Handelslagsvalet 2024

Kom med och påverka ditt handelslags verksamhet och ställ upp som kandidat i Varuboden-Oslas fullmäktigeval!

Handelslaget är ett företag som ägs av sina medlemmar och i vars beslutsfattande medlemmarna kan delta i på många olika sätt. Medlemmarna representeras av fullmäktige, som väljs bland ägarkunderna vart fjärde år. Fullmäktige fungerar som ett språkrör och förmedlar medlemmarnas åsikter till handelslagets ledning. På det sättet sörjer fullmäktigemedlemmarna för att handelslagets tjänster och förmåner utvecklas med beaktande av ägarnas önskemål.

Fullmäktigemedlemmarna väljs för fyra år åt gången och träffas två gånger per år, på våren och på hösten. Fullmäktige representerar alla Varuboden-Oslas cirka 69 000 ägarkunder.

Kandidatnominering: 29.1-25.2.2024

Röstning: 2-22.4.2024  

Valresultatet publiceras: 6.5.2024

 

 

Tilläggsinformation: vbo.fi/valet vardagar kl. 9-15 tfn 010 762 6627 (0,0835 €/samtal +0,1209 €/min) eller vbo.val@sok.fi