Nu kan man söka sommarjobb hos oss – cirka 500 ungdomar kommer att erbjudas jobb i år

Vårt handelslag anställer många sommarjobbare igen i år. Precis som ifjol erbjuds ungefär 500 ungdomar möjlighet till sommarjobb och sommarpraktik. Ansöknings-tiden till sommarjobb börjar i dag 3 januari och fram till den 28 februari kan man skicka in en ansökan. Sommarjobb erbjuds på alla våra verksamhetsställen i östra och västra Nyland och på Åland, dvs. på ABC-stationer, restauranger, S-marketar, Sale-affärer, Prisma och i S-Garden. Det finns också många olika slags arbetsupp-gifter, till exempel som säljare, trafikbutiksarbetare, servitörer och kockar.

4.1.2022

Vårt handelslag behöver årligen hjälp av sommarjobbare under den hektiska sommarsäsongen.  Mest sommarjobb erbjuds det inom markethandeln, men också handelslagets andra branscher, så som caféer, trafikbutiker och trädgårdshandeln sysselsätter många unga under olika långa arbetsperioder.  Flest sommarjobbare anställs inom vårt verksamhetsområde i Kyrkslätt och Borgå, och självklart i de största enheterna, alltså S-market Näse och Prisma Kyrkslätt.

I vårt handelslag finns också sommarjobb för ungdomar under 18 år, som kan jobba via praktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna.   Lär känna arbetslivet och förtjäna är avsett för elever i grundskolan, tiondeklassare och gymnasieelever som inte har någon tidigare arbetserfarenhet från handelsbranschen.   Det är en två veckors praktikperiod, som man får lön för och en viktig första erfarenhet från branschen.  Med hjälp av det här har vårt handelslag bättre kunnat erbjuda möjligheter till arbete också åt unga under 18 år och sådana som ännu inte har hunnit skaffa någon arbetserfarenhet.

Vårt handelslag har under de senaste åren satsat på ansökningsprocesserna och strävat efter att göra dem så enkla som möjligt att använda för dem som söker jobb. Man kan enkelt skicka in sina egna uppgifter med en ansökningsblankett på webben och efter det intervjuas alla sökande.

– Vi ville göra det så enkelt som möjligt att söka sommarjobb hos oss och erbjuda alla en möjlighet att berätta om sig själva under en intervju, säger personalchef Paula Pajunen. Vi fick mycket positiv respons på det här förra året också av sökande som inte valdes då. Intervjun sågs som en bra erfarenhet inför framtida arbetsintervjuer, fortsätter Pajunen.

Det är viktigt för vårt handelslag att erbjuda unga positiva arbetserfarenheter också dem som ännu inte fyllt 18 år. Under de senaste somrarna har handelslaget kunnat anställa fler personer under 18 år för att göra avlönad praktik i enheterna.

– I år kan personer under 18 år ansöka till praktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna eller till två veckors betald praktik. För många är sommarjobbet hos oss den första kontakten till arbetslivet och det kan ha en inverkan på hur den framtida karriären lyckas.  Kortare praktikperioder har för många sommarjobbare lett till längre sommarjobbsperioder de följande åren, och många av de anställda som har gjort en längre karriär hos oss har börjat sin karriär med sommarjobb, säger Pajunen.

Ansökningstiden för sommararbete går ut 28.2 och till sommarpraktiken Lär känna arbetslivet och förtjäna kan man söka fram till 31.3.

Läs mer här.

För mer information, kontakta Paula Pajunen, personalchef, tfn 010 765 9315