Sommarpraktik

Ansökningstid:

3.1–31.3.2022

Till vem:

Praktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna vänder sig till grundskoleelever i åldern 14–17 år, tiondeklassare, gymnasieelever eller deltagare i VALMA-utbildningar som inte har jobbat inom praktikprogrammet tidigare. Det viktigaste är att du har en genuin iver och entusiasm för kundbetjäning. Vi är ett tvåspråkigt handelslag, och blir glada om du kan betjäna kunder på både finska och svenska.

Vad:

Lär känna arbetslivet och förtjäna -platser erbjuds på våra olika verksamhetsställen på hela vårt verksamhetsområde. Beroende på bransch omfattar arbetet till exempel att plocka upp varor i hyllan, kundbetjäning och att hjälpa till med olika uppgifter inom restaurangbranschen.

Du kan bara delta i praktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna en slant endast en gång inom en viss bransch. Det betyder att om du i fjol jobbade i en matbutik, så kan du i år endast bli vald till våra restauranger, ABC-trafikbutiker och vår trädgårdsbutik. Beakta det här när du på ansökningsblanketten väljer den praktikplats du önskar.

När:

Lär känna arbetslivet och förtjäna-perioderna infaller under tiden 1.6–31.8.