S-market Pojo renoveras under slutet av hösten

8.10.2020

Handelslaget Varuboden-Osla förnyar sina S-market-affärer under åren 2020–2021. Följande i tur är S-market Pojo, som renoveras under slutet av hösten. Det är inte enbart fråga om en uppfräschning, utan samtidigt förnyas också en del av möblerna.
– I samband med renoveringen byts kylutrustningen ut och i stället tar vi i bruk mer energieffektiv och miljövänlig apparatur. Dessutom görs det andra förnyelser i hustekniken som stöder energieffektiviteten, berättar utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen vid Varuboden-Osla.
I samband med renoveringen ses också butikens sortiment över och kunderna kan berätta om sina önskemål i en enkät som görs under oktober.
– För oss är kundernas åsikt väldigt viktig. Därför kommer vi att göra två olika enkäter – den ena är riktad till våra ägarkunder, och de får en länk till enkäten per e-post, berättar butikschef Maria Norrman. Dessutom öppnar vi en enkät som alla våra kunder kan besvara. Vi hoppas på att få rikligt med svar så att vi kan betjäna våra kunder ännu bättre.
Eftersom kylsystemen förnyas i affären, kommer den att vara stängd några veckor i november. Varuboden-Osla erbjuder sina kunder busstransport till S-market i Karis medan affären är stängd.