Så här ställer du upp som kandidat

Vem kan ställa upp som kandidat?

Du kan ställa upp som kandidat om du

  • är medlem 31.12.2023
  • har betalat din andelsinsats i sin helhet senast 31.12.2023
  • är myndig då valet inleds, dvs. i början av april

Du kan ställa upp som kandidat på det medlemsområde där du bor. Om du bor utanför medlemsområdet kan du ställa upp som kandidat på vilket medlemsområde som helst.

 

Hur ställer jag upp som kandidat?

Kandidaterna nomineras på en kandidatlista. En kandidatlista upprättas av två röstberättigade medlemmar, som är bosatta inom medlemsområdet.

På listan ska finnas minst två kandidater och högst dubbelt som många kandidater som antalet fullmäktigemedlemmar som väljs in från medlemsområdet.

Du kan endast ställa upp på endast en kandidatlista.