Det viktiga arbetet bakom produkterna synligt

Vårt handelslag har många slags lokala producenter som vi samarbetar med. Ofta är välbekanta lokala produkter färska säsongsprodukter såsom grönsaker och frukter. Dessutom finns det också många andra närproducerade produkter i våra sortiment. Vad sägs om glass gjord i Sjundeå, thailändsk mat från Ingå, kombucha från Borgå, åländsk lemonad för att bara nämna några.

I vårt handelslag har vi nu i drygt ett år gjort en artikelserie om våra lokala producenter. Ni har fått läsa om 14 lokala producenter och deras verksamhet. Vi har gjort en video om varje producent och hens produkter och den har visats på vårt handelslags sociala medier och på butikernas infoskärmar. Vi har publicerat en mer omfattande artikel och intervju med producenten på vårt handelslags webbplats. Nästa år kommer det återigen att finnas många intressanta historier bakom lokala produkter.

Lemonad, tårtor, honung, glass, kött, örter …

Vårt handelslag strävar hela tiden efter att öka antalet produkter av lokala producenter i och med att efterfrågan på närproducerat ökar. I år har vi igen fått många nya lokala produkter till vårt sortiment, bland annat thaimat i färdiga portioner, produkter från Strömsbergs kvarn och köttfärs från Ratia Ranch. Vi utvecklar ständigt vårt handelslags sortiment av närproducerat enligt våra kunders önskemål och enligt efterfrågan. Huvudvikten ligger på färska säsongsprodukter såsom grönsaker och frukter, men utöver dessa finns också ett utbud av kött och charkuterier, bröd och spannmålsprodukter, sötsaker, bryggeriprodukter, honung, glass och konserver.  Vårt sortiment av närproducerade produkter varierar något enligt affär och ort. I alla våra mataffärer finns ändå ett brett sortiment av närproducerat i de olika produktgrupperna.

Närproducerat har ökat i popularitet och på samma gång också intresset för de lokala producenterna. När en kund plockar en marmeladburk av en lokal producent i sin korg är hen också intresserad av historien bakom produkten.  Vi har redan presenterat 14 lokala producenter och du kan läsa deras berättelser här.

Det kommer mera…

Under året har vi presenterat många intressanta lokala producenter och lika många intressanta historier bakom produkterna. Vi har också många nya berättelser och videor att dela med oss igen nästa år. Åtminstone kommer det att finnas grönsaker, lemonad, kombucha, honung, bakverk och mycket mer. Följ gärna med vårt handelslags sociala medier så får du höra alla intressanta historier bakom våra lokala producenter.

 

Under coronapandemin har speciellt barn och unga lidit mycket på grund av att hobbymöjligheterna drastiskt minskade. För många familjer kan barnets hobby också annars vara en jättestor ekonomisk investering, och alla barn och unga har inte jämlika möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Därför har det varit speciellt viktigt för vårt handelslag att stöda de aktörer som ordnar hobbyverksamhet som riktar sig till barn och unga. Vi strävar efter att rikta stödet till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka på barns och ungas välmående på verksamhetsområdet. Vi sponsrar många idrottsföreningar, scoutorganisationer, musik- och teaterföreningar.

Vi hoppas att vi med våra sponsringar kan stöda barn och ungas jämlika möjligheter att ha hobbyer, vara del av en grupp och få uppleva trevliga stunder med idrott och kultur. Att stöda barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av arbetet för att förebygga problem med den mentala hälsan, och att ge barn och unga råd och verktyg inför framtiden.

 

Trevlig barnkonventionens dag.

Läs mer om vår sponsring: Sponsring

 

Personalens mentala hälsa har nyckelrollen

Under de senaste åren har vi i vårt handelslag satsat på personalens friskvård.  Vi vill också gå mot en mer öppen arbetskultur, där det är allt lättare att få hjälp och stöd när sinnet insjuknar. Det är viktigt med en fungerande arbetsgemenskap, ett högklassigt ledarskap och att det finns förståelse för de olika medarbetarfärdigheter som behövs i arbetslivet. Allt det här borde kontinuerligt utvecklas och upprätthållas på arbetsplatser. I centrum ligger att arbetsförmågan leds systematiskt, att det finns effektiva stödtjänster, att man snabbt får vård och att chefers förmåga att förstå sambandet mellan mental hälsa, arbete och ledarskap ökar.

Under de senaste åren har problem med den mentala hälsan som till exempel depression, ångest och sömnproblem ökat. Det inverkar både på det hur man orkar i vardagen och på jobbet. Det att arbetslivet förnyas och förändras kombinerat med livets brytningsskeden kan visa sig vara en utmanande kombination för många unga vuxna. De lever i ett tungt skede när de samtidigt till exempel försöker hitta sin plats i arbetslivet och grunda familj.

Också coronan har för sin del belastat mänskor och orsakat ångest. Att de sociala nätverken blivit mindre har lämnat många ensamma med sina tankar. Under den här tiden har speciellt elektroniska företagshälsovårdstjänster haft en viktig roll i hanteringen av ångest. Det har varit möjligt att chatta eller sparra via videoförbindelse med en psykolog eller psykoterapeut.

Coronan tog hårt på de unga

Coronasituationen tog hårt på de unga, när hobbyverksamheter blev på paus, socialt umgänge begränsades och distansundervisning via datorer var vardag under en längre period. Coronasituationen begränsade också särskilt de ungas möjligheter till sommarjobb. Vårt handelslag kunde under den långa coronatiden erbjuda unga sommarjobb och praktikplatser via Lär känna arbetslivet och förtjäna, och i somras anställde vi ett rekordstort antal unga.

– Sommarjobbet har en stor betydelse för de unga både ekonomiskt och som en erfarenhet av delaktighet och också med tanke på framtida jobb. Vårt främsta mål har varit att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter. Övergången till arbetslivet är ett mottagligt skede, som enligt undersökningar inverkar på hur hela arbetskarriären lyckas. På arbetsplatsen får de unga känna sig jämlika i arbetsgemenskapen och vara en del av gruppen, säger personalchef Paula Pajunen.

För många kan det vara utmanande att lyfta fram sin egen entusiasm och sin personlighet när de söker sitt första sommarjobb.  Med den ansökan man skickar skiljer man sig inte nödvändigtvis från den stora skaran sökande. Därför ville vårt handelslag i år erbjuda alla de som sökte en möjlighet till intervju. På ansökningsblanketten frågade vi endast nödvändiga uppgifter och resten fick de själva berätta under själva intervjun.

– Vi skickade en inbjudan till intervju till närmare 2000 sökande och intervjuerna hölls via livevideo i små 2–4 personers grupper. Vi ville för vår del också främja jämlikhet eftersom hållbarhet är viktigt också ur arbetsgivarens synvinkel, fortsätter Paula Pajunen.

Frånvaro på grund av psykisk ohälsa minskat med 150 dagar

Meningsfulla arbetsuppgifter och en känsla av delaktighet främjar att man orkar på jobbet. Det räcker ändå inte alltid när livet prövar en, och då är det bra att få stöd också på arbetsplatsen. Konkreta åtgärder i vårt handelslag har till exempel varit att reagera i ett tidigt skede, chefers möjligheter att omarbeta jobb och arbetstider mer lämpliga för medarbetaren en arbetshälsopsykologs tjänster och att erbjuda kort.  Med bland annat gruppverksamheten för välmående och att orka i arbetet har det också funnits stöd. Det kanske viktigaste är ändå en allt mer öppen kultur också när frågor som berör mental hälsa behandlas. Chefer har systematiskt fått utbildning redan länge och saker tas kontinuerligt upp. De samtalar allt mer med sina medarbetare och vågar reagera. Det har stor betydelse att chefen reagerar i tid och lägger om arbetsuppgifterna enligt situationen.

– Med förebyggande arbete och tillräckligt tidigt stöd har vi nått resultat. Sjukdagarna på grund av mental hälsa har i vårt handelslag på årsnivå sjunkit med 150 dagar, berättar Paula Pajunen.

Vi fortsätter vårt långsiktiga och viktiga arbete för att stöda den mentala hälsan.

 

Alla sökande fick en intervjuerfarenhet

Under senaste år har vårt handelslag satsat på såväl rekrytering av personal som introduktion. Den här sommaren intervjuades alla sökande personligen via en livevideo.

– Speciellt för personer som har det svårare att producera skriftligt material kan det vara utmanande att lyfta fram sin egen entusiasm, sina kunskaper och sin personlighet i en ansökan till sitt första sommarjobb. Därför ville erbjuda alla de som sökte en möjlighet till intervju. Vi strävade också efter att förbättra ansökningserfarenheten genom att endast fråga efter nödvändiga uppgifter och på så sätt göra själva ansökningen så snabb som möjligt. Vi skickade en inbjudan till intervju till alla våra sökande och intervjuerna hölls via livevideo i små 2–4 personers grupper. Vi tror att de ungas upplevelse om att de på riktigt har fått berätta om sig själv, stärker upplevelsen om att bli hörd och sedd, säger personalchef Paula Pajunen.

Positiva arbetserfarenheter för unga också under exceptionella förhållanden

Coronasituationen tog hårt på de unga, när hobbyverksamheter blev på paus, samlingar begränsades och distansundervisning via datorer var vardag under en längre period, och till och med möjligheter till sommarjobb har varit färre än tidigare. Vi är stolta över att vårt handelslag kunde under den långa coronatiden erbjuda unga sommarjobb och praktikplatser via Lär känna arbetslivet och förtjäna.

– Sommarjobbet har en stor betydelse för de unga både ekonomiskt och som en erfarenhet av delaktighet och också med tanke på framtida jobb. Vårt främsta mål har varit att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter. På arbetsplatsen får de unga känna sig jämlika i arbetsgemenskapen och vara en del av gruppen, säger Paula Pajunen.

Främjar jämlikhet

Vi har i vårt handelslag redan i många år utvecklat vår rekryteringsprocess allt sökarvänligare. Vi har bland annat övergått till att använda videointervjuer vid sidan av korta skriftliga ansökningar. Det är ansvarsfullt att resonera kring förfaringssätt och alternativ som ökar på jämlikhet då olika personer söker arbete och förhoppningsvis ökar arbetsgemenskapens mångfald i det stora hela med hjälp av de här metoderna.

– Att främja mångfald i vår arbetsgemenskap finns inskrivet som HR-arbetets strategiska mål i vårt handelslag och just därför känns hedersomnämnandet fint. Ett stort tack går också till våra verksamhetsställens inskolare och fadderarbetare som tar emot de unga på enheterna. Vi som arbetsgivare kan med rätt så små gärningar skapa positiva arbetserfarenheter åt unga när vi granskar noggrant våra egna verksamhetsmodeller och utvecklar dem kontinuerligt, konstaterar Paula Pajunen.

Den bilfria dagen har firats i Finland sedan år 2000. Dagen har sitt ursprung redan på 1990-talet när man ville fästa uppmärksamhet vid de miljöolägenheter den ökade trafiken medförde och vid att utveckla kollektivtrafiken. Fortfarande är den bilfria dagen en bra tidpunkt att få mänskor att fundera på sina egna val om hur de rör sig.

I vårt handelslag har personalen i stöd- och servicefunktionerna redan i närmare tio år haft möjlighet att flexibelt jobba på distans ett par dagar i veckan. Från och med början av oktober kommer vi att öka möjligheten till distansarbete till tre dagar per vecka. Vi uppmuntrar också personalen att samåka sina arbetsresor.

Vårt handelslag är med i projektet Hållbart till jobbet som koordineras av Borgå stad och finansieras av Miljöministeriet. Målet med projektet är att skapa färdsätt som främjar välmående för medarbetare som jobbar i Borgå och minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.  Målet är också att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt. I och med projektet har det utarbetats en plan för färdsätt för vårt handelslag. Med hjälp av planen kan vi förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt både för arbets- och för tjänsteresor.

– På basis av resultaten från projektets enkät har vi börjat fästa uppmärksamhet bland annat vid att vi erbjuder personalen bra ställen att förvara cyklar på och till exempel ställen där man under arbetsdagen kan hänga upp de kläder man använder när man cyklar på våra verksamhetsställen, berättar personalchef Paula Pajunen.

Att använda kollektivtrafik för arbetsresor stöds också med den förmån för arbetsresor som finns i ePassi. Med Flex saldot, som finns i applikationen, kan man betala sina arbetsresor. Med förmånen kan man behändigt betala sina egna resekort eller säsongsbiljetter till lokaltrafiken, VR och Matkahuolto.

I vårt handelslag är hållbarhet och miljöfrågor en del i allt som vi gör.  Vi samarbetar gärna för sådana saker, där vi kan vara med och möjliggöra stadsbornas välmående och en fungerande vardag.  Dessutom vill vi också uppmuntra mänskor att röra på sig och för sin del vara med och jobba för miljön. Vi är redan tredje sommaren i rad med i ett stadscykelsamarbete som möjliggjort att det finns nu att hyra 120 behändiga stadscyklar i. Den här sommaren utvidgades samarbetet till Raseborg och där finns det nu 30 cyklar. Cyklarna kan enkelt hyras via applikationen Donkey Republic.

 

Vi rör oss på ett mer hållbart sätt!

 

Under coronan har särskilt unga haft det svårt: i en enkät MIELI rf gjorde i början av året svarade nästan två av tre 18–24-åringar att de känt sig utmattade, deprimerade och ångestfyllda. Till exempel förra året tog unga över 170 000 gånger kontakt på Mental-chatten (Sekasin-chat) som erbjuder krishjälp, men endast var femte av dem kunde besvaras.

Kärnan i kampanjen Ta hand om de ungas inre är en ny version av framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta. Över 70 finländska artister är med i kampanjen. Donationerna går oavkortade till arbetet för de ungas psykiska hälsa. S-gruppen och LokalTapiola donerade sammanlagt 500 000 euro som startkapital för kampanjen och gör det därmed möjligt för tusentals unga att med låg tröskel få hjälp av tjänster för psykisk hälsa.

”I dagens läge behöver unga hjälp och positiva signaler kanske mer än någonsin. Stora arbetsgivare som vi måste ta ansvar även under coronatiden, eftersom vi varje år hundratals unga och skolelever erbjuder de första arbetserfarenheterna. Vi måste ta hand om de unga, bry oss om dem och lyssna till dem. När vi fick möjligheten att delta i kampanjen Ta hand om de ungas inre tackade vi genast ja. Tillsammans har vi styrka att förbättra de ungas välmående ”, säger verkställande direktör Mathias Kivikoski.

Vem som helst kan delta i välgörenhetsutmaningen genom att donera pengar på webbplatsen pidahuolta.fi. Donationerna går oavkortade till välgörenhet. Största delen av donationerna går via MIELI rf till Mental-chatten som hjälper unga som befinner sig i en svår livssituation. Donationerna används även till att i skolor stöda arbetet för att stärka ungas psykiska färdigheter.

Välgörenhetsutmaningen syns och hörs på enheterna i vårt handelslag och i våra kanaler under hösten 2021. Vi uppmuntrar alla våra ägarkunder och partners att delta i kampanjen. 

 

Hur kan jag donera? 

Vårt handelslags trädgårdsbutik, S-Garden, som finns i Borgå, har under årens lopp jobbat långsiktigt för att minimera blomsvinnet. När man jobbar med levande material uppstår det ofrånkomligen svinn, men man ska kunna hålla det så litet som möjligt. På grund av det här är ändå blomsvinnet stort om man till exempel jämför med matbutikernas svinnprodukter. I S-Garden ligger svinnmängderna för blommor kring tre procent.

I S-Garden säljs både snittblommor och krukväxter. Av de här två är snittblommorna ofta känsligare än blommande krukväxter.

– Till exempel rosor håller sig fräscha ungefär 5–7 dagar. Därför beställer vi av dem till butiken några gånger i veckan, berättar S-Gardens butikschef Salla Haapatalo.

Det viktigaste redskapet i jobbet för att minska svinnet i S-Garden är det samma som i vårt handelslags matbutiker och restauranger, det vill säga framförhållning och att följa med tidigare års försäljningar när man gör beställningar. Speciellt snittblommorna är känsligare och det finns därför behov att ha en noggrann framförhållning. Blombutikens största säsong är julen och den är svårast att förutspå. Den brådaste säsongen är ett par veckor och då köper kunderna vanligtvis mycket blommor vilket kan göra det svårt att förutspå kommande åtgång.

I S-Garden har man strävat efter att hålla svinnet litet genom att ta förhandsbeställningar av kunder och hålla urvalet tillräckligt men ändå rätt så rimligt jämfört med butikens volym.

Förläng snittblommornas hållbarhet hemma: skär en ny snittyta och byt vatten tillräckligt ofta.

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också: 

Det är dags att uppskatta maten

Att minska på svinn är en del av butikens vardagsrutiner

Restaurangernas arbete mot svinn förlöper bra

 

Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Vi har redan nu kunnat minska betydligt matsvinnet i våra restauranger.  Existerande prognoser används vid produktbeställningar och exempelvis vid större helger används tidigare års beställnings- och försäljningssiffror. På det här sättet är det enklare att beställa vettigt det som behövs.  På ABC-trafikstationerna i vårt handelslag används produkter från stationens restaurang, snabbmatsställe och butik i kors för att minska på svinnet.  Sallad är ett bra exempel på en produkt vars svinn vi har kunnat minska avsevärt på det här sättet. Då det kommer till caféprodukter vill vi satsa på att det är färskt och bjuda kunder på välsmakande sött och salt till kaffet.  I det här sammanhanget har vi medvetet minskat på den mängd produkter vi tillreder per gång och samtidigt kunnat garantera att produkterna är färska samt minimera svinn.

Även kunderna har en viktig roll och bär ansvar i kampen för att minska matsvinn: man borde egentligen bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   För att påminna om det har vi vid buffébordet också satt upp meddelanden åt kunderna där personalen påminner till exempel om att ”ta endast så mycket mat som du orkar äta, du kan alltid ta till”. Då fäster kunderna mer uppmärksamhet vid den mängd mat de slänger bort. På våra ABC-trafiksstationer har vi tagit i bruk kärlreturer som fungerar med så kallad självbetjäning och kunderna returnerar kärlen direkt till disklinjen.  Efter att vi övergick till den modellen är den mängd mat som kunderna lämnar kvar på tallriken allt mindre och mängden bioavfall har minskat.

Vi tar tillsammans vara på naturen och tar endast så mycket mat på tallriken som vi behöver för att bli mätta.

Vi äter upp all mat på tallriken!

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också

Att minska på svinn är en del av butikernas vardagsrutiner

Det är dags att uppskatta maten

 

Enligt färska undersökningar är butikernas andel av allt det svinn som uppstår i livsmedelskedjan ungefär 16 procent. Det viktigaste är att göra prognoser på basis av data och att beställningssystemet för produkter i butikerna är noggrant justerade enligt åtgång för att kunna beställa rätta mängder mat.

I butikens vardag minskar man svinnet genom att dagligen följer upp datum och speciellt på sådana produkter som lätt blir skämda. Grundprincipen för att plocka upp varor i hyllan, nya produkter längst bak och äldre fram, är fortfarande ett rättesnöre i kampen mot svinn. Vid sidan av det här beaktar man också produktplatser och vilket ställe på hyllan säljer bäst. Man fäster uppmärksamhet vid förvaring av produkter; rätt ljus och temperatur inverkar på hur produkterna håller.

– Att hantera matsvinn är en naturlig och viktig del av våra vardagsrutiner. Vi håller matsvinnet i schakt genom att låta efterfrågan styra hur vi utvecklar vårt sortiment och genom att använda oss av moderna prognossystem då vi uppskattar beställningsmängder, att vi säljer produkter som närmar sig sitt bäst före-datum till rabatterat pris och vårt kontinuerligt ökade samarbete med organisationer som tar emot matdonationer. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att minska på matsvinnet. Vårt mål är att vi inte ska producera något bioavfall alls, säger branschdirektör Bengt Vinberg.

Matbutikernas utmaning är balansgången mellan att ha en ständig tillgång på produkter och kundernas allt mer differentierade behov.  Det utbud som de enskilda butikerna behöver för att svara på just sin egen lokala kundgrupps önskemål skiljer sig från varandra.  Ett sortiment som träffar rätt behöver inte nödvändigtvis betyda ett större sortiment än förut.

Också en del av de produkter som riskerar att bli svinn går till donationer eller mathjälp. Det frivilliga samarbetet med välgörenhetsorganisationerna har gått smidigt.

– Via välgörenhetsorganisationerna riktas hjälpen jämlikt till dem som verkligen behöver den.  På vårt breda verksamhetsområde finns otaliga samarbetspartners. Till mathjälp doneras sådana livsmedel som ännu är fullt konsumtionsdugliga till sitt bäst före-datum, men som av en eller annan orsak riskerar att inte bli sålda under sin hållbarhetstid, berättar Vinberg.

 

”Det är dags att uppskatta maten”

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också 

Svinnlådor, Brödis-påsar och rödmärkta produkter

Det arbete som vi gjort i vårt handelslag för att minska på matsvinnet i våra matbutiker har gett goda resultat. Vi har hittat effektiva sätt att motarbeta svinn och nya utvecklas hela tiden. Det viktigaste är att göra prognoser på åtgång utgående från data och alltså inte beställa mer än man säljer. Det här är en kontinuerlig balansgång. Vi för statistik på varje gram som bokförs som svinn för att vi ska veta varifrån svinn uppstår.  Den mängd svinn som uppstår i vårt handelslags matbutiker har konstant minskat och vi har förbundit oss att minska på det matsvinn som uppstår i samband med vår verksamhet med 15 procent före nästa år.

Vi minskar på svinn också på andra sätt och är en föregångare i det här inom markethandeln.  Redan under flera års tid har man fått köpa Svinnlådor och Svinnpåsar samt Brödis-påsar i alla våra affärer.  I Svinnlådorna och -påsarna säljs frukter och grönsaker som utseendemässigt kanske inte längre är helt perfekta, men ändå ännu är goda att äta.  I Brödis-påsarna i sin tur säljs bröd, där ”bäst före datum” går ut samma dag, till ett förmånligt pris.

– Brödis-påsarna är mycket populära och på många ställen säljs de slut redan under morgonen.  Också Svinnlådorna och -påsarna hör till de mest eftersökta produkterna i butikerna. Då man köper frukter och grönsaker inverkar produkternas utseende och det hur färska de är på inköpsbeslutet, men de produkter som hamnar i Svinnlådan är inte längre de bästa i dessa avseenden, men ännu fullt användbara, berättar Varuboden-Oslas distriktschef Annina Kallinen. Med Svinnlådorna och -påsarna kan man också på ett enkelt sätt öka andelen frukt och grönsaker på sin egen tallrik.

Vi införde också rödmärkta produkter i alla våra affärer för ett antal år sedan.  Livsmedel där datumet håller på att gå ut och som är rödmärkta säljs med 60 procents rabatt under den sista timmen butiken håller öppet under dagen.        Av de produkter som riskerar att bli svinn räddar kunderna mest förpackade fisk- och köttprodukter, så som laxfilé eller köttfärs, och bake off-produkter, som rispiroger, croissanter och köttpastejer.

Inom restaurangbranschen hamnar ungefär en sjättedel av maten någon annanstans än i kunders magar.

Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Genom vårt arbete har vi redan nu kunnat minska betydligt på matsvinnet i våra restauranger.  Vi använder existerande prognoser då vi beställer, vi tillreder mindre mängder per gång och vid buffébordet påminner vi våra kunder om att bara ta så mycket mat på en gång som de orkar äta och då fäster kunderna mer uppmärksamhet vid den mängd mat de slänger bort.

Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska på svinnet.

Den årliga Spillveckan firas 13–19 september.