Det egna området till godo

Varuboden-Osla delar också i år ut 100 000 € till lokal verksamhet som främjar barns och ungas psykiska välmående och som förebygger utslagning och mobbning. Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets område. Bidrag inte kan sökas av politiska partier, kommuner, städer eller församlingar. Donationsmottagarna meddelas under oktober 2022 och då utbetalas också donationerna.

Ansökningstid 15.8-18.9.2022  (Länken öppnas klockan 12.00).

Ansökningar och ytterligare information:

Telefon 010 762 6627

mån. –fre. kl.9-15 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

e-post vbo.tapahtumat@sok.fi

 

Donationsbelopp områdesvis

Här kan du bekanta dig med videor på fjolårets donationsmottagare