Lokal mat

Att sälja lokala produkter är vårt sätt att erbjuda ett rikligt utbud, stödja småproduktion och lokal sysselsättning. Samtidigt kan vi i våra egna sortiment lyfta fram autentisk och ren mattradition av lokala råvaror. Samarbetet gagnar båda, både producenten och butiken. Mat som produceras i lokalt är också ett mer ekologiskt och miljövänligt alternativ.

Logistiken av varuleveranser sköts smidigt. Vanligtvis transporterar lokala producenter själva sina produkter till butiken, men ibland ordnar butiken även transporten av produkterna.  Närmatskonceptet omfattar vårt handelslags alla butiker, såsom Sale, S-market, Prisma och ABC-stationer.

Varje enhet i vårt handelslag väljer sitt eget sortiment av lokala produkter. Alla butiker har inte plats för alla produkter i sina hyllor och alltid har en liten producent inte heller kapacitet att leverera sina produkter längre avstånd och då är den egna närbutiken ett naturligt val. På grund av det här varierar utbudet av lokala produkter på olika orter och också säsonger påverkar sortimenten. Under skördesäsongen erbjuds fler produkter, då det finns ett större utbud av färska örter, grönsaker och sallader.

 

Det viktiga arbetet bakom produkterna synligt

Vårt handelslag har många slags lokala producenter som vi samarbetar med. Under de senaste åren har vi även rest runt och filmat och intervjuat över 30 lokala producenter och i och med detta har du även fått ta del av deras vardag och historien bakom produkterna. Varje månad har vi presenterat en lokal producent och 2022 berättade vi om till exempel potatisodling i Sibbo, honungsproduktion i Kyrkslätt, en gård med höglandsboskap i Askola, en örtodling i Ingå och glass gjord på Åland.  Vi har lyft fram de lokala producenternas berättelser i vårt handelslags sociala medier, på vår webbplats och våra informationsskärmar i butikerna. I butikerna är de lokala produkterna tydligt märkta så de skiljs bra från andra produkter. Dessutom har butikerna reklamskyltar och etiketter uppsatta på hyllorna, för att lokala produkter ska få mer synlighet. Under våren kommer vi att förnya det visuella marknadsföringslayouten för lokala produkter, så att de sticker ut ännu bättre bland andra produkter. Vi kommer att meddela om detta ännu närmare.

Vi utvecklar också vårt urval av lokala produkter utifrån våra kunders önskemål och respons vi får enligt åtgång, så du kan påverka urvalet i din egen närbutik genom att köpa och ge idéer och respons. Saknar du en särskild lokal produkt i din egen närbutik? Tipsa butikspersonalen om det här. Vi samarbetar kontinuerligt med lokala producenter och är intresserade av nya produktnyheter.

Du kan läsa alla de lokala producenters introduktioner och berättelser som vi har publicerat här.

 

 

 

Varierande arbetsuppgifter och ett fantastiskt jobbteam

Jobben i vårt handelslag är varierande, och på en enhet kan man jobba med olika uppgifter under en sommar. I butikernas arbetsuppgifter ingår bland annat att plocka upp produkter på hyllor, kundbetjäning och kassaarbete och att se till att det är rent och snyggt i butiken. I vårt handelslag betonas bred kompetens, vilket innebär att det är möjligt att få introduktion till många arbetsuppgifter som behövs i butikens vardag. Det är en riktig tillgång när alla kan hjälpa till med alla sysslor. Å andra sidan är detta också till stor nytta med tanke på framtiden. Oavsett dina karriärplaner värdesätter alla arbetsgivare att du i din meritförteckning har erfarenhet av kundservice och förmågan att hantera olika arbetsuppgifter. Arttu Autio, som arbetade på S-market Näse, lyfter fram de varierande arbetsuppgifterna som en av de bästa sakerna i jobbet.

– Under sommaren fick jag lära mig många olika arbetsuppgifter som ingår i butikens vardag. I huvudsak förstås kassaarbete, där man lär sig att använda själva kassasystemet, men där kundservice ändå står i fokus. Förutom kassaarbetet blev även mjölk-, fisk- och köttavdelningarna bekanta. Nu när jag fick komma tillbaka på jobb till en välbekant enhet inför julen, har jag nytta av allt det här. Bekanta arbetsuppgifter skapar trygghet och man vet vad man gör, säger Arttu.

Arttu trivdes med sina arbetsuppgifter och det trevliga jobbteamet fick honom nu att söka jobb som julhjälpare till samma ställe. Under julsäsongen ser man Arttu i sina välbekanta sysslor, både vid kassan där han betjänar kunderna och på butikens avdelningar där han fyller på hyllor.

Introduktionen – nyckeln till en lyckad arbetserfarenhet

Med introduktion lär sig den nya medarbetaren känna sin arbetsplats, seder och bruk samt mänskor på arbetsplatsen, och sina egna arbetsuppgifter. Samtidigt är introduktion också en del av arbetssäkerheten. Vikten av att lära känna sina kollegor redan under de första dagarna på jobbet ska inte glömmas. Tack vare en smidig och omfattande introduktion komma en sommarjobbare snabbt igång med jobbet och kommer samtidigt med i arbetsgemenskapen. Också Arttu berömmer vårt handelslags introduktion.

– Under introduktionen fick jag tillräckligt med information om de nya systemen och all verksamhet som berör handelslaget. Naturligtvis spelar också din egen attityd en roll när det gäller att ta till sig saker och ting. På det hela taget kan jag rekommendera ett sommarjobb på VBO, det är ju en fantastisk erfarenhet, med bra kollegor och ett trevligt, varierande arbete. Nu är det trevligt att komma tillbaka till en bekant plats för att hjälpa till under julruschen, säger Arttu.

 

Sommaren 2023 kommer vårt handelslag att anställa cirka 600 sommarjobbare på olika platser i östra och västra Nyland och på Åland. Vill du vara en av dem! Läs mer och ansök här.

Bild: Teemu Liljeqvist

I år donerade Varuboden-Osla 5 000 euro till insamlingen Joulupuu.

I stället för att skicka olika julhälsningar donerar Varuboden-Osla medlen till välgörenhet, och motsvarande donation görs också i år. Den globala situationen under de senaste åren har varit verkligen exceptionell och svår för många familjer. Inflationen och de stigande priser som följt därav har satt många familjer under ekonomisk press. Särskilt i barnfamiljer orsakar detta mycket oro så här inför julen. Genom donationen stöder handelslaget barn och ungdomar i ojämlik ställning.

Välgörenhetskampanjen Joulupuu samlar in gåvor till barn inom barnskyddet och det särskilda stödet som kan ha begränsade möjligheter att få julklappar. Det finns tiotusentals sådana barn som kunder inom kommuners och städers barnskyddstjänster runt om i landet. Julklapparna delas ut till mottagarna, till exempel genom socialvården.

I år organiserar S-Garden Borgå en julblomskampanj där blommor levereras till fyra servicehem i Borgå där de delas ut till boende. Blommorna levereras till mottagarna före jul. Personalen på servicehemmen delar ut de juliga blomhälsningarna till dem som behöver, alltså boende som kanske inte längre har släktingar eller som har färre besökare. Julblommor kan till exempel levereras till servicehemmens gemensamma lokaliteter för att glädja alla invånare och personal. Om du vill glädja någon med en julblomma genom kampanjen så kan du välja en blomma när du är i S-Garden. Blomman kan köpas efter egen smak och S-Gardens sakkunniga personal hjälper också gärna till med att välja en lämplig blomma.

– De populäraste blommorna som vi har lindat in i papper för julblommekampanjen tidigare år är amaryllis och juligt dekorerad vinterglöd.  De här är bra val inte bara för att de är vackra, utan också för att de är mycket hållbara och lättskötta, och att de också är lämpliga för allergiska personer. Vi är glada att vi igen i år för vår del kan sprida glädje med blommor, säger Salla Haapatalo, butikschef på S-Garden.

Från S-Garden har det under tidigare år köpts närmare 100 blommor under julblomskampanjen. I år kan man också köpa S-Gardens julblommor när man handlar i centrum. På första våningen i köpcentret Lundi finns Borgå Sokos Julbod, som också säljer S-Gardens blommor. Här kan du också köpa en valfri blomma och delta i julblomskampanjen. S-Garden Borgå och Sokos Julbod betjänar kunder alla dagar i veckan.

Vi sprider glädje tillsammans med blommor!

 

För många familjer kan barnets hobby också annars vara en jättestor ekonomisk investering, och alla barn och unga har inte jämlika möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Därför har det varit speciellt viktigt för vårt handelslag att stöda de aktörer som ordnar hobbyverksamhet som riktar sig till barn och unga. Vi strävar efter att rikta stödet till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka på barns och ungas välmående på verksamhetsområdet. Vi sponsrar många idrottsföreningar, scoutorganisationer, musik- och teaterföreningar.

Vi hoppas att vi med våra sponsringar kan stöda barn och ungas jämlika möjligheter att ha hobbyer, vara del av en grupp och få uppleva trevliga stunder med idrott och kultur. Att stöda barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av arbetet för att förebygga problem med den mentala hälsan, och att ge barn och unga råd och verktyg inför framtiden.

Trevlig barnkonventionens dag.

Läs mer om vår sponsring här.

Världssituationen och de därav följande högre priserna orsakar ekonomiska bekymmer i många familjer, vilket också påverkar julfirandet. Med hjälp av insamlingen Jul i sinnet skaffas det presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer, som de kan använda för att köpa mat till julbordet. Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle. Insamlingen ordnades första gången redan 1997 och genom åren har insamlingen hjälpt hundratusentals familjer. Årets insamlingsmål är 1,5 miljoner euro.

Insamlingen Jul i sinne börjar 17.11.2022 och pågår ända fram till julafton. De insamlade medlen kommer att användas för att skänka presentkort värda 70 euro till barnfamiljer som lider av ekonomiska svårigheter, och med vilka de kan köpa mat till sitt julfirande. Presentkorten delas ut till barnfamiljer som bor i Finland som just nu befinner sig i en svår situation på grund av till exempel sjukdom, överskuldsättning eller arbetslöshet. Beslutet om vem som får motta presentkorten fattas av Mannerheims Barnskydds och Finlands Röda Kors lokalföreningar och -avdelningar tillsammans med lokala socialväsendet, diakoniarbetet och rådgivningar.

Familjer kan för presentkorten från Jul i Sinnet köpa mat till julbordet i alla S-marketar, Sale-butiker och i Prisma i vårt handelslag.

Totalt ungefär 300 000 € i bidrag till lokala aktörer år 2022 

Handelslaget Varuboden-Osla vill på sitt eget verksamhetsområde, d.v.s. i östra och västra Nyland och på Åland, vara starkt närvarande i lokala aktörers och människors vardag.  Via sponsoravtal delar vi årligen ut ca 200 000 euro till idrotts- och kulturföreningar samt samhällelig verksamhet på det egna området. I år ordnade vi därtill redan för femte gången kampanjen Det egna området till godo och med donationerna vill vi stöda lokal allmännyttig verksamhet, som så många barn och unga på området har nytta av.  Totalt 100 000 euro delades ut genom kampanjen Det egna området till godo. Donationssummorna varierar från 500 euro upp till 5000 euro.

Ett glädjande stort antal ansökningar och närmare 64 nya lokala donationsmottagare  

Inom utsatt tid kom det in 356 ansökningar. Medlemmarna i handelslagets fullmäktige och förvaltningsråd valde 64 donationsmottagare bland de här. I ansökningarna hade man beaktat väl verksamhet som riktar sig till barn och unga och som förebygger mobbning och förhindrar utslagning. Ett stort antal av de projekt som det ansöktes bidrag för involverar också ett stort antal barn och unga.

– Jag är mycket stolt och glad över att Varuboden-Osla som ett lokalt handelslag vill och kan stödja aktiviteter för barn och unga inom sitt område. Donationerna stöder konkret välbefinnandet på området och verkningarna sträcker sig från barn och ungdomar också till deras närmaste, säger förvaltningsrådets ordförande Leena Munter-Ollus.

I ansökningarna betonas motion, kultur och djur och natur. Ansökningarna visade hur mångsidig verksamhet olika föreningar och samfund ordnar på vårt handelslags verksamhetsområde. Barn och unga behöver, särskilt i osäkra tider, ledda och meningsfulla aktiviteter med jämnåriga. Gemensamma fritidsaktiviteter stöder dem för att bättre hantera händelser som innebär omvälvningar i världen. Teaterföreställningar, utveckling av lokaliteter för unga och dans- och fotbollshobbyer för att bara nämna några av de aktiviteter som kommer att ordnas för barn och unga på vårt område under det kommande året. Lokala föreningar och samfund gör verkligen ett värdefullt arbete bland barn och unga och det är viktigt för vårt handelslag att vara med och stödja denna typ av verksamhet. Med kampanjen Det egna området till godo kan vi tillsammans med lokala föreningar möjliggöra 64 olika evenemang eller annan slags verksamhet.

Under oktober ordnar vi Det egna området till godo-donationstillfällen områdesvis. Donationstillfällen hålls i Karis, Kyrkslätt, Borgå och på Åland och alla donationsmottagare och lokala mediarepresentanter är inbjudna.  

Donationsmottagare 2022:

Åland

Ålands 4H-distrikt r.f.
FC Åland
Ålands handikappförbund
Vuxna på stan r.f.
Ålands Autismspektrumförening r.f.
Hembygdens väl i Kumlinge

 

Askola

Hyvinvoinnin Alkemia Oy
Askolan yläkoulun vanhempainyhdistys ry
Monninkylän vanhempainyhdistys ry

 

Hangö

Hangon erilaiset oppijat ry
Hangö Segelförening rf
Hangö Power Team rf

 

Ingå

Degerby daghems föräldraförening rf
Ingå 4H r.f
Degerby Hem och Skola rf.

 

Grankulla

Barnavårdsföreningen i Finland rf
Grankulla Scoutkår
Kauniaisten kouluyhdistys ry

 

Lappträsk

Lapinjärven alakoulujen vanhempainyhdistys ry
Östnylands 4H r.f.

 

Lovisa

Lovisa Gymnastikförening r.f.
Sävträsk Hem och skola r.f
Valkon kyläyhdistys ry – Valkom byaförening rf
Loviisan Toiminnallinen Urheilu ry
Harjurinteen koulun tukioppilaat
Stödföreningen för Lovisa Konst
Mannerheims barnskyddsförbunds Lovisa förening
Koskenkylän koulun vanhempainyhdistys ry
Föräldraföreningen vid Hembacka daghem
Liljendal IK, Friidrott

 

Borgnäs/Pukkila

Partiolippukunta Pornaisten Solmu ry.
Pukkilan Nuorisoseura ry

 

Sjundeå

Södra Sjundeå Ungdomsförening Borgvik
Västra Sjundeå Ungdomsförening
Sjundeå IF

 

Sibbo

Lilla Villanin ystävät ry
Sipoo-Sibbo Zontakerho ry; Sipoo-Sibbo Zontaklubb rf
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Skidsektionen/ Sibbo Vargarna
Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf

 

Borgå

Taidetehtaan Tanssikoulu
Kevätkummunkoulun vanhempainyhdistys
Kaarenkylän päiväkodin vanhempainyhdistys ry
Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf
Eklöfska Hem och Skola rf
Kulloon koulun vanhempainyhdistys ry
Kerkkoon nuorisoseura
Föräldraföreningen för Huktis daghem – Huhtisten päiväkodin vanhempainyhdistys rf

 

Kyrkslätt

Veikkolan Koti ja koulu – yhdistys ry
Sjökulla Hem och Skola förening rf
Nissnikun Koti- ja Kouluyhdistys ry.
Kasvun kokemus
Heikkilän koulun vanhempainyhdistys- HKV ry
Jokirinteen vanhempainyhdistys Kivat ry
Kantvikin Tulentekijät ry

 

Raseborg

MLL Karjaan yhdistys ry
Västnyländska kultursamfundet r.f. /Luckan
Hem och skola vid Billnäs skola rf
Osuuskunta Hub Feenix
Raseborgs 4H
Iheart Finland rf
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry, Pojo kyrkoby byförening rf
EIF idtottsförening rf.
Höjdens Hem och skola r.f.

 

Mer grönsaker på tallriken

”Ett halvt kilo grönsaker om dagen”. På Ässäkokki-kurserna pratar man om hälsosam mat och lagar också vegetariska rätter. Deltagarna är barn mellan 7 och 12år och kursen vi besökte hade sju deltagare, fyra pojkar och tre flickor. Kursen är en dag lång. Torsdagen den 16 juni fick en ny grupp Ässäkockar kliva in i köket och trolla fram en smaklig lunch.

Marthornas Ässäkokki-kurser lär barn matlagning och klimatsmarta val. Kurserna ger barnen en möjlighet att göra och lära sig själva. Kurserna stöder också matuppfostran i hem och familjer. Deltagarna på kursen bekantar sig med olika råvaror och för vissa kan det vara den första kontakten med råvaran i fråga. Huvudtemat för kurserna är säsongstänkande, och varje Ässäkock får ett recepthäfte från kursen, som Marthorna har sammanställt tillsammans med S-gruppen. Häftet har 17 olika recept och av de här kan man laga sina favoriträtter, mellanmål, salt och sött när man önskar något gott, eller om man vill baka finns det fem olika bakrecept i häftet.

– Av recepten har vi plockat ihop en måltid som barnen lagar på kursen. Idag gör vi överlätta fiskbullar med nypotatis och gräddfilssås med gruppen. Till lunch bakar vi också tunnbröd med zucchini och till dessert blir det hallonbrownie. I många av recepten används det grönsaker, till exempel i de tunnbröd som bakas idag, och på det sättet kan man öka mängden grönsaker i kosten på ett mångsidigt sätt. Många kanske är mer bekanta med att äta grönsaker som en separat sallad eller som råkost, säger kursens lärare Aino Posti från Uudenmaan Martat.

Att laga mat tillsammans är roligt

Innan Ässäkockarna går i köket samlas de för att höra dagens meny och arbetsfördelning. Tillsammans tittar de igenom recepten och funderar kring de termer som används i recepten. Hur ser tunnbröd ut när de är gyllenbruna, hur vet vi att potatisen är färdigkokt och hur ser symbolen för en varmluftsugn ut?

– Det är viktigt att gå igenom recepten med barnen innan man går till köket, eftersom de kan innehålla ord eller förkortningar på måttenheter som alla kanske inte känner till eller kommer ihåg. Vi funderar ut tillsammans hur vi ska göra att det fungerar bäst. Att jobba i ett kök innebär mycket mer än att laga mat. Arbetsfördelningen, att städa upp efter sig och att duka bordet är en väsentlig del av helheten, fortsätter Aino Posti.

Det finns också tid att prata om var och ens favoritmat. Sushi, pizza och nachoplåt, berättar barnen. Köket har också blivit allt mer internationellt. Dagens meny är tämligen inhemsk, men barnen styr med glada steg till köket. I par eller i grupper på tre börjar de titta på det egna receptet och ta fram ingredienserna.

Skapa intresse för mat och matlagning

De matlagningskunskaper som man lär sig och det intresse för att fixa i köket som man får som barn bär långt. Speciellt när man flyttar till sitt eget hem har man nytta av att vara en smart konsument och en uppfinningsrik vardagskock. Många matlagningsprogram och unga matlagningsvirtuoser på sociala medier inspirera mänskor att prova olika recept.

Ässäkockarna börjar genast jobba och köket fylls av trevlig matlagning och ett glatt sorl. Ibland frågar deltagarna av läraren om de har förstått receptet rätt, men i övrigt löper matlagningen rätt smidigt för de här Ässäkockarna. När allt är klart ställs maten fram som en buffé i köket, och alla går och tar sin egen portion. En viktig del av kursen är också den sociala aspekten, att göra saker tillsammans och äta tillsammans, och ett gott bordsskick.

Att döma av de glada Ässäkockarna har kursen varit lyckad.

Kommande Ässäkokki-kurser och recept och tips hittar du här (endast på finska).

 

 

Växtsvinn är nästan lika stort som matsvinn. Blomsteraffärer och partiförsäljare i Finland uppskattar att de slänger 2–20 procent av sitt blomlager, beroende på säsong. När man jobbar med levande material uppstår det ofrånkomligen svinn, men man ska kunna hålla det så litet som möjligt. Därför är blomsvinnet stort om man till exempel jämför med matbutikernas svinnprodukter. I S-Garden ligger svinnmängderna för blommor kring tre procent. När man gör beställningar i S-Garden jämför man beställningsmängder med föregående säsongs försäljning, man strävar efter att ta förhandsbeställningar på bundna buketter av kunder och då kan man hålla utbudet av snittblommor på en tillräcklig men måttlig nivå. Vid behov säljs växterna också till nedsatt pris.

I S-Garden säljs både snittblommor och krukväxter. Av de här två är snittblommorna ofta känsligare än blommande krukväxter. I butiken ser man noggrant till snittblommornas hygien. Rent vatten i vaser och nya snittytor är mycket viktigt för växternas hållbarhet. Med beställningsrytmer och -mängder kan man också minska svinn.

– Till exempel håller sig rosor hemma i vas fräscha ungefär 5–7 dagar. Vi beställer inhemska rosor alltid när det finns, eftersom produkterna då transporteras en kortare väg och är färskare när de kommer till oss. Vi strävar också att köpa in andra inhemska snittblommor när det finns, eftersom vi enligt vår erfarenhet inte då behöver reklamera leverantörer ofta, berättar S-Gardens butikschef Salla Haapatalo.

Det viktigaste redskapet i jobbet för att minska svinnet i S-Garden är detsamma som i vårt handelslags matbutiker och restauranger, det vill säga framförhållning och att följa med tidigare års försäljningar när man gör beställningar. Särskilt snittblommor är mer känsliga och det är därför viktigt att förutse försäljningen noggrant.

– När vi gör beställningar jämför vi beställningsvolymerna med försäljningen från föregående säsong för att få så noggranna beställningsmängder som möjligt. Blombutikens största säsong är julen och den är svårast att förutspå. Säsongen pågår en kort tid och försäljningen är vanligtvis stor, vilket kan göra det svårt att förutse framtida försäljning, fortsätter Haapatalo.

I S-Garden har man strävat efter att hålla svinnet litet genom att ta förhandsbeställningar av kunder och hålla urvalet tillräckligt men ändå rätt så rimligt jämfört med butikens volym. Vid behov säljs växter till nedsatt pris om växten till exempel tar en paus från blomningen, men ännu är fin som grön växt mellan blomningsperioderna.

 

Förläng snittblommornas hållbarhet hemma: skär en ny snittyta med kniv och byt vatten tillräckligt ofta.

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också: Svinnprodukter säljer nu bättre än någonsin förr, Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska svinnet, Restaurangernas andel av matsvinnet 17 procent

Arbetet för att minska svinn förlöper bra

Vårt handelslag har restaurang Rosso i Borgå och det finns restauranger och snabbmatsrestauranger i anslutning till våra ABC-trafikstationer. Våra restauranger gör dagligen konkreta ting för att minska på matsvinn. Vi har redan nu kunnat minska matsvinnet i våra restauranger avsevärt.  Existerande prognoser används vid produktbeställningar och exempelvis vid större helger används tidigare års beställnings- och försäljningssiffror. På det här sättet är det enklare att beställa vettigt det som behövs.  På ABC-trafikstationerna i vårt handelslag används produkter från stationens restaurang, snabbmatsställe och butik i kors för att minska på svinnet.  Sallad är ett bra exempel på en produkt vars svinn vi har kunnat minska avsevärt på det här sättet. Då det kommer till caféprodukter vill vi satsa på att det är färskt och bjuda kunder på välsmakande sött och salt till kaffet.  I det här sammanhanget har vi medvetet minskat på den mängd produkter vi tillreder per gång och samtidigt kunnat garantera att produkterna är färska samt minimera svinn.

Även kunderna har en viktig roll och bär ansvar i kampen för att minska matsvinn: man borde egentligen bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   För att påminna om det har vi vid buffébordet också satt upp meddelanden åt kunderna där personalen påminner till exempel om att ”ta endast så mycket mat som du orkar äta, du kan alltid ta till”. Då fäster kunderna mer uppmärksamhet vid den mängd mat de slänger bort. På våra ABC-trafikstationer har vi tagit i bruk kärlreturer som fungerar med så kallad självbetjäning och kunderna returnerar kärlen direkt till disklinjen.  Efter att vi övergick till den modellen är den mängd mat som kunderna lämnar kvar på tallriken allt mindre och mängden bioavfall har minskat.

ABC Pickala – mer uppmärksamhet vid produktåtgång

ABC Pickala ligger längs den livligt trafikerade Kustvägen och antalet kunder är rätt stort. Alla dagar i veckan serveras det lunchbuffé. Att förutsäga svinn från lunchbuffén kan vara rätt utmanande, men i ABC Pickala har man ett system som hjälp.

– Vi har ett system i användning som ger oss exakt information om hur många lunchportioner vi säljer per dag. Då kan vi planera mängder och samtidigt också minska svinnet. Hamburgare och andra à la carte-portioner görs enligt kundernas beställningar, vilket innebär att de inte blir svinn, säger enhetschef Tea Taipale.

ABC Pickala använder också maträddningstjänsten ResQ Club, genom vilken kunder kan köpa produkter som håller på att bli gamla billigare. Till exempel säljs det en del söta kaffebröd från föregående dag genom ResQ-applikationen, eftersom de har en ganska kort försäljningsperiod och därmed är det svårare att förutspå åtgången.

I restaurangernas arbete mot svinn behövs också kundernas hjälp. Vi tar tillsammans vara på naturen och tar endast så mycket mat på tallriken som vi behöver för att bli mätta.

 

Den här veckan är det Spillvecka. Varuboden-Osla minskar aktivt svinn i all sin verksamhet. Läs också: Svinnprodukter säljer nu bättre än någonsin förr, Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska svinnet