- och kvällsskift. Enligt Arbetshälsoinstitutet har personer som jobbar i skift ofta ett oregelbundet liv, vilket i sin tur innebär många utmaningar när det gäller att ta hand om sig själv och mänskliga relationer. Skiftesarbete är också krävande för hälsan. Generellt sett är arbete som görs kvälls- och nattetid mer påfrestande för kroppen och mer skadligt för hälsan. En dygnsrytm som avviker från det normala påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även det psykiska och sociala välbefinnandet. Den belastning som orsakas av allt det här kan man ändå kontrollera till exempel genom att planera skift. Arbetstidsarrangemangen är en balansgång mellan medarbetarnas kapacitet och enheternas tjänster och behov.

Sömnens och vilans inverkan på mänskans allmänna välbefinnande bör inte underskattas. Sömnbehovet är individuellt, men alla behöver vi sömn. Vitaliteten påverkar en persons förmåga att ta emot, bearbeta och tillämpa information. När man är trött minskar dessutom tröskeln för risktagande och humöret försämras ofta, vilket kan visa sig som irritation eller bristande motivation. När tröttheten ökar är det typiskt att den mentala prestationsförmågan varierar: prestationsnivån kan plötsligt försämras för att sedan tillfälligt återgå till nästan normala nivåer.

Vårt handelslag har i närmare 10 års tid planerat sina enheters skift centraliserat. När experter planerar arbetet kan personalresurserna riktas bättre och skiften kan ordnas så att de stöder arbetstagarnas ork, återhämtning och hälsa.

– Vi övergick till samplanering i vårt handelslag för nästan tio år sedan. Vi började inom marketbranschen och nu planerar vi centraliserat skift för alla våra enheter. Vi har fyra resursansvariga som arbetar med skiftesplanering. De är experter på sitt område, och fikuserar på att att bygga en helhet genom att beakta arbetsskiftsergonomi. De har också en djup kunskap om både arbetstidslagstiftning och kollektivavtal. Planeringen är en helhet där de tar hänsyn till både enheternas personalbehov och personalens individuella önskemål”, säger personaldirektör Paula Pajunen.

Enkelt uttryckt innebär arbetsskiftsergonomi att skift planeras och ordnas på ett sätt som stöder medarbetarens ork, återhämtning och hälsa både i arbetet och på fritiden – man tar hänsyn till arbetsförmågan i arbetsdagarnas längd och att medarbetarna har tid för tillräcklig vila mellan skift.

Mjuka värden

I vår skiftplanering tillämpas också s.k. mjuka värden som företaget själv har fastställt, och som avser bättre regler än de som kollektivavtalet eller lagen fastställer gällande regelbundenhet i arbetsskift, lämplig arbetsmängd under ett skift och arbetsdagars och arbetsperioders och lediga perioders längder. Mjuka värden syftar till att förbättra att medarbetarna orkar på jobbet och att öka arbetstillfredsställelsen. I praktiken innebär det till exempel att medarbetarna har inplanerat minst två lediga dagar i ett sträck under ett tre veckors arbetspass och att det inte planeras över sju dagars arbetspass för att medarbetarna ska kunna återhämta sig från arbetet.

– Våra planerare försöker ta hänsyn till de mjuka värdena i planeringen av skift alltid när det är möjligt. För att stöda återhämtning och välbefinnande i arbetet vill man också undvika enskilda lediga dagar eller skift, eller att kvällsskiftet omedelbart följs av ett morgonskift, varefter arbetstagaren igen återgår till ett kvällsskift, fortsätter Pajunen.

Medarbetarna bör också ta hänsyn till sitt eget välbefinnande genom att ta pauser under arbetsskiftet och att komma ihåg att återhämta sig på fritiden. Återhämtning är också viktig för det allmänna välbefinnandet. På återhämtning inverkar en näringsrik kost, motion, tillräcklig mängd sömn och att man gör något meningsfullt.

 

Enkelt att återvinna

Den 18.3 firar vi den internationella återvinningsdagen. Det är enkelt att återvinna förpackningar när man till exempel går och handlar, eftersom det i närheten av ungefär 20 av våra butiker finns en ekopunkt. Till ekopunkterna kan man föra kartong, metall, glas och papper.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel ackumulatorer, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare, till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

– Vår personal är medveten om miljö- och återvinningsfrågor. Vi har utbildat personalen i små butiker att de ska hänvisa kunder till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna, säger markethandelns branschdirektör Bengt Vinberg.

Återvinn flaskor

Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I vårt handelslags Prisma, alla S-marketar, Sale-butiker och ABC-trafikbutiker finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant.

I Kyrkslätt Prisma och S-market Näse finns dessutom Tomras effektiva returmaskiner och med hjälp av dem blir det betydligt snabbare att returnera tomma plastflaskor och burkar eftersom du kan hälla en stor säck med dem på en gång. Mer än 100 burkar kan hällas i maskinen samtidigt. De här pantmaskinerna är mycket snabbare än vanliga maskiner. I den här returmaskinen kan du hälla alla burkar och plastflaskor på samma gång och du behöver inte längre stå och returnera dem en och en. Med Tomra R1-pantmaskinen kan inga glasflaskor pantas. Det blir märkbart snabbare att panta flaskor med de här maskinerna eftersom pantandet är fem gånger snabbare än då man matar in förpackningar en åt gången. Det lovas att maskinen som bäst slukar 25 000 flaskor per dag då en vanlig pantmaskin klarar av högst 7 500 flaskor per dag. Förutom att maskinen är snabb är den också på alla sätt kundvänlig. Det enda du behöver göra är att hälla ned alla burkar och flaskor som ska pantas direkt från påsen i maskinen och du behöver inte ens röra i de tomma förpackningarna. När du hällt alla flaskor i maskinen behöver du bara vänta en stund, ta pantkvittot och börja handla.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.

 

Återvinn behändigt på samma gång du handlar!

Långsiktigt arbete för personalens trivsel

Varuboden-Osla har redan flera år deltagit i personalundersökningen som genomförs av Eezy Flow. Genom att lyssna till personalens åsikter om vad som är viktigt i vårt handelslag får vi värdefull information som används när vi utvecklar vår verksamhet. Resultaten från undersökningen har för sin del också gett medel för att utveckla handelslagets verksamhetsformer, förbättra personalens välbefinnande och skapa en enhetlig företagskultur. Den årliga arbetstillfredsställelseundersökningen (TYT) gjordes 24.10.–13.11.2022 och då hade hela personalen möjlighet att berätta sin egen åsikt om bland annat arbetskultur, samarbete och ledarskap. Undersökningen visar att den övergripande tillfredsställelsen är hög på alla delområden i undersökningen. Enligt undersökningen om arbetstillfredsställelse utvärderade Varuboden-Oslas medarbetare företagets resultat till 79,1 poäng, med andra ord AAA – Utmärkt. Resultatet är exakt 10,0 poäng över Finlands allmänna norm. Mest nöjda är personalen med att företaget belönar rättvist för prestationer, att beslutsfattandet är effektivt och att företagets framtid är ljus.

– Vi bygger vidare på våra styrkor och gör alltid saker lite bättre – det här är byggstenarna för den höga arbetstillfredsställelse i Varuboden-Osla. Personalens trivsel är ingen tillfällighet, utan vi har i flera år arbetat för personalens välbefinnande. Undersökningen genomförs årligen och några viktiga punkter lyfts alltid fram: vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra. Med hjälp av de här observationerna kan vi försäkra oss om att allt det som redan är bra består. Å andra sidan koncentrerar vi oss högst på några få saker som vi vill utveckla. På basis av förra årets resultat valdes respons som ett utvecklingsområde och i årets resultat var frågorna som berörde respons bland de frågor som medarbetarna hade svarat på mest, säger en glad personaldirektör Paula Pajunen.

Vi lämnar inte kompisen i sticket

Varuboden-Osla kännetecknas av god anda och av att man hjälper sina arbetskompisar. I enheterna betonas samarbete och en god kommunikation inom enheten. Framför allt fungerar hela vårt handelslag genom ett öppet, ärligt och flexibelt teamwork. Undersökningsresultaten förmedlar år efter år på ett mycket positivt sätt enheternas goda sammanhållning och härliga arbetskompisar.  När det på arbetsplatsen råder en bra sammanhållning klarar man också sig ur de svåraste situationer genom att samtala och jobba tillsammans, uppmuntra varandra och lita på framtiden.

Det är viktigt att vara en del av arbetsgemenskapen, medarbetarens egen arbetsinsats är viktigt och med samarbete får man jobbet gjort. I teamet på jobbet uppmuntrar och hjälper man varandra, och man kan lära sig mycket av varandra.

Varuboden-Osla kammade hem silver i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser

I år kammade Varuboden-Osla igen en topplacering och kom på andra plats i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser, vilket är ett tecken på personalens stora entusiasm och vilja att göra sitt bästa för att uppnå viktiga mål för organisationen. Handelslaget Varuboden-Osla har uppnått utmärkta resultat i sin personalundersökning 2022 och är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland 2022. Detta erkännande ges endast till organisationer som har deltagit i Eezy Flows personalundersökning och uppnått de bästa resultaten bland hundratals finländska organisationer.

– Vi är mycket stolta över detta erkännande, säger Paula Pajunen. Vi har flera år målmedvetet jobbat tillsammans i hela organisationen för att medarbetarna ska trivas hos oss och njuta av de otaliga kundmötena i vardagen. Det är endast genom äkta arbetsglädje och arbetstrivsel som vi också kan säkerställa lyckade möten för våra kunder med vår personal och en utmärkt kundservice.

Tack till hela vår personal för det fina resultatet, entusiasmen och viljan att vara med och bygga vår framgångsberättelse!